Just another WordPress.com weblog


2 reacties

“Teveel vitamine B6 kan leiden tot neurologische klachten” aldus RADAR

Een gelijkwaardige titel zou kunnen zijn: “Hoe slechte journalistiek kan leiden tot onrust onder de bevolking”. Want slechte journalistiek dát was het, wat RADAR op 5 september de ether in zond. De conclusies van het onderzoek raakten kant nog wal, ondanks het opvoeren van de gelijknamige oud-politica Agnes Kant.

Als twee verschijnselen min of meer gelijktijdig optreden wil dat nog niet zeggen dat er een directe causale (=oorzakelijke) relatie tussen die verschijnselen is. Dat strijd met alle regels van de logica. Als een groep mensen die last van neuropathie hebben ook vitamine B6 slikken en een deel van die mensen hebben ook nog eens een te hoge B6 waarde in het bloed dan zou je zeker kunnen vermoeden dat er een bepaalde relatie is. Maar daarmee weet je het nog niet zeker én er is nog geen enkele grond om te stellen dat er een simpele oorzakelijke relatie is.

Laat ik het illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld:

In een grote plaats is een centrum voor fysiotherapie waar ze de mening zijn toegedaan dat mensen met klachten aan het bewegingsapparaat er goed aan doen om naast de behandeling wekelijks bouillon te eten die vers getrokken is van botten. Het gevolg is dat de slagerij zich mag verheugen in een dagelijkse toestroom van mensen die om botten voor de bouillon komen. Een plaatselijke journalist zit op een middag op het terras van een er tegenover gelegen café. Na verloop van tijd valt het hem op dat er wel erg veel mensen de slagerij bezoeken die slecht ter been zijn. Zeker als hij dat vergelijkt met de bezoekers van de daar naast gelegen kruidenier. Hij besluit een artikel te publiceren over de schadelijke gevolgen van vleesconsumptie voor het bewegingsapparaat van mensen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de klachten waar RADAR aan refereert eerder komen door een tekort aan Vitamine B12 dan aan een teveel aan B6.

Ook in mijn eigen praktijk heb ik dit herhaalde malen kunnen bevestigen. Mensen met neuropathie klachten en een te hoge B6 waarde in het bloed reageren uitstekend op de inname van goed opneembare Vitamine B12. De neuropathie verdwijnt en de B6 bloedwaarden dalen óók als mensen gewoon doorgaan met de gelijktijdige inname van hun Vitamine B6.


3 reacties

Vitamine B6 Nieuws

De Consumentenbond haalt het nieuws vanwege een onderzoek naar het vitamine B6 gehalte van verschillende supplementen. Het B6 gehalte blijkt vaak hoger te zijn dan op het etiket staat. Terecht dat ze daar tegen ageren, want de wetgeving vereist – eveneens terecht – dat wat er in zit ook waarheidsgetrouw op het etiket vermeld is.

Maar dan komt het. Er wordt gepleit dat de minister, alsof ze niets beters te doen heeft, wettelijk gaat vastleggen dat de maximumgrens van 25 mg vitamine B6 in supplementen wordt gehandhaafd. Omdat 25 mg wordt door de EFSA (de Europese Voedselautoriteit) en de Gezondheidsraad nog als veilig geacht.

Nu wordt het interessant. Wat is veilig? En wie bepaalt dat? Volgens de Consumentenbond kan ‘langdurig slikken van pillen met B6 leiden tot gevoelloosheid, tintelingen en ernstige zenuwpijn in handen en voeten’. Maar wat is langdurig? En klopt dit wel allemaal?

De werkelijkheid is, zoals meestal, een stuk complexer en het is te hopen dat de minister verder kijkt dan haar neus lang is. Indachtig de historische woorden van Edmund Burke (1771) Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker de vergissing, is een zorgvuldige weging van alle feiten een eerste vereiste.

Vitamine B6, de eigenlijke naam is Pyridoxine, is een erg veilige vitamine. Doseringen van 2000 – 6000 mg per dag kunnen bijwerkingen veroorzaken. Incidenteel is waargenomen dat zeer hoge doseringen klachten als een zwaar gevoel, tintelingen en doofheid van de ledematen konden veroorzaken. Let wel ‘zeer hoge doseringen’. En dan ook nog wanneer pyridoxine alleen (dus zonder andere B-vitamines) werd ingenomen. Saillant detail is overigens dat een tekort aan vitamine B6 vergelijkbare klachten kan oproepen.

Maar het wordt nog interessanter. De vitamine B6 waar we het over hebben is voor ons lichaam niet bruikbaar en dient in het lichaam omgezet te worden in wat we noemen de ‘biologisch actieve’ vorm. Die heet met een technische term “Pyridoxaal-5-fosfaat’. Een omzetting waar onder andere voldoende zink en magnesium voor nodig is en wie heeft dat nog tegenwoordig? Er zijn tal van adhesie betuigingen op het net te vinden van mensen die het ‘slachtoffer’ waren van argeloos vitaminegebruik en die een torenhoge B6 waarde in het bloed bleken te hebben. Het verband is ogenschijnlijk gauw gelegd. Alleen het klopt niet. Geen mens krijgt door het slikken van zelfs 100-500 mg per dag een torenhoge bloedwaarde. Dan is er namelijk iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld een verstoorde omzetting van B6 in de biologisch actieve vorm. Een verschijnsel dat ik verontrustend vaak waarneem. Verbanden zijn niet altijd zo simpel als we denken.

Bedenk dat vrouwen die hormonale anticonceptiva gebruiken (in 2013 toch altijd nog 2/3 van de vrouwen tussen de 18 en de 45) alleen al tussen de 50-100 mg extra vitamine B6 per dag nodig hebben.

(Eerder gepubliceerd geweest in “Blik op Zeewolde”, dec. 2014)


Een reactie plaatsen

Commotie rond Vitamine B6 doseringen

De consumentenbond heeft Minister Schippers gevraagd om wettelijk vast te leggen wat de maximale doseringen zijn van vitamines. Een volgende doordachte stap van de anti-vitamine lobby. Momenteel ligt vitamine B6, of Pyridoxine, onder vuur. De werkelijkheid is veel complexer dan de voorstellingen die de Consumentenbond heeft over deze, zelfs in hoge doseringen, veilige vitamine. Hierover later deze maand meer.