Just another WordPress.com weblog


5 reacties

Vitamine D en Huidkanker: een paradox (I)

Jarenlang is ons voorgehouden dat zonlicht slecht is voor de huid omdat je van teveel zonlicht op de huid huidkanker kon krijgen. Sindsdien zijn veel mensen terughoudend geworden met zonnebaden of gebruiken zonnebrand crèmes met een hoge beschermingsfactor. Desondanks heeft de bekende Mayo kliniek in de US becijfert dat alle vormen van huidkanker toenemen waarbij de meest gevaarlijke en meest dodelijke vorm, de Melanoom, het snelst in aantal toeneemt. Ondanks alle maatregelen is het aantal melanoompatiënten de laatste 30 jaar verdubbeld. In strijd met de heersende opvattingen inzake zonlicht en huidkanker kwam het prestigieuze BMJ (Britisch Medical Journal) in 2002 met een geruchtmakende studie onder de titel: “Sunlight prevents Cancer”  (Zonlicht beschermt tegen Kanker). Onderzoek in 506 regio’s had een nauwe omgekeerde correlatie (=statistisch verband) aangetoond tussen de hoeveelheid UVB (Ultraviolet B licht, een onderdeel van het zonlicht dat als schadelijk voor de huid wordt beschouwd) en sterfte als gevolg van kanker in deze regio’s. Anders gezegd, hoe meer UVB straling, hoe minder sterfte als gevolg van kanker. Meest voor de hand liggende verklaring voor deze beschermende werking van UVB licht is Vitamine D, dat onder invloed van UVB in de huid wordt geproduceerd. Deze verklaring is des te meer aannemelijk omdat het sterftecijfer onder Amerikanen met een donkere huid aanzienlijk hoger was. Mensen met een donkere huid hebben meer moeite om Vitamine D aan te maken in de huid. In een meer recente studie in het ‘Journal of the National Cancer Institute’ (febr. 2, 2005)  werden 528 melanoompatiënten beoordeeld. Intensievere blootstelling aan zonlicht gaf een hogere overleving te zien. Ook hier voeren de auteurs aan dat de Vitamine D productie in de huid de meest waarschijnlijke verklaring is voor het waargenomen verschijnsel. Vitamine D3 heeft een bewezen anti-kanker effect en daardoor kan de gunstige relatie tussen blootstelling aan de zon en de betere overlevingskans bij melanomen verklaard worden.

Waar blijft dan de veel geprezen zonnebrand crème? Onderzoekers van de ‘Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York’ geven aan dat zonnebrand crèmes niet beschermen tegen melanomen! Daarnaast zijn zonnebrand crèmes niet zo onschuldig als doorgaans wordt gedacht. In veel zonnebrand crèmes zit het ingrediënt Oxybenzone. Het betreft een giftige stof die weliswaar beschermt tegen UV straling maar daarnaast allerlei ongewenste en schadelijke bijeffecten heeft, zoals allergische reacties, hormonale ontregeling en celschade. Het kan zelfs de ontwikkeling van ongeboren kinderen aantasten wanneer zwangere vrouwen aan deze stof worden blootgesteld. Ook het in 90% van alle zonnebrand crèmes voorkomende octyl methoxycinnamate (OMC) dood volgens Noorse onderzoekers de huidcellen van muizen zelfs in zeer lage doseringen.

Zonnebrand crèmes met een beschermingsfactor van 8 of meer verhinderen dat er in de huid Vitamine D wordt gevormd.

Wordt vervolgd.