Ccgforum's Weblog

Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

De waarheid over vaccinaties

Via onderstaande link kunt u een spraakmakend rapport downloaden (Engelstalig en [gebrekkig] Nederlandstalig) afkomstig van de International Medical Council on Vaccination.

Het rapport is een absolute aanrader voor iedere ouder om te lezen. Het bevat de feiten over vaccinaties, kinderen en het immuunsysteem waarvan de producenten van vaccins en de overheden niet willen dat het circuleert.

Los van de vraag of u uw kinderen wel of niet wil laten vaccineren, u bent het zichzelf én uw kind(eren) verplicht om u goed te laten informeren voordat u een beslissing neemt. Daarom is het van belang dat u dit verhaal leest.

VaccineReport-EN

VaccineReport-NL


1 reactie

Griep vaccinatie veroorzaakte levensbedreigende convulsies bij 57 kinderen

De Australische krant The Age rapporteert dat 57 kinderen in Australië onder de 5 jaar die de griepprik hebben ontvangen ter bescherming van de seizoensgriep, heftige convulsies [stuipen, heftige onwillekeurige spasmodische spiersamentrekkingen; wel bekend van epilepsie] ontwikkelden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het vaccin niet verontreinigd was en dat betekent dat de convulsies dus alleen veroorzaakt kunnen zijn door stoffen die doelbewust aan het vaccin zijn toegevoegd. Ik heb al eerder in een blog verwezen naar de publicatie van de Cochrane Collaboration, waarin duidelijk wordt gesteld dat er geen enkel deugdelijk wetenschappelijk bewijs is voor de werkzaamheid van de massale seizoensgriep vaccinatie programma’s die wereldwijd jaarlijks worden ingezet.

De vaccinatie paradox:

Vaccins hebben tot doel om de ontvanger te beschermen tegen specifieke infectie ziektes. Het geval wil echter dat het immuunsysteem van het lichaam die aanpassing alleen kan realiseren als er voldoende Vitamine D in het lichaam beschikbaar is. En als de persoon voldoende Vitamine D (tegenwoordig 200nmol/L in bloed) heeft, is een vaccinatie overbodig omdat Vitamine D een uitstekende preventie geeft tegen de seizoensgriep. Dus kan je stellen dat het vaccin alleen ‘werkt’ bij die mensen die het niet nodig hebben.

Ik heb ook al vele malen aangegeven dat er zeer veel en overtuigend bewijs is dat Vitamine D tekort in de Westerse wereld eerder regel dan uitzondering is. Daar komt nog bij dat optimaliseren van de Vitamine D status een reeks aan gezondheidsbevorderende en preventie consequenties heeft en géén bijwerkingen kent. Alleen al vanuit economisch oogpunt (vanuit de belastingbetaler gezien, níet vanuit de producenten van vaccins) zou de keuze simpel in het voordeel van een jaarlijkse Vitamine D campagne moeten uitkomen in plaats van bij de jaarlijkse onwerkzame griepprofylaxe.

Denken zonder ervaring is leeg, maar ervaring zonder denken is blind.” (Immanuel Kant, Duits filosoof 1724-1804)


1 reactie

The Lancet: Vaccinaties en autisme

Een anonieme afzender (waarom sommige mensen dat anoniem moeten doen is mij overigens een raadsel) stuurde een link over een bericht in de Volkskrant dat het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet een artikel inzake de relatie tussen vaccinaties en autisme moest terugtrekken omdat was aangetoond dat het onderzoek niet onafhankelijk was en wetenschappelijk ondeugdelijk in elkaar was gezet. Goede zaak, ik ben er een warm voorstander van dat onjuiste claims aan de kaak worden gesteld. Er zijn echter twee belangrijke kanttekeningen te maken bij dit bericht.

1. Zij die dit bericht triomfantelijk willen gebruiken om hun al bestaande vooronderstelling dat homeopathie op onzin is gebaseerd kracht bij te zetten moet ik teleurstellen. Een onjuist uitgevoerde studie kan niet bewijzen dat er een relatie is tussen vaccinaties en autisme, maar kan óók niet bewijzen dat die relatie er niet is. Er zijn duizenden waarnemingen in de praktijk wereldwijd die aantonen dat die relatie er wel degelijk kan zijn.

2. We moeten niet met twee maten meten, en dat gebeurd maar al te vaak. Er zijn talloze goed uitgevoerde studies die aantonen dat algemeen geaccepteerde zaken wetenschappelijk gezien op drijfzand staan en die toch geen aandacht krijgen. De eerder geplaatste blog over de Cochrane Collaboration Review inzake de effectiviteit van de seizoensgriep vaccinatie programma’s is daar een fraai bewijs van. In 2006 wordt door één van de meest gerespecteerde wetenschappelijke genootschappen in de wereld aangetoond dat er géén enkele wetenschappelijke grond is voor de jaarlijks uitgevoerde seizoensgriep vaccinatie programma’s. Toch heb ik deze gerenommeerde studie niet terug gevonden in de berichtgeving van de Volkskrant of een willekeurig ander dagblad in de periode van de gekte rond de Mexicaanse griep pandemie. Waar was toen de kritische journalistiek gebleven? Waarom wandelden de journalisten toen gedwee aan de hand van de overheid terwijl de berichtgeving aantoonbaar onjuist en leugenachtig was.

Er lijkt een tendens dat beleidsbevestigende publikaties de voorpagina’s halen terwijl echt kritische artikelen daarvan geweerd worden. In totalitaire regiems is dat een gangbare werkwijze en daar noemen we het censuur omdat het dwingend wordt opgelegd en in strijd is met de persvrijheid. Maar hoe noemen we het dan in het zogenaamde ‘vrije westen’?

Dus “geachte anonieme inzender’. Dank voor het opsturen van deze link naar het bericht in de Volkskrant. Ik zou zeggen zet het speuren voort maar dan zonder gekleurde bril, er zijn dan nog veel schokkender zaken te ontdekken. En dan houd ik mij aanbevolen, graag mét afzender. “Hij die onherkenbaar wil blijven heeft iets te verbergen”.


1 reactie

Mexicaanse griep vaccin: één of twee prikken?

Het Mexicaanse griep vaccinatie verhaal is nog niet ten einde, het kent nog een vervolg. Een vervolg overigens dat volstrekt voorspelbaar was. Er zijn groepen mensen die de eerste prik hebben gehad en nu twijfelen of ze de tweede prik alsnog moeten halen. Een terechte vraag. Immers de griep is op z’n retour en twee prikken geeft twee keer kans op ongewenste bijeffecten.

Maar ook hier zie je de strategie van de overheid markant naar voren komen. Er wordt gespeeld op het gemoed, er wordt wederom getracht de angst weer wat aan te wakkeren.

Ik moet bij de hele campagne denken aan het boek van Dan Gardner (The science and politics of fear), een geweldige analyse van hoe de mens risico’s beoordeelt. Van de vele beslissingen die je deze week hebt genomen over gezondheid, veiligheid en het algemeen welzijn, zul je waarschijnlijk denken dat de overgrote meerderheid rationeel en goed doordacht waren. Dat waren ze vrijwel zeker niet! Zoals Dan Gardner aantoont is de meeste van onze besluitvorming beheerst door emotie. Af en toe pakt dit goed voor ons uit, maar vaak ook niet. Gardner stimuleert ons om na te denken over hoe we ons leven leiden en zijn inzichten, mits breed toegepast, maken het moeilijker voor politici, de media en adverteerders om ons te misleiden. Vooralsnog is het boek niet in het Nederlands beschikbaar en het grote publiek zal de moeite niet willen nemen om zich erin te verdiepen. En daarom blijft Gardner voorlopig een ‘roepende in de woestijn’ en kunnen overheden en ‘machthebbers’ doorgaan met hun strategie van beïnvloeding. Ergens las ik dat de mens de overheid krijgt die hij verdiend. Het zal zo wel zijn.

De marketing van de massale vaccinatie tegen de Mexicaanse griep is een recent en uiterst actuele illustratie van waar Dan Gardner ons voor waarschuwt.Een reactie plaatsen

Het ingezonden dat het ND toch maar niet plaatste:

Onderstaand bericht was opgestuurd als ‘Ingezonden’ naar het Nederlands Dagblad. Maar de prioriteiten liggen kennelijk elders, waardoor er geen plaatsing volgde. Voor wie geïnteresseerd is volgt hieronder de tekst:

Mexicaanse griep vaccinatie

De overheid en in haar kielzog de producenten van de vaccins kunnen tevreden zijn, er is grootschalig gehoor gegeven aan de oproep tot massale vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. De griep die volgens de officials niet kwaadaardiger is dan de normale seizoensgriep, maar die desondanks wel draconische maatregelen rechtvaardigde.
De marketing machine heeft gewerkt, en hóe!
Kritische geluiden werden in de krant en voor de TV steevast afgedaan met ‘spookverhalen’, daarmee de absurde complottheorieën op één hoop vegend met de serieuze kritiek.
Laatst merkte iemand fijntjes op dat de officials misschien zelf wel de complottheorieën in het leven hadden geroepen. Maar nee, ik wil niet de verspreider zijn van de zoveelste complottheorie. Hoewel niet ontkent kan worden dat de officials het meest belang hebben bij de verspreiding van de onzinverhalen. Het geeft ze immers een geweldige ‘stok’ in handen om de serieuze kritiek mee om de oren te slaan en vanuit marketingoogpunt zou dat een strategisch uiterst slimme zet zijn. Maar nee, die kant moeten we maar niet op.

Blijf ik evenwel met één lastige kwestie zitten. In 2006 verscheen er een publicatie in het gerenommeerde British Medical Journal onder de titel: “Influenza vaccination: policy versus evidence” [Griep vaccinatie: beleid versus bewijs]. Niet zomaar een studie maar een review artikel [zeg maar een soort wetenschappelijke recensie] van het prestigieuze instituut The Cochrane Collaboration, een in Engeland geregistreerde wetenschappelijke non-profit organisatie, die up-to-date informatie verschaft over de effecten van interventies in de gezondheidszorg. Cochrane reviews worden beschouwd als de gouden standaard voor het bepalen van de effectiviteit van interventies in de gezondheidszorg.

In deze review werd vanuit een grondig wetenschappelijke optiek gekeken naar de literatuur die er is over de effectiviteit van massale griepvaccinatie programma’s en naar het gevoerde beleid rond deze programma’s. Kort gezegd komen de conclusies van deze studie erop neer dat er weinig of geen bewezen effectiviteit is van deze programma’s. Dat de studies die steeds aangehaald worden als rechtvaardiging van deze programma’s wetenschappelijk slecht zijn uitgevoerd, en dat er weinig vergelijkend bewijs is inzake de veiligheid van deze vaccins. Als reden waarom er kennelijk zo’n discrepantie bestaat tussen de visie van beleidsmakers en de werkelijke wetenschappelijke onderbouwing vallen in de conclusies van deze studie suggesties als ‘tegenstrijdige belangen’ en ‘optimisme-bias’ [d.i. een onterecht geloof in de werkzaamheid van interventies].

De Medische slang bijt zichzelf in de staart. Hoe komt het toch dat deze grondige literatuuranalyse niet voor het voetlicht wordt gebracht? Dat eerlijke journalistiek hiermee niet op de proppen komt om de mensen zelf een eerlijke en afgewogen beslissing te laten nemen. Nee, gemakkelijker is het kennelijk om deze wetenschappelijk betrouwbare literatuur dood te zwijgen in het belang van de beoogde doelstellingen. Misschien hadden de mensen van de Cochrane Collaboration wel meer gelijk dan ze zelf konden beseffen in hun conclusie.

Om met de woorden van Nassim Nicholas Taleb (“De Zwarte Zwaan”) te besluiten: “Mensen laten zich nu eenmaal verblinden door kennis – we zitten zo in elkaar dat we leiders volgen die in staat zijn mensen te binden omdat de voordelen van een groep ruimschoots opwegen tegen die van alleen zijn”.

Wim Gelderblom


5 reacties

Casuïstiek: vaccinatieschade

Verslag van een moeder:

Zomaar vaccineren? Denk effe na!!

Ruim 8 jaar geleden ben ik, als onervaren moeder, met mijn oudste dochter het vaccinatie programma begonnen zoals voorgeschoteld via het RIVM. Eigenlijk, heel naïef, dacht ik er goed aan te doen door haar alle benodigde vaccinaties op tijd en volgens het boekje te laten geven. Onze dochter was als baby gezond geboren en haar ontwikkeling verliep voorspoedig.

Maar toen Daphne 8 maanden was, zag ik dat ze licht schokkende beweginkjes maakte. Haar ogen rolden weg en haar armpjes bewogen heen en weer. Toen ze eenmaal goed kon zitten viel ze, tijdens een aanval, met haar hoofdje voorover op de grond. Via het consultatiebureau, huisarts en kinderarts zijn we uiteindelijk terecht gekomen bij de kinderneuroloog in het VU van Amsterdam.

De uitslagen van de eerste  EEG’s gaven aan dat het om epileptische aanvallen ging. In haar hersenen  vertoonden zich epileptische activiteiten. Al snel werd er door de kinderneuroloog diazepam voorgeschreven. Een middel wat op Daphne een apathische uitwerking had. Ze ondernam geen enkel activiteit meer en werd erg suf. Haar ontwikkeling stond stil. Er kwam geen verbetering en de aanvallen werden steeds heftiger.

Ondertussen werden wij benaderd door Wim Gelderblom, klassiek homeopaat. Hij startte een behandeling waarbij de eerder verkregen vaccinaties werden ontstoord. Met name op de ontstoring van de K-vaccinatie (kinkhoest) reageerde Daphne positief middels koorts. Echter de aanvallen hielden aan. Onder intensieve begeleiding van Wim zijn wij gestart met een ander homeopathisch medicijn. Een aantal weken later kreeg Daphne ineens hele hoge koorts en de aanvallen volgden elkaar op. Een dag lang heb ik met haar op schoot gezeten. Onzeker en bang. ’s Avonds kreeg ze zwarte ontlasting en de koorts verdween. Vanaf dat moment zijn de epileptische aanvallen tot op de dag van vandaag weggebleven.

Het is nu acht jaar later. Omdat haar ontwikkeling gedurende een half jaar heeft stilgestaaan, heeft deze gebeurtenis wel een stempel gedrukt op haar gehele welzijn. Nu zoveel jaar later kunnen we vaststellen dat haar ontwikkeling het niveau heeft bereikt adequaat voor haar leeftijd. Het gaat nu erg goed met haar.

De vaccinatie voor de kinkhoest is nooit meer gegeven. De overige vaccinaties worden niet meer tegelijkertijd gegeven (zogenoemde cocktails). Bovendien worden de benodigde vaccinaties homeopatisch voorbereid middels een profylaxe (korreltjes onder de tong). Het lichaam en het afweersysteem wordt voorbereid op de vaccinatie en hierdoor zijn de bijwerkingen nihil.

Voor onze jongste dochter (bijna 2 jaar) stonden wij opnieuw voor de keuze voor het wel of niet vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Persoonlijk vind ik de door de overheid gegeven informatie erg summier, de samenstelling van het vaccin verontrustend en daardoor de risico’s voor het kind te groot. In overleg met Wim zijn wij een alternatieve behandeling gestart wat preventief werkt en bescherming biedt tegen de Mexicaanse griep. Al onze 4 kinderen zijn nu gestart met deze behandeling.

Op dag 2 van de profylaxe kreeg Daphne ineens hele hoge koorts, +40 graden.  Ook de volgende dag bleef de hoge koorts aanhouden, haar hals was gezwollen en klaagde ze over pijn in haar keel. We hebben direct contact opgenomen met Wim. Volgens Wim kon dat niet komen van de profylaxe, er zou mogelijk sprake kunnen zijn van griep. Hij adviseerde ons om haar elke twee uur te laten stomen met fulvinezuur en een paar druppels eucalyptus. We hebben dit middel direct bij hem opgehaald en haar laten stomen. De volgende ochtend, nauwelijks 12 uur later, was de koorts gezakt en was de pijn in haar keel verdwenen. Gedurende twee dagen hebben we Daphne nog laten stomen. Na drie dagen is de koorts weggebleven en voelde ze zich weer helemaal beter.

Met mijn verhaal heb ik willen neerzetten dat er méér is dan zomaar vaccineren. Met de juiste middelen en goede alternatieven kan onder intensieve, deskundige begeleiding, het juiste doel worden bereikt: De gezondheid van je kind!!

Dus…..zomaar vaccineren? Denke effe na!!

Sonja Gelderblom-van de Ven


Een reactie plaatsen

Wiegendood door vaccinaties; vervolg

De weblog ‘Nieuws Checkers – Leidse studenten controleren de feiten‘ komt met een uitvoerige reactie op het feit dat het Nederlandse Dagblad op 16 oktober jl. een stuk tekst van mij heeft geplaatst op de opiniepagina over de relatie Wiegendood en vaccinaties. Brechtje Zwanenburg is verantwoordelijk voor dit stuk tekst. Alleen de intro al is in hoge mate boeiend te noemen. Ze sluit deze af met de volgende vraag (of is het een retorische vraag?) “Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting?”

Hier ligt een bijzondere vraag voor het voetlicht die mogelijk zelfs Freudiaans geduid kan worden. Voor wie die term niet begrijpt, onder ‘Freudiaans’ wordt verstaan dat men (onbewust) iets prijsgeeft wat men eigenlijk verborgen wil houden. Zijn we in Nederland zover weg gezakt dat we alleen beleidsbevestigende artikelen als ‘toegestaan’ bestempelen? Of bestaat ons landje inmiddels voor het grootste deel uit simpele zielen die elk onderscheidingsvermogen zijn kwijt geraakt en die door de mensen die het ‘weten’ beschermd moeten worden tegen iedere informatie die mogelijk zou kunnen leiden tot onzekerheid en twijfel over de zuivere bedoelingen van de machthebbers? De inspanningen van de Leidse studenten ten spijt maar ik vraag me zeer af of ze werkelijk op zoek zijn naar feiten. Wie bepaald er wat de feiten zijn? Ik zal een praktisch en illustratief voorbeeld noemen.

Sommige mensen blijken spontaan te genezen van kanker. Er is in de wetenschap aardig wat geschreven over dit onderwerp. De officiële definitie van SRK (=Spontane Regressie van Kanker) luidt als volgt (“Spontane regressie van kanker” door Johannes Nicolaas Schilder): “In navolging van Stewart is SRK door Everson en Cole [1956] gedefinieerd als de volledige of gedeeltelijke verdwijning van een maligne neoplasma [=kanker] in de afwezigheid van elke behandeling óf [en nu komt het!] in de aanwezigheid van behandeling die niet geacht kan worden significante invloed te hebben op tumorgroei”. Kijk dit is nou wat ik bedoel. De heren wetenschappers hebben onderling afgesproken wat wel en wat niet ‘geacht wordt significante invloed op tumorgroei te hebben’ en dan heb je de zaak mooi dichtgetimmerd.

De definitie van wiegendood (SIDS) is nog steeds “sudden infant death of unknown origin” [plotselinge kindersterfte met onbekende oorzaak]. Als men de oorzaak dan niet weet hoe kan men dan zo stellig beweren dat het vooral niet door de vaccinaties komt? Prof. Harris L. Coulter heeft in 1985 al samen met Barbara Loe Fisher een boek geschreven onder de titel “DTP, a shot in de dark” waarin hij met wetenschappelijke grondigheid het thema vaccinatieschade aan de orde brengt. Ik heb een Engelstalig artikel van zijn hand over de relatie wiegendood en vaccinaties. Ik heb momenteel geen tijd om het te vertalen maar voor wie het Engels machtig is, is het lezen van dit stukje tekst zeer de moeite waard. Klik op de volgende link: SIDS and Vaccins

Wat mij betreft: wordt vervolgd.


2 reacties

Relatie tussen vaccinatie en autisme

Een onderwerp dat momenteel meer dan ooit in de publieke belangstelling staat vanwege  een toenemend bewustzijn onder de bevolking over de schaduwzijde van vaccinatie en het recente vaccinatie programma tegen baarmoederhalskanker en het huidige Mexicaanse griep programma. Een onderwerp ook met voorstanders en felle tegenstanders. Onder deze laatste groep worden door emoties gedreven de meest heftige uitspraken gedaan over de voorstanders. Doorgaans bestaat de eerste groep louter en alleen uit mensen die een mening hebben op basis van theoretische overwegingen, ze hebben nooit te maken gehad met de begeleiding en behandeling van autistische kinderen. De tweede groep daarentegen bestaat  vooral uit therapeuten die deze ervaring wel hebben en ouders c.q. familieleden van autistische kinderen die van nabij gezien hebben hoe deze kinderen enorm kunnen opknappen of zelfs herstellen nadat de blokkades ontstaan door geneesmiddelen gebruik, vaccinaties en synthetische voedingsadditieven, zijn verholpen. Dan krijgt het onderwerp een totaal andere betekenis.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft een uitstekend en goed onderbouwd stuk geschreven over de relatie tussen vaccinaties en autisme. Een aanrader voor mensen die niet vooringenomen en met een dosis gezonde nuchterheid kennis willen nemen van deze materie. Een afrader voor heethoofden die met de vooropgezette overtuiging dat de NVKP ‘toch alleen maar bestaat uit een club kwakzalvers’ het stuk vluchtig door willen lopen als voeding voor hun afweer. U bent gewaarschuwd.

Door op de volgende link te klikken komt u in het artikel.


Vaccinaties en Autisme.

Voor meer informatie verwijs ik naar de

Website van de NVKP


Een reactie plaatsen

Mexicaansegriep vaccin, vervolg:

Er zijn in de hele discussie over wel of niet vaccineren tegen de Mexicaanse griep een aantal hardnekkige misverstanden. Misverstanden die de gemiddelde lezer niet opvallen omdat ze te maken hebben met de definitie van begrippen die in de communicatie niet nader gedefinieerd worden.

1. Eén van de argumenten om nu het vaccinatie beleid uit te breiden naar jonge kinderen is omdat er enkele ‘gezonde’ jonge kinderen geïnfecteerd zijn die daarna zijn overleden. Daarmee wordt de onvoorspelbaarheid van het virus benadrukt, dit creëert onzekerheid en angst. De centrale vraag is hier wat men bedoeld met ‘gezonde’ kinderen. Ongetwijfeld doelt men daar op een groep kinderen die geen klinische diagnose hadden binnen het regulier medische veld. De vraag is evenwel of dit gelijk gesteld mag worden aan ‘gezond’. We zien met grote regelmaat kinderen in de praktijk die na ontvangst van de eerste vaccinatie cocktails (onderdeel van het Rijksvaccinatie programma) wel degelijk subtiele veranderingen vertonen in hun functioneren. Veranderingen die door consultatie bureau’s en huisartsen als onbetekenend worden aangemerkt. Veranderingen die zich echter niet zelden verhevigen bij volgende cocktails en vaak uitmonden in serieuze problemen. U kunt daarbij denken aan: chronische weerstand vermindering, KNO klachten, darm en/of huidklachten, epilepsie, gedragsstoornissen zoals AD(H)D, PDD-NOS, McDD, Autisme e.a. Het veronderstelt een zorgvuldige manier van kijken naar het functioneren van de kinderen om deze trends waar te nemen. Een manier van kijken die voor ons een integraal onderdeel is van onze manier van werken. De kans is derhalve heel groot dat de overleden kinderen voor de reguliere medici dan weliswaar gezond waren maar wel degelijk al een vorm van immuundeficiëntie hadden als gevolg van de eerder ontvangen vaccinaties.

2. Een ander argument is dat men het vaccinatiebeleid heeft verbreed ‘omdat men dingen wil voorkomen’. Dat veronderstelt dat voor de overheid de keuze is tussen ‘niet vaccineren en de kans op sterfte, hoe klein die kans ook is’ en tussen ‘vaccineren met een vaccin dat bewezen effectief is en weinig bijwerkingen heeft’. Als je het zo brengt lijkt de keuze inderdaad niet moeilijk. Alleen het is gebaseerd op een aantal aannames die aantoonbaar niet kloppen. Het gaat namelijk om de definitie van ‘bewezen’ en ‘bijwerkingen’. Het RIVM heeft al jaren zelf gedefinieerd wat als bijwerkingen van vaccinaties wordt aangemerkt en wat niet. Dat is een boeiende redenering. Stelt u zich voor dat we afspreken dat we op een dag besluiten dat onze huismus niet langer zo wordt genoemd maar we bedenken er een andere naam voor. Tijdens de jaarlijkse tuinvogel telling zal de huismus dan niet meer genoemd worden. Wie houdt wie nu voor de gek? Wij komen in de praktijk dagelijks bijwerkingen tegen van vaccinaties bij jonge kinderen, bijwerkingen die niet passen binnen de definitie van het RIVM en derhalve ‘geen bijwerkingen zijn’. De huismus is ineens geen huismus meer. Zo is het gemakkelijk om je eigen beleid overeind te houden. Verder de term ‘bewezen effectief’, ik schreef daar al eerder een blog over.

De mening van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) bij monde van Dr. R. Seldenrijk getuigt van een stuk nuchterheid die ik in alle overheidsberichtgeving mis.

Ik begrijp dat de overweging voor veel ouders moeilijk is. Niet in de laatste plaats vanwege de collectieve suggestie die uitgaat van de officiële instanties, dat je toch onverantwoorde risico’s neemt als ouder. De leugen in dit alles is dat verzwegen wordt dat ouders veel grotere risico’s nemen wanneer ze hun 2 maanden oude baby volgens het gewone programma laten vaccineren. Het is het mechanisme van ‘noem het ongerijmde gewoon en het gewone ongerijmd’. Een omkering van de feiten. En dan blijkt de kracht van de massa en de kracht van suggestie. Een klassiek geworden experiment beschrijft een situatie waar een briljante student gevraagd wordt naar de uitkomst van een berekening die hij natuurlijk goed oplost. Wat hij evenwel niet weet is dat alle medestudenten in het complot zitten en de docent steunen als hij beweert dat de oplossing onjuist is. De ontstane onzekerheid en twijfel overheerst de kracht van gezonde rationaliteit. Dit wordt in de marketingwereld methodisch uitgebuit en ook de communicatieadviseurs van de overheid kennen dit mechanisme. In die zin is de toegenomen mondigheid van de bevolking voor de overheid een ongemakkelijke verandering en het zal ontegenzeggelijk aanleiding zijn tot andere communicatie strategieën in de toekomst.