Just another WordPress.com weblog


1 reactie

Mexicaanse griep vaccinatie en Narcolepsie

Al in 209 waarschuwden we tegen het gebruik van de H1N1 vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. O.a. vanwege de in het vaccin aanwezig squaleen.

De WHO onderzoekt nu klachten uit maar liefst 12 verschillende landen over een onrustbarende toename van kinderen (en volwassenen) met de ziekte narcolepsie sinds de massale vaccinatie tegen H1N1 eind 2009. Onderzoek in Finland toonde aan dat kinderen die gevaccineerd waren tegen H1N1 maar liefst een 900% grotere kans hadden op het ontwikkelen van narcolepsie dan niet-gevaccineerde kinderen. Als we bedenken dat de relatie tussen squaleen en het beruchte golf-oorlog-syndroom een wetenschappelijk gegeven is, hoeven deze berichten ons niet te verbazen.


Een reactie plaatsen

Squaleen in het Mexicaanse griep vaccin

SQUALEEN

Squaleen is een vetachtige substantie die natuurlijk in het lichaam voorkomt.  Het is een tussenproduct in de vorming van cholesterol dat nodig is voor de isolerende myelineschede rond zenuwen. Dit gebeurt onder invloed van een enzym, squaleen mono-oxygenase.  Squaleen komt ook voor in cosmetica en in bepaalde voedingsproducten. Maar wanneer de stof ingespoten wordt dan blijken zelfs sporen ervan reeds voor gezondheidsproblemen te kunnen zorgen.  In vaccins wordt het toegevoegd om het effect van het vaccin op het afweersysteem te versterken.

Antistoffen tegen squaleen werden teruggevonden bij militairen die leden aan het Golfoorlogsyndroom (1).  Na de eerste Golfoorlog (1990-91) waren er veel militairen die leden aan een onduidelijk reumatisch syndroom.  Omdat ook  militairen die nooit ter plaatste geweest waren aan het syndroom leden moest de oorzaak gezocht worden in de medicatie en/of vaccins die de soldaten toegediend gekregen hadden.  Een van de bevindingen was dus de aanwezigheid van squaleen-antistoffen.  Het “Golfoorlogsyndroom” trad ook op bij militairen die vanaf 1997 gevaccineerd werden tegen anthrax.  Squaleen werd door het FDA teruggevonden in 5 loten van anthraxvaccin.  Zorgvuldig onderzoek, gepubliceerd in “Experimental and Molecular Pathology” in 2000 en 2002, wijst er op dat 1° zowel de frontsoldaten van de eerste Golfoorlog, als de militairen die in 1990-91 niet aan het front waren, als de soldaten die problemen kregen na de anthrax-vaccinatiecampagne (AVIP), allen leden aan hetzelfde Golfsyndroom; 2° dit syndroom bij de AVIP-groep veroorzaakt was door squaleencontaminatie, en 3° dat het bij de vroegere slachtoffers wellicht ook door squaleencontaminatie in één of meerdere vaccins veroorzaakt was (1)(2).

De laatste jaren is er een test op punt gesteld die de aanwezigheid van squaleenantistoffen in het bloed aantoont.  Deze test laat meteen toe de  diagnose “Golfoorlogsyndroom” te stellen.

Squaleen is teruggevonden in anthraxvaccins die onder andere in Dover aan de militairen werden toegediend.  Het was al enige tijd bekend dat het anthraxvaccin voor heel wat problemen zorgde bij militairen.  De aanwezigheid van squaleen is een van de mogelijke verklaringen voor deze problemen.  Nogal wat militairen begonnen te klagen over gewrichtspijnen, migraine, neurologische problemen en geheugenverlies.  De problemen waren zo ernstig dat kolonel Felix Grieder in 1999 besliste het vaccinatieprogramma in Dover stop te zetten.  Die beslissing zette meteen een streep onder zijn militaire carrière.  Sindsdien is hij onophoudelijk op zoek naar de waarheid omtrent het anthraxvaccin.  Officieel bevatte het Britse anthraxvaccin geen squaleen, maar Grieder heeft daar zijn bedenkingen bij.

Squaleen zorgt voor gewrichtsontsteking bij proefdieren die er mee ingespoten worden (3)(7)(8).  Waarom dan ook niet bij mensen die met squaleen “versterkte” vaccins toegediend kregen ?

Bovendien is van squaleen bekend dat het auto-immuunreacties kan uitlokken (4)(5)(6).

 

Referenties:

 

1. Asa PB, Cao Y, Garry RF., “Antibodies to squalene in Gulf War syndrome. », Exp Mol Pathol. 2000 Feb;68(1):55-64.

2. Exp. Mol. Pathol., 2002; 73,19-27. Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine

3. Whitehouse MW, Orr KJ, Beck FW, Pearson CM, « Freund’s adjuvants: relationship of arthritogenicity and adjuvanticity in rats to vehicle composition., Immunology, 1974 Aug ; 27 (2) : 311-30

4. Kuroda Y, Nacionales DC, Akaogi J, Reeves WH, Satoh M., “Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine. », Biomed Pharmacother. 2004 Jun; 58(5):325-37

5. Kuroda Y, Akaogi J, Nacionales DC, Wasdo SC, Szabo NJ, Reeves WH, Satoh M., “Distinctive patterns of autoimmune response induced by different types of mineral oil.,Toxicol Sci. 2004 Apr;78(2):222-8. Epub 2004 Jan 12.

6. Satoh M, Kuroda Y, Yoshida H, Behney KM, Mizutani A, Akaogi J, Nacionales DC, Lorenson TD, Rosenbauer RJ, Reeves WH., Induction of lupus autoantibodies by adjuvants., J Autoimmun. 2003 Aug;21(1):1-9.

7. Holmdahl R, Lorentzen JC, Lu S, Olofsson P, Wester L, Holmberg J, Pettersson U., “Arthritis induced in rats with nonimmunogenic adjuvants as models for rheumatoid arthritis. », Immunol Rev. 2001 Dec;184:184-202.

8. Holm BC, Svelander L, Bucht A, Lorentzen JC., “The arthritogenic adjuvant squalene does not accumulate in joints, but gives rise to pathogenic cells in both draining and non-draining lymph nodes. », Clin Exp Immunol. 2002 Mar;127(3):430-5.

 


4 reacties

Volgens Minister Klink is het Griepvaccin veilig

Om dit bericht, dat vanmorgen in alle dagbladen verscheen, eerlijk te kunnen beoordelen is het van belang te weten wat de definitie is van ‘veilig’ zoals de minister dat gebruikt. De minister licht het zelf toe met de woorden: “Iets dat niet geregistreerd wordt, dat dus niet veilig is, komt niet op de markt”. De minister hanteert dus voor ‘veilig’ de definitie ‘ als het geregistreerd is, is het veilig’. Met andere woorden, ‘als wij afspreken dat het veilig is, dan is het veilig’. Dat lijkt me een boeiende stelling.

Laten we een recent voorbeeld nemen in de vorm van het inmiddels verboden geneesmiddel Vioxx. Dit geregistreerde geneesmiddel (=veilig dus, in de definitie van Klink) is in 2000 op de Nederlandse markt gekomen als ontstekingsremmer/pijnstiller bij reumatische aandoeningen. Inmiddels is het geneesmiddel wereldwijd van de markt gehaald en verboden vanwege het grote aantal sterfgevallen [wereldwijd naar schatting 60.000 doden!] als gevolg van het gebruik van deze medicijnen. Inmiddels is het moederbedrijf Merck  verwikkeld in het grootste medicijnenschandaal in de geschiedenis. Over de sterfte in Nederland door het gebruik van Vioxx doen inmiddels uiteenlopende cijfers de ronde. Op basis van een recente publicatie in het Britse medisch blad The Lancet schreef Trouw vorige week dat het aantal Nederlandse doden door Vioxx tussen de 750 en de 1200 kan liggen. Toch had dit geneesmiddel het predicaat ‘veilig’.

Hoe veilig is het vaccin tegen Mexicaanse griep?

De ingrediënten van het door Glaxo geproduceerde vaccin zijn volgens een internetbron:

BIOLOGICAL INDEX

chicken embryos (eggs)
influenza virus, H5N1
virus culture

CHEMICAL INDEX

alpha-tocopherol
aluminum adjuvant
AS03 adjuvant
Daronrix
disodium phosphate
formaldehyde
magnesium chloride
octoxynol 10
polysorbate 80 (Tween 80
potassium chloride
potassium dihydrogen phosphate
sodium chloride
sodium deoxycholate
squalene
thiomersal (thimerosol) (Kwik)
vitamin E

Hierbij vallen 3 ingrediënten in het bijzonder op:

Formaldehyde : een kankerverwekkende chemische stof die wordt gebruikt voor het conserveren van lijken

Squalene : zie hierover informatie elders op de weblog

Thiomersal : een kwikbevattend bestanddeel, een component dat schadelijk is voor de gezondheid en in verband wordt gebracht met de wereldwijde autisme-epedimie (sinds 1991, toen het aantal vaccins voor kinderen werd verdubbeld, steeg het aantal autismegevallen met 1500%) en waarvan recentelijk is vastgesteld (zie elders in de blog) dat het de kans op het krijgen van Alzheimer aanzienlijk verhoogd.

Nu mag u zelf beoordelen of u vindt dat het vaccin veilig is.


1 reactie

Het gevaar van de Mexicaanse griepvaccinatie

Het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift ‘Experimental and Molecular Pathology’ maakte al in 2000 melding van het volgende:

Veel Amerikaanse militairen die deel hebben genomen aan de Golfoorlog lijden aan het GWS (Golfoorlog Syndroom). Dit is een cluster van circa 20 symptomen waaronder chronische vermoeidheid, gewrichtspijnen, geheugenverlies, slaapproblemen, huiduitslag, allergieën, nachtzweet en depressies. Deze veteranen blijken na onderzoek antistoffen (=immuuneiwitten die het lichaam aanmaakt tegen lichaamsvreemde stoffen en schadelijke micro-organismen in het lichaam) tegen de stof Squaleen te hebben. Deze stof werd gebruikt als experimentele toevoeging aan vaccins.

Het US Departement van Defensie startte in 1997 een grootscheeps Anthrax Vaccinatie programma voor 2,4 miljoen US militairen. Dit was omdat Anthrax gebruikt kon worden bij biologische oorlogvoering. Omdat bijwerkingen van de vaccinatie opvallende gelijkenis vertoonden met de symptomen van het GWS is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antistoffen tegen Squaleen bij deze groep militairen. De uitkomst van deze verkennende studie gaf een sterke verdenking dat de aanwezigheid van Anti-squaleen antilichamen het gevolg is van de aanwezigheid van Squaleen in de vaccins.

Als het zo is dat Squaleen de of één van de oorzakelijke factoren is voor het ontstaan van het GWS dan is het uitermate verontrustend om te weten dat het in productie zijnde Mexicaanse griepvaccin een concentratie Squaleen bevat die ongeveer 1 miljoen keer hoger is dan de concentratie in de gewraakte Anthrax Vaccins uit 1997.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, lijkt me.