Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Vitamine D en kanker

Het is alweer even geleden, maar één van de lezers vroeg n.a.v. mijn blog over de preventieve rol van een optimale Vitamine D status en kankerpreventie wat de literatuurreferenties waren waarop ik mijn percentages baseerde.

Daarom hierbij de referenties, ga er maar even voor zitten, want het zijn er al met al niet weinig.

Literatuurreferenties Vitamine D3 en kanker

Succes ermee.

Wim


Een reactie plaatsen

Borstvoeding en Vitamine D tekort bij baby’s

Ondanks alle bekende voordelen van moedermelk, kunnen baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen een vitamine D-deficiëntie (=tekort) ontwikkelen, zoals uiteengezet in een recente case-studie .

Het betrof een gezond 11-maanden oud Afro-Amerikaans meisje uit Boston (VS). Bij een routine controle bleek er spake van niet meetbare bloedspiegels van 25-hydroxy-vitamine D, en röntgen onderzoek van de polsen en knieën toonde ernstige rachitis (verweking van de botten bij kinderen) en een lage botmineraal dichtheid aan. Vitamine D en calcium supplementen werden voorgeschreven, waardoor de vitamine D niveaus in het bloed vervolgens verbeterden.

Moeders die leven in noordelijke en zuidelijke breedtegraden zijn risicogroepen voor vitamine D-tekort in het bloed en moedermelk, vanwege onvoldoende blootstelling aan ultraviolet licht.  Vrouwen met een donkere huidskleur zijn met name een risicogroep omdat ze vanwege de donkere huid minder vitamine D aanmaken. Hoewel dit Vitamine D tekort bij baby’s soms asymptomatisch is (zonder merkbare symptomen), kan het leiden tot rachitis, groeistoornissen en een slechte botaanmaak.

De auteurs concluderen daarom, “suppletie van Vitamine D is nodig voor baby’s die alleen borstvoeding krijgen omdat ze een verhoogd risico hebben op vitamine D-deficiëntie en de gevolgen ervan voor het skelet en de algehele gezondheid.”


2 reacties

Vitamine D tekort, de ‘moderne epidemie’

Momenteel gaat er een griepepidemie rond in Nederland, het is nieuws dat op het journaal wordt vermeld. De epidemie houdt in dat er rond de 136 zieken zijn per 100.000 inwoners. Omgerekend betekent het dat er bijna 22.000 mensen in Nederland griep hebben. Paradoxaal genoeg is er een veel omvangrijkere epidemie gaande in de hele wereld die vele mensenlevens kost en desondanks geen voorpagina nieuws is of vermeld wordt in het acht uur journaal. Het betreft het wereldwijde tekort aan vitamine D. Een recent uitgevoerd onderzoek in Duitsland heeft uitgewezen dat ongeveer 57% van de volwassen mannen en 58% van de vrouwen een waarde van 25(OH)vitamine D in hun bloed hadden beneden de 50 nmol/Liter. En dan te bedenken dat dit eigenlijk een zeer conservatieve referentie betreft. Onderzoekers adviseren om te streven naar bloedwaarden van 150 nmol/L. Het laat zich raden dat het aantal mensen dat dit niveau niet haalt een veelvoud is van de genoemde percentages. De situatie in Nederland zal niet anders zijn.

Wanneer u bedenkt dat alleen al door de Vitamine D status op het optimale niveau van 150 nmol/L te brengen er een afname te zien zou zijn van borstkanker van 50%, colonkanker (=dikke darm kanker) 50%, prostaatkanker 49% en ovarium kanker (eierstokkanker) 36%.

Wanneer u bedenkt dat van iedere 100.000 vrouwelijke inwoners in Nederland krijgen er tussen de 110 en 120 borstkanker. Dat betekent naar schatting 185.000 nieuwe gevallen per jaar. Rekent u eens uit wat voor onnoemelijk leed, om nog te zwijgen over de economische aspecten, bespaard kan worden door de landelijke screening van een vitaminewaarde in het bloed en het vervolgens op peil brengen hiervan. Het zou betekenen dat circa 92500 vrouwen per jaar mínder borstkanker zouden krijgen. En dan hebben we het alleen nog maar over deze ene stof. Er zijn er meer te noemen.

Waarom wordt hier niet massaal aandacht aan gegeven? Waarom zijn er geen door de overheid gefinancierde en georganiseerde screenings en preventie programma’s? Wie het weet mag het zeggen.


Een reactie plaatsen

Kinderen hebben 10x meer Vitamine D nodig.

In een recente studie gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism werd verslag gedaan van een onderzoek naar Vitamine D3 bij schoolkinderen. De huidige aanbeveling ligt op 200 IU per dag maar de onderzoekers hebben aangetoond dat een dosering die tot 10x hoger is, 2000 IU/dag, als veilig moet worden beschouwd. Gezien het veelvuldig voorkomen van vitamine D tekort bij kinderen (overigens ook bij volwassenen) en het belang van een optimale vitamine D status voor de gezondheid raden de onderzoekers aan om de dagelijks aanbevolen dosering te verhogen naar 2000 IU. Tevens geeft dit aan dat de zorgen omtrent schadelijke effecten van vitamine D suppletie niet nodig zijn gelet op het feit dat een tienvoudige dosering zelfs nog niet schadelijk is, noch op de korte noch op de lange termijn.


Een reactie plaatsen

Vitamine D – overlijdensrisico

Er wordt het laatste jaar enorm veel gepubliceerd over de rol van Vitamine D bij gezondheid en ziekte. Deze stroom aan publicaties is op gang gekomen nadat een geruchtmakende studie in de VS aantoonde dat het tekort aan Vitamine D zo wijd verspreid was dat er zelfs wordt gesproken over een ‘stille epidemie’. Daarnaast toonde de studie aan dat Vitamine D tekort niet alleen maar betrokken was bij de calcium stofwisseling (bot opbouw, osteoporose etc.) maar dat vrijwel alle belangrijke moderne beschavingsziekten een relatie hebben met Vitamine D gebrek. 

Zo wees een recente studie uit dat in twee grote groepen mensen in de VS de groep met het laagste gehalte aan 25(OH)Vitamine D (een opslagvorm van vitamine D in het bloed) het sterftecijfer maar liefst 26% hoger was dan in de andere groep. En dan te bedenken dat men voor die groep uitging van een bloedwaarde beneden de 17 (nanogram/ml) terwijl diverse wetenschappelijke instituten tegenwoordig al adviseren om te streven naar een waarde van 60 ng/ml. 

In het kader van gezondheidsbevordering en ziektepreventie zou jaarlijks screening op het Vitamine D gehalte eigenlijk een noodzaak zijn.


5 reacties

Vitamine D en Huidkanker: een paradox (I)

Jarenlang is ons voorgehouden dat zonlicht slecht is voor de huid omdat je van teveel zonlicht op de huid huidkanker kon krijgen. Sindsdien zijn veel mensen terughoudend geworden met zonnebaden of gebruiken zonnebrand crèmes met een hoge beschermingsfactor. Desondanks heeft de bekende Mayo kliniek in de US becijfert dat alle vormen van huidkanker toenemen waarbij de meest gevaarlijke en meest dodelijke vorm, de Melanoom, het snelst in aantal toeneemt. Ondanks alle maatregelen is het aantal melanoompatiënten de laatste 30 jaar verdubbeld. In strijd met de heersende opvattingen inzake zonlicht en huidkanker kwam het prestigieuze BMJ (Britisch Medical Journal) in 2002 met een geruchtmakende studie onder de titel: “Sunlight prevents Cancer”  (Zonlicht beschermt tegen Kanker). Onderzoek in 506 regio’s had een nauwe omgekeerde correlatie (=statistisch verband) aangetoond tussen de hoeveelheid UVB (Ultraviolet B licht, een onderdeel van het zonlicht dat als schadelijk voor de huid wordt beschouwd) en sterfte als gevolg van kanker in deze regio’s. Anders gezegd, hoe meer UVB straling, hoe minder sterfte als gevolg van kanker. Meest voor de hand liggende verklaring voor deze beschermende werking van UVB licht is Vitamine D, dat onder invloed van UVB in de huid wordt geproduceerd. Deze verklaring is des te meer aannemelijk omdat het sterftecijfer onder Amerikanen met een donkere huid aanzienlijk hoger was. Mensen met een donkere huid hebben meer moeite om Vitamine D aan te maken in de huid. In een meer recente studie in het ‘Journal of the National Cancer Institute’ (febr. 2, 2005)  werden 528 melanoompatiënten beoordeeld. Intensievere blootstelling aan zonlicht gaf een hogere overleving te zien. Ook hier voeren de auteurs aan dat de Vitamine D productie in de huid de meest waarschijnlijke verklaring is voor het waargenomen verschijnsel. Vitamine D3 heeft een bewezen anti-kanker effect en daardoor kan de gunstige relatie tussen blootstelling aan de zon en de betere overlevingskans bij melanomen verklaard worden.

Waar blijft dan de veel geprezen zonnebrand crème? Onderzoekers van de ‘Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York’ geven aan dat zonnebrand crèmes niet beschermen tegen melanomen! Daarnaast zijn zonnebrand crèmes niet zo onschuldig als doorgaans wordt gedacht. In veel zonnebrand crèmes zit het ingrediënt Oxybenzone. Het betreft een giftige stof die weliswaar beschermt tegen UV straling maar daarnaast allerlei ongewenste en schadelijke bijeffecten heeft, zoals allergische reacties, hormonale ontregeling en celschade. Het kan zelfs de ontwikkeling van ongeboren kinderen aantasten wanneer zwangere vrouwen aan deze stof worden blootgesteld. Ook het in 90% van alle zonnebrand crèmes voorkomende octyl methoxycinnamate (OMC) dood volgens Noorse onderzoekers de huidcellen van muizen zelfs in zeer lage doseringen.

Zonnebrand crèmes met een beschermingsfactor van 8 of meer verhinderen dat er in de huid Vitamine D wordt gevormd.

Wordt vervolgd.