Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Angst voor de Mexicaanse Griep

Een definitie die ik vaak hanteer voor ‘Angst’ is “alles wat er zou kunnen gebeuren waar je geen controle op hebt”. Immers wanneer je het idee hebt gewoon controle te hebben op iets dat zou kunnen gebeuren, dan roept het geen angst op. Naarmate de behoefte aan controle toeneemt is het risico van angst des te groter.

Als je aan tien willekeurige mensen vraagt of ze liever in een auto stappen of in een vliegtuig, dan schat ik in dat zeker 80% zal zeggen ‘in een auto’. En dát terwijl de kans om te overlijden als gevolg van een auto-ongeluk vele malen groter is dan te overlijden door een vliegtuigongeval. Ik heb het wel eens voorgelegd aan mensen met een vliegangst en het antwoord wat ik dan steeds kreeg was een variatie op: “in een vliegtuig heb ik zelf nergens controle op en in een auto wel”. Dat is de illusie die deze mensen rust geeft in de auto en angstig maakt om het vliegtuig in te stappen. Maar een illusie is het. Want zij die wel eens betrokken zijn geweest bij een auto-ongeluk en het hebben overleefd zullen unaniem kunnen bevestigen dat er nauwelijks of geen sprake was van ook maar de minste controle, anders had men het wel voorkomen. Wat is meer risicovol, met uw kind een autoritje maken in Nederland of uw kind in deze periode géén vaccinatie geven met het Mexicaanse griepvaccin? Kansberekening is een machtig middel om angst te creëren, het werkt namelijk op uw voorstellingsvermogen, het roept een primair emotionele reactie op en geeft u het gevoel dat u er alles aan moet doen om het voorgestelde scenario te vermijden. Gaat u maar eens praten met productontwikkelaars bij de grote Verzekeringsbedrijven, zij floreren bij dit soort mechanismen.

Als ik aan de doorsnee Nederlander zou vragen “Wat heeft een groter risico, de Mexicaanse griep of regelmatig een aspirine gebruiken”, dan zullen de meeste voor het eerste kiezen. Toch is dat vreemd omdat cijfers in de VS aantonen dat de kans om te sterven als gevolg van het gebruik van aspirine (en andere NSAID =Non-Steroïd Anti Inflammatory Drugs) zo’n slordige 400% hoger is dan te sterven aan de Mexicaanse griep. Het gebruik van aspirine en andere NSAID’s is in de VS de 15e meest voorkomende doodsoorzaak volgens een artikel in het gerenommeerde New England Journal of Medicine (  NSAID’s en sterfte ), waarbij dan niet eens rekening is gehouden met sterfte als gevolg van deze medicijnen die in de vrije handel (dus níet per recept voorgeschreven) worden gekocht. Alleen al in de VS circa 16.500 sterfgevallen ieder jaar in de groep met reumatoïde artritis en osteoartritis die NSAID’s gebruiken.

In de VS sterven jaarlijks ongeveer 100.000 mensen als gevolg van de bijwerkingen van door de overheid goedgekeurde reguliere medicijnen. Als het klopt dat er momenteel in de VS 4000 mensen zijn overleden aan de Mexicaanse griep dan betekent dat een 25x grotere kans om te overlijden als gevolg van medicijngebruik. Waarom zijn er geen grootscheepse media campagnes om de mensen te waarschuwen tegen de pandemische risico’s van het gebruik van reguliere medicijnen? Omdat we dankzij zorgvuldig opgezette en dure marketing campagnes opgroeien met de illusie dat reguliere geneesmiddelen weliswaar bijwerkingen kunnen hebben, maar verder bewezen ‘veilig’ zijn, ‘anders waren ze door de officiële instanties niet toegelaten tot de markt’ zo sluit zich de cirkelredenering.

De reacties die diverse bewuste jonge moeders van de assistente van de huisarts naar het hoofd geslingerd kregen toen ze aangaven dat ze hun kleine kinderen niet zouden laten vaccineren, heeft niets met inhoudelijke argumenten te maken, het heeft alles te maken met het krampachtig in stand willen houden van de geregisseerde illusie, uiteindelijk weet de doorsnee assistente ook van toeten nog blazen en wordt ze geïnformeerd door het systeem. Maar schokkend is het wel. De wereld op z’n kop. Hoe ver zouden we nog af zijn van een wettelijke verplichting om te ondergaan wat de overheid in haar ongekende wijsheid goed acht voor haar onderdanen?

Jaarlijks sterven er in Nederland circa 1000 mensen als gevolg van de seizoensgriep, volgens de officiële berichten. Ik kan me niet herinneren dat dit iedere herfst en winter dagelijks wordt gemeld in het journaal of dat de kranten de actuele score op de voorpagina’s vermelden. Nu wordt ieder sterfte geval breed uitgemeten. Ik sprak deze week een verpleegkundige die me toevertrouwde dat de meeste kinderen die met griepverschijnselen in het ziekenhuis worden opgenomen bij testing blijken géén Mexicaanse griep te hebben. De huidige massahysterie over Mexicaanse griep is nauwkeurig geregisseerd en uiterst functioneel voor beleidsmakers en farmaceutisch belanghebbenden. Aan u de keus of u zich ‘gek laat maken’ door tendentieuze en suggestieve informatie.


1 reactie

Bijwerkingen Mexicaanse griep vaccin ‘vallen mee’

Dit bericht was gisteren te beluisteren op de journaals van de TV. Volgens het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb vallen de bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik erg mee. “Een blauwe plek, een zwelling of een pijnlijke arm, dat zijn wel zo’n beetje de bijwerkingen die optreden na vaccinatie met de prik tegen de Mexicaanse griep”. Een geruststellende gedachte? Nee, een te verwachten reactie die volledig past binnen de eerder door mij aangegeven definitie van ‘bijwerkingen’.

De meest bijwerkingen van de vaccins zullen niet optreden binnen de korte termijn waar het RIVM en nu dus ook het Lareb van uitgaan. Ook hier weer onvolledige en daarmee onjuiste informatie. De te verwachten bijwerkingen zullen in de maanden en jaren na de prik optreden en dan inmiddels al lang niet meer als bijwerking worden beschouwd. [Kijk ook eens naar de ‘Casuïstiek vaccinatieschade’ op 21/10]. Een ieder is gewaarschuwd, als er in de maanden of jaren na deze prik serieuze gezondheidsklachten ontstaan doet u er voor de kans op herstel goed aan om rekening mee te houden dat er een mogelijke relatie is met deze griep vaccinatie. Alleen homeopaten die ervaring hebben met het ontstoren van blokkades als gevolg van bijvoorbeeld vaccinaties kunnen u dan werkelijk helpen. Het homeopathisch middel dat gemaakt is van het Mexicaanse griep vaccin ligt al klaar dus we zijn er klaar voor. Ik gaf het al eerder aan, en voor de critici onder de lezers nogmaals. Het toedienen van een homeopatische bereiding (eigenlijk ‘Isopathisch’) van het vaccin is de enige manier om ondubbelzinnig aan te tonen dat er een door het vaccin veroorzaakte blokkade is (=diagnose). Met behulp van deze medicatie is de blokkade dan ook te elimineren, met alle gezondheidswinst van dien.


2 reacties

Relatie tussen vaccinatie en autisme

Een onderwerp dat momenteel meer dan ooit in de publieke belangstelling staat vanwege  een toenemend bewustzijn onder de bevolking over de schaduwzijde van vaccinatie en het recente vaccinatie programma tegen baarmoederhalskanker en het huidige Mexicaanse griep programma. Een onderwerp ook met voorstanders en felle tegenstanders. Onder deze laatste groep worden door emoties gedreven de meest heftige uitspraken gedaan over de voorstanders. Doorgaans bestaat de eerste groep louter en alleen uit mensen die een mening hebben op basis van theoretische overwegingen, ze hebben nooit te maken gehad met de begeleiding en behandeling van autistische kinderen. De tweede groep daarentegen bestaat  vooral uit therapeuten die deze ervaring wel hebben en ouders c.q. familieleden van autistische kinderen die van nabij gezien hebben hoe deze kinderen enorm kunnen opknappen of zelfs herstellen nadat de blokkades ontstaan door geneesmiddelen gebruik, vaccinaties en synthetische voedingsadditieven, zijn verholpen. Dan krijgt het onderwerp een totaal andere betekenis.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft een uitstekend en goed onderbouwd stuk geschreven over de relatie tussen vaccinaties en autisme. Een aanrader voor mensen die niet vooringenomen en met een dosis gezonde nuchterheid kennis willen nemen van deze materie. Een afrader voor heethoofden die met de vooropgezette overtuiging dat de NVKP ‘toch alleen maar bestaat uit een club kwakzalvers’ het stuk vluchtig door willen lopen als voeding voor hun afweer. U bent gewaarschuwd.

Door op de volgende link te klikken komt u in het artikel.


Vaccinaties en Autisme.

Voor meer informatie verwijs ik naar de

Website van de NVKP


Een reactie plaatsen

Squaleen in het Mexicaanse griep vaccin

SQUALEEN

Squaleen is een vetachtige substantie die natuurlijk in het lichaam voorkomt.  Het is een tussenproduct in de vorming van cholesterol dat nodig is voor de isolerende myelineschede rond zenuwen. Dit gebeurt onder invloed van een enzym, squaleen mono-oxygenase.  Squaleen komt ook voor in cosmetica en in bepaalde voedingsproducten. Maar wanneer de stof ingespoten wordt dan blijken zelfs sporen ervan reeds voor gezondheidsproblemen te kunnen zorgen.  In vaccins wordt het toegevoegd om het effect van het vaccin op het afweersysteem te versterken.

Antistoffen tegen squaleen werden teruggevonden bij militairen die leden aan het Golfoorlogsyndroom (1).  Na de eerste Golfoorlog (1990-91) waren er veel militairen die leden aan een onduidelijk reumatisch syndroom.  Omdat ook  militairen die nooit ter plaatste geweest waren aan het syndroom leden moest de oorzaak gezocht worden in de medicatie en/of vaccins die de soldaten toegediend gekregen hadden.  Een van de bevindingen was dus de aanwezigheid van squaleen-antistoffen.  Het “Golfoorlogsyndroom” trad ook op bij militairen die vanaf 1997 gevaccineerd werden tegen anthrax.  Squaleen werd door het FDA teruggevonden in 5 loten van anthraxvaccin.  Zorgvuldig onderzoek, gepubliceerd in “Experimental and Molecular Pathology” in 2000 en 2002, wijst er op dat 1° zowel de frontsoldaten van de eerste Golfoorlog, als de militairen die in 1990-91 niet aan het front waren, als de soldaten die problemen kregen na de anthrax-vaccinatiecampagne (AVIP), allen leden aan hetzelfde Golfsyndroom; 2° dit syndroom bij de AVIP-groep veroorzaakt was door squaleencontaminatie, en 3° dat het bij de vroegere slachtoffers wellicht ook door squaleencontaminatie in één of meerdere vaccins veroorzaakt was (1)(2).

De laatste jaren is er een test op punt gesteld die de aanwezigheid van squaleenantistoffen in het bloed aantoont.  Deze test laat meteen toe de  diagnose “Golfoorlogsyndroom” te stellen.

Squaleen is teruggevonden in anthraxvaccins die onder andere in Dover aan de militairen werden toegediend.  Het was al enige tijd bekend dat het anthraxvaccin voor heel wat problemen zorgde bij militairen.  De aanwezigheid van squaleen is een van de mogelijke verklaringen voor deze problemen.  Nogal wat militairen begonnen te klagen over gewrichtspijnen, migraine, neurologische problemen en geheugenverlies.  De problemen waren zo ernstig dat kolonel Felix Grieder in 1999 besliste het vaccinatieprogramma in Dover stop te zetten.  Die beslissing zette meteen een streep onder zijn militaire carrière.  Sindsdien is hij onophoudelijk op zoek naar de waarheid omtrent het anthraxvaccin.  Officieel bevatte het Britse anthraxvaccin geen squaleen, maar Grieder heeft daar zijn bedenkingen bij.

Squaleen zorgt voor gewrichtsontsteking bij proefdieren die er mee ingespoten worden (3)(7)(8).  Waarom dan ook niet bij mensen die met squaleen “versterkte” vaccins toegediend kregen ?

Bovendien is van squaleen bekend dat het auto-immuunreacties kan uitlokken (4)(5)(6).

 

Referenties:

 

1. Asa PB, Cao Y, Garry RF., “Antibodies to squalene in Gulf War syndrome. », Exp Mol Pathol. 2000 Feb;68(1):55-64.

2. Exp. Mol. Pathol., 2002; 73,19-27. Antibodies to Squalene in Recipients of Anthrax Vaccine

3. Whitehouse MW, Orr KJ, Beck FW, Pearson CM, « Freund’s adjuvants: relationship of arthritogenicity and adjuvanticity in rats to vehicle composition., Immunology, 1974 Aug ; 27 (2) : 311-30

4. Kuroda Y, Nacionales DC, Akaogi J, Reeves WH, Satoh M., “Autoimmunity induced by adjuvant hydrocarbon oil components of vaccine. », Biomed Pharmacother. 2004 Jun; 58(5):325-37

5. Kuroda Y, Akaogi J, Nacionales DC, Wasdo SC, Szabo NJ, Reeves WH, Satoh M., “Distinctive patterns of autoimmune response induced by different types of mineral oil.,Toxicol Sci. 2004 Apr;78(2):222-8. Epub 2004 Jan 12.

6. Satoh M, Kuroda Y, Yoshida H, Behney KM, Mizutani A, Akaogi J, Nacionales DC, Lorenson TD, Rosenbauer RJ, Reeves WH., Induction of lupus autoantibodies by adjuvants., J Autoimmun. 2003 Aug;21(1):1-9.

7. Holmdahl R, Lorentzen JC, Lu S, Olofsson P, Wester L, Holmberg J, Pettersson U., “Arthritis induced in rats with nonimmunogenic adjuvants as models for rheumatoid arthritis. », Immunol Rev. 2001 Dec;184:184-202.

8. Holm BC, Svelander L, Bucht A, Lorentzen JC., “The arthritogenic adjuvant squalene does not accumulate in joints, but gives rise to pathogenic cells in both draining and non-draining lymph nodes. », Clin Exp Immunol. 2002 Mar;127(3):430-5.

 


Een reactie plaatsen

Mexicaansegriep vaccin, vervolg:

Er zijn in de hele discussie over wel of niet vaccineren tegen de Mexicaanse griep een aantal hardnekkige misverstanden. Misverstanden die de gemiddelde lezer niet opvallen omdat ze te maken hebben met de definitie van begrippen die in de communicatie niet nader gedefinieerd worden.

1. Eén van de argumenten om nu het vaccinatie beleid uit te breiden naar jonge kinderen is omdat er enkele ‘gezonde’ jonge kinderen geïnfecteerd zijn die daarna zijn overleden. Daarmee wordt de onvoorspelbaarheid van het virus benadrukt, dit creëert onzekerheid en angst. De centrale vraag is hier wat men bedoeld met ‘gezonde’ kinderen. Ongetwijfeld doelt men daar op een groep kinderen die geen klinische diagnose hadden binnen het regulier medische veld. De vraag is evenwel of dit gelijk gesteld mag worden aan ‘gezond’. We zien met grote regelmaat kinderen in de praktijk die na ontvangst van de eerste vaccinatie cocktails (onderdeel van het Rijksvaccinatie programma) wel degelijk subtiele veranderingen vertonen in hun functioneren. Veranderingen die door consultatie bureau’s en huisartsen als onbetekenend worden aangemerkt. Veranderingen die zich echter niet zelden verhevigen bij volgende cocktails en vaak uitmonden in serieuze problemen. U kunt daarbij denken aan: chronische weerstand vermindering, KNO klachten, darm en/of huidklachten, epilepsie, gedragsstoornissen zoals AD(H)D, PDD-NOS, McDD, Autisme e.a. Het veronderstelt een zorgvuldige manier van kijken naar het functioneren van de kinderen om deze trends waar te nemen. Een manier van kijken die voor ons een integraal onderdeel is van onze manier van werken. De kans is derhalve heel groot dat de overleden kinderen voor de reguliere medici dan weliswaar gezond waren maar wel degelijk al een vorm van immuundeficiëntie hadden als gevolg van de eerder ontvangen vaccinaties.

2. Een ander argument is dat men het vaccinatiebeleid heeft verbreed ‘omdat men dingen wil voorkomen’. Dat veronderstelt dat voor de overheid de keuze is tussen ‘niet vaccineren en de kans op sterfte, hoe klein die kans ook is’ en tussen ‘vaccineren met een vaccin dat bewezen effectief is en weinig bijwerkingen heeft’. Als je het zo brengt lijkt de keuze inderdaad niet moeilijk. Alleen het is gebaseerd op een aantal aannames die aantoonbaar niet kloppen. Het gaat namelijk om de definitie van ‘bewezen’ en ‘bijwerkingen’. Het RIVM heeft al jaren zelf gedefinieerd wat als bijwerkingen van vaccinaties wordt aangemerkt en wat niet. Dat is een boeiende redenering. Stelt u zich voor dat we afspreken dat we op een dag besluiten dat onze huismus niet langer zo wordt genoemd maar we bedenken er een andere naam voor. Tijdens de jaarlijkse tuinvogel telling zal de huismus dan niet meer genoemd worden. Wie houdt wie nu voor de gek? Wij komen in de praktijk dagelijks bijwerkingen tegen van vaccinaties bij jonge kinderen, bijwerkingen die niet passen binnen de definitie van het RIVM en derhalve ‘geen bijwerkingen zijn’. De huismus is ineens geen huismus meer. Zo is het gemakkelijk om je eigen beleid overeind te houden. Verder de term ‘bewezen effectief’, ik schreef daar al eerder een blog over.

De mening van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) bij monde van Dr. R. Seldenrijk getuigt van een stuk nuchterheid die ik in alle overheidsberichtgeving mis.

Ik begrijp dat de overweging voor veel ouders moeilijk is. Niet in de laatste plaats vanwege de collectieve suggestie die uitgaat van de officiële instanties, dat je toch onverantwoorde risico’s neemt als ouder. De leugen in dit alles is dat verzwegen wordt dat ouders veel grotere risico’s nemen wanneer ze hun 2 maanden oude baby volgens het gewone programma laten vaccineren. Het is het mechanisme van ‘noem het ongerijmde gewoon en het gewone ongerijmd’. Een omkering van de feiten. En dan blijkt de kracht van de massa en de kracht van suggestie. Een klassiek geworden experiment beschrijft een situatie waar een briljante student gevraagd wordt naar de uitkomst van een berekening die hij natuurlijk goed oplost. Wat hij evenwel niet weet is dat alle medestudenten in het complot zitten en de docent steunen als hij beweert dat de oplossing onjuist is. De ontstane onzekerheid en twijfel overheerst de kracht van gezonde rationaliteit. Dit wordt in de marketingwereld methodisch uitgebuit en ook de communicatieadviseurs van de overheid kennen dit mechanisme. In die zin is de toegenomen mondigheid van de bevolking voor de overheid een ongemakkelijke verandering en het zal ontegenzeggelijk aanleiding zijn tot andere communicatie strategieën in de toekomst.


Een reactie plaatsen

De leugen regeert en angst is het middel.

Ik heb vanavond de persconferentie in Nieuwspoort gevolgd op TV. Klink en consorten hebben daar een geweldige actie opgevoerd met als uitkomst: Ook zwangere vrouwen (meer dan 4 maanden) en kinderen vanaf 6 maanden moeten gevaccineerd worden. De kritiek van andersdenkenden wordt afgedaan als ‘indianenverhalen’. En deels terecht. Er zijn idiote complottheorieën in omloop die volstrekt ongeloofwaardig zijn. Gemakshalve wordt alles wat niet beleid bevestigend is op één hoop gegooid. Dat is onjuist. De dramatische bijwerkingen die de ‘gewone’ kindervaccinaties in veel gevallen hebben [en waar we in de praktijk dagelijks mee te maken hebben] worden door het RIVM al niet serieus genomen, laat staan dat ze zullen toegeven dat dit vaccin daar nog meer ellende aan zal toevoegen. De tijd zal leren wie gelijk heeft.

Het zij zo, u moet het zelf maar bepalen. De leugen regeert, het verbaast me niets en de media vertolkt deze leugen maar al te graag. Kennelijk is eerlijke en dus gezond kritische journalistiek een zeldzaamheid geworden. Ik zal u de komende jaren in een apart deel van deze weblog op de hoogte houden van de gevolgen die ik dagelijks ga tegenkomen van dit vaccin.

Ten overvloede verwijs ik u nog even naar de eenvoudige en effectieve oplossing die er is voor de Mexicaanse griep (zie onder ‘Casuïstiek’).


4 reacties

Volgens Minister Klink is het Griepvaccin veilig

Om dit bericht, dat vanmorgen in alle dagbladen verscheen, eerlijk te kunnen beoordelen is het van belang te weten wat de definitie is van ‘veilig’ zoals de minister dat gebruikt. De minister licht het zelf toe met de woorden: “Iets dat niet geregistreerd wordt, dat dus niet veilig is, komt niet op de markt”. De minister hanteert dus voor ‘veilig’ de definitie ‘ als het geregistreerd is, is het veilig’. Met andere woorden, ‘als wij afspreken dat het veilig is, dan is het veilig’. Dat lijkt me een boeiende stelling.

Laten we een recent voorbeeld nemen in de vorm van het inmiddels verboden geneesmiddel Vioxx. Dit geregistreerde geneesmiddel (=veilig dus, in de definitie van Klink) is in 2000 op de Nederlandse markt gekomen als ontstekingsremmer/pijnstiller bij reumatische aandoeningen. Inmiddels is het geneesmiddel wereldwijd van de markt gehaald en verboden vanwege het grote aantal sterfgevallen [wereldwijd naar schatting 60.000 doden!] als gevolg van het gebruik van deze medicijnen. Inmiddels is het moederbedrijf Merck  verwikkeld in het grootste medicijnenschandaal in de geschiedenis. Over de sterfte in Nederland door het gebruik van Vioxx doen inmiddels uiteenlopende cijfers de ronde. Op basis van een recente publicatie in het Britse medisch blad The Lancet schreef Trouw vorige week dat het aantal Nederlandse doden door Vioxx tussen de 750 en de 1200 kan liggen. Toch had dit geneesmiddel het predicaat ‘veilig’.

Hoe veilig is het vaccin tegen Mexicaanse griep?

De ingrediënten van het door Glaxo geproduceerde vaccin zijn volgens een internetbron:

BIOLOGICAL INDEX

chicken embryos (eggs)
influenza virus, H5N1
virus culture

CHEMICAL INDEX

alpha-tocopherol
aluminum adjuvant
AS03 adjuvant
Daronrix
disodium phosphate
formaldehyde
magnesium chloride
octoxynol 10
polysorbate 80 (Tween 80
potassium chloride
potassium dihydrogen phosphate
sodium chloride
sodium deoxycholate
squalene
thiomersal (thimerosol) (Kwik)
vitamin E

Hierbij vallen 3 ingrediënten in het bijzonder op:

Formaldehyde : een kankerverwekkende chemische stof die wordt gebruikt voor het conserveren van lijken

Squalene : zie hierover informatie elders op de weblog

Thiomersal : een kwikbevattend bestanddeel, een component dat schadelijk is voor de gezondheid en in verband wordt gebracht met de wereldwijde autisme-epedimie (sinds 1991, toen het aantal vaccins voor kinderen werd verdubbeld, steeg het aantal autismegevallen met 1500%) en waarvan recentelijk is vastgesteld (zie elders in de blog) dat het de kans op het krijgen van Alzheimer aanzienlijk verhoogd.

Nu mag u zelf beoordelen of u vindt dat het vaccin veilig is.


Een reactie plaatsen

“Eerste hulp druk door griepangst” (ND 311009)

“Angst regeert”, kent u die uitspraak? Waarom regeert angst? Omdat angst een diepe menselijke emotie is die vraagt om een snelle overlevingsactie. Een actie die razendsnel wordt ingegeven door de dreiging van het moment en die ofwel een beroep doet op een eerdere succesvolle (?) ervaringen met deze of gelijksoortige dreigingen, of op emotie. Angst stelt daardoor makkelijk de ratio, het rustig verstandig overwegen en afwegen buiten werking. Angst vernauwd ook de focus, het laat je van alles vergeten, het wordt buiten beeld gehouden, kennelijk niet relevant voor dit moment, dit moment van ‘dreiging’.

“De media regeert”, zouden we ook kunnen zeggen. In ons informatietijdperk waarbij tijd en afstanden lijken weg te vallen als het gaat om informatieverstrekking heeft de media een enorme macht verworven. Overheid en geneeskunde maken samen met de media gebruik van deze macht en de kracht van angst om de doelstelling te bereiken, nl. zoveel mogelijk mensen in door hen vastgestelde doelgroepen te vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Een knap maar verwerpelijk voorbeeld van marketing op mondiaal niveau. Op de één of andere manier kom ik deze geregisseerde angst-marketing al jaren tegen als het om vaccinaties gaat. Jonge ouders die proberen bewust om te gaan met hun kleine kwetsbare jonge levens en die om die reden bewust willen omgaan met het Rijksvaccinatie programma krijgen niet zelden een lawine van geselecteerde en doorgaans onjuiste maar zeer suggestieve en daarmee angst-genererende informatie over zich heen gegoten. Niet zelden verlaten deze jonge lieden het consultatiebureau met het gevoel ‘ontaarde ouders’ te zijn. Statistiek wordt eenzijdig aangewend om de angst kracht bij te zetten. Nu zouden alleen ‘de reinen van hart’ statistiek moeten mogen gebruiken. Je kunt met statistiek de grootst mogelijke onzin een wetenschappelijk schijnkader geven waardoor de emotie als vanzelf lijkt te ontstaan.

Mijn advies is, laat u goed informeren en neem een verstandige beslissing waarover u later geen schuldgevoel hoeft te hebben. De werkelijke statistieken over zoiets als aspartaam gebruik onder jongeren en de dramatische gevolgen daarvan zijn vele malen schokkender dan die van de Mexicaanse griep, en toch wordt er wereldwijd jaarlijks ten minste 18.000 ton (jawel, dat is maar liefst 18.000.000 kg van een voor het lichaam uiterst schadelijke stof die uitsluitend voor menselijke consumptie wordt gesynthetiseerd) geproduceerd. Ga maar eens na hoeveel producten u vandaag van plan bent te kopen waar aspartaam aan is toegevoegd. U maakt zich daar geen enkele zorgen over, omdat u het niet weet en andere het u niet vertellen, en ‘iedereen gebruikt toch light producten’.

Over aspartaam een volgende keer meer.

Een verantwoord weekend gewenst.


Een reactie plaatsen

Mexicaanse griepvaccin en zwangere vrouwen

Er is al veel over gezegd, en waarschijnlijk is het nog te weinig. Eén van de meest schokkende en verontrustende zaken die ik evenwel nog wil noemen en benadrukken is het feit dat zwangere vrouwen worden aangemerkt als een risicogroep voor de Mexicaanse griep en derhalve straks massaal benaderd worden om het vaccin tegen de Mexicaanse griep te komen halen. Nu zijn vaccinaties een heet hangijzer, dat is inmiddels wel duidelijk. Voor de reguliere geneeskunde is het één van de heilige huisjes. Eén van de schoolvoorbeelden van de enorme waarde van de reguliere zorg voor de gezondheidstoestand in de wereld. Voor werkers in de complementaire zorg dient dat beeld ingrijpend genuanceerd te worden. Niet op basis van theoretische overwegingen maar door de dagelijkse praktijk die in vele duizenden praktijken over de hele wereld wordt gezien. Vaccinaties zijn lang niet zo onschuldig als wel wordt aangenomen. Ten minste zouden de voorwaarden waaronder gevaccineerd wordt aan een ingrijpende herziening en uitbreiding toe zijn.

Als ik constateer bij hoeveel kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, tot aan autisme toe, blokkades als gevolg van de reguliere vaccinaties een sleutelrol spelen, dan slaat de angst je om het hart. Zwangere vrouwen vaccineren met een onbeproefd vaccin, waarvan inmiddels veel aanwijzigingen zijn dat het middel wel eens vele malen erger zou kunnen zijn dan de kwaal, betekent dat we een complete volgende generatie opzadelen met een erfenis waar geen weldenkend mens de verantwoordelijkheid voor zou moeten willen dragen of kán dragen. Slechts geregeerd door angst (=een slechte raadgever) of hebzucht (de belanghebbenden achter de schermen), kan zo’n advies tot stand komen.

Het is alleen maar te hopen dat heel veel zwangere vrouwen de verantwoordelijkheid nemen voor hun nog ongeboren leven. Een gezond kind krijgen is een gunst, een kind gezond houden is een hele kunst. Zeker vandaag de dag.