Just another WordPress.com weblog


1 reactie

Zembla: Alternatieve Geneeskunde

Misschien heeft u het programma gezien, gisterenavond. Jammer dat ook hier journalistiek gezien sprake is van een gemiste kans. Natuurlijk werkt het goed om mensen voor het voetlicht brengen die onherstelbare schade hebben opgelopen van een chiropractische behandeling aan de nek. En natuurlijk, laten we daar duidelijk over zijn, iedere vermijdbare dode in de geneeskunde is ernstig en verdient alle aandacht. Behandelingen dienen te worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld zodat de patiënt zo min mogelijk kans op schade loopt. Maar het is bepaald wrang te noemen dat hier de indruk gewekt wordt dat u beter af bent binnen de reguliere, gevestigde geneeskunde, want dat is wel de onderliggende boodschap van de uitzending. Want de reguliere geneeskunde is ‘wetenschappelijk’.

Wel daar is veel op af te dingen. Daarnaast behoort sterfte als gevolg van regulier medisch handelen in de VS tot de eerste drie belangrijkste doodsoorzaken. Het zal in Europa vermoedelijk niet veel anders liggen. Dat zou de programmamakers bescheiden moeten maken. Men kan beter energie stoppen in het integreren van het beste van twee stromingen. Immers, als het goed is hebben beiden een gemeenschappelijk belang en dat is het welzijn van de patiënt.

Misschien goed om nog eens op de website van het IOCOB te kijken, dan krijgt u een eerlijk beeld van de geneeskunde in de breedste zin des woords, dus regulier en complementair.


Een reactie plaatsen

Vereniging tegen Kwalzalverij krijgt nul op request!

De bovengenoemde Vereniging die in den lande algemene bekendheid geniet vanwege de niet aflatende kruistocht tegen alles wat niet-regulier is in de geneeskunde, heeft voor de tweede maal nul op request gekregen. Lees hierover meer op de uitstekende website van het IOCOB.

Het is goed nieuws dat deze vereniging nu eindelijk eens op z’n nummer wordt gezet. Het is goed dat we kritisch zijn en dat moet ook, maar dan naar beide zijden. Die genuanceerdheid ontbreekt volledig bij genoemde vereniging. Met een fundamentalistisch aandoend fanatisme bestrijd ze alle niet-reguliere geneeskunde met een inzet die zelfs Don Quichote zou doen verbleken.