Just another WordPress.com weblog


1 reactie

WHO keert zich tegen homeopathische middelen

Niets nieuws onder de zon. Er wordt weer eens een aanval gedaan op het bestaansrecht van de homeopathie. Welk een timing! Net nu er grote twijfels bestaan over het nut en vooral over het ‘niet-schadelijk zijn’ van het vaccin tegen de Mexicaanse griep komt een groep jonge wetenschappers op het briljante en originele idee om de homeopathie maar weer eens onder de publieke aandacht te brengen. Want, zo stellen zij, de toepassing van homeopathie op veel voorkomende infectieziekten in derde wereld landen kan veel mensenlevens in gevaar brengen. Wat een onverwachte zorg voor deze mensen, het is werkelijk aandoenlijk. En de WHO, al even aangedaan door al het lijden in minder bedeelde landen neemt de zorg over en vertaalt die in een officieel statement. En uiteraard, de pers neemt dat klakkeloos over. De geschiedenis herhaalt zich. Kom niet aan het heilige huisje van de reguliere geneeskunde, de vaccinaties!

De argumentatie van de jonge wetenschappers is verbluffend en getuigt van een ongekend staaltje creatief denkwerk. Hun leermeesters kunnen trots zijn, ze hebben het begrepen. “Er is namelijk geen enkel bewijs dat deze middelen kunnen helpen”. Geweldig, wat een vondst.

Ik heb wel een voorstel. Als we nu eens alles binnen de Reguliere Geneeskunde stopzetten wat onbewezen is. Zomaar, met onmiddellijke ingang. U maakt zich zorgen over wat er dan zou gebeuren? Het is bekend dat tijdens artsenstakingen het aantal sterfgevallen afneemt. Dus wie weet, misschien zullen we verrast zijn. En ook alle onderzoek wat gesponsord is door de Farmaceutische Industrie en dat louter een van te voren geregisseerd antwoord geeft op de onderzoeksvraag, wordt dan geschrapt. De bestelling door Minister Klink van het onbewezen Mexicaanse griepvaccin wordt geannuleerd en van het geld dat we zo overhouden (en dat zal onvoorstelbaar veel geld zijn) laten we een kritische maar eerlijke groep wetenschappers (ik ken ze, ze zijn er dus echt) het werk van een organisatie als Homeopaten Zonder Grenzen onderzoeken, uiteraard volgens de regels der kunst. En dan blijft er nog onvoorstelbaar veel geld over, want de homeopaten die binnen HZG periodiek naar Derde Wereld landen afreizen om lokaal gezondheidswerkers op te leiden in de schone kunst der homeopathie doen dat onbezoldigd, m.a.w. vrijwillig. En dat geld gaat dan naar ontwikkelingswerk voor schoon water enz.

Nu ben ik géén jonge wetenschapper en als ík dit kan bedenken dan moet deze internationale club begenadigde denkers met zoveel betere voorstellen kunnen komen. We wachten gespannen af.

Ondertussen adviseer ik de (jonge) collega’s van HZG gewoon door te gaan met hun geweldige werk. Misschien onbewezen, maar als geld niet de drijfveer is (en dat ís het niet) dan blijft er weinig anders over dan echte compassie. En daar hebben we, hoe dan ook, in deze wereld hard behoefte aan. Daar kunnen ze binnen het regulier-farmaceutische kamp nog een puntje aan zuigen.