Just another WordPress.com weblog


3 reacties

Vitamine B6 Nieuws

De Consumentenbond haalt het nieuws vanwege een onderzoek naar het vitamine B6 gehalte van verschillende supplementen. Het B6 gehalte blijkt vaak hoger te zijn dan op het etiket staat. Terecht dat ze daar tegen ageren, want de wetgeving vereist – eveneens terecht – dat wat er in zit ook waarheidsgetrouw op het etiket vermeld is.

Maar dan komt het. Er wordt gepleit dat de minister, alsof ze niets beters te doen heeft, wettelijk gaat vastleggen dat de maximumgrens van 25 mg vitamine B6 in supplementen wordt gehandhaafd. Omdat 25 mg wordt door de EFSA (de Europese Voedselautoriteit) en de Gezondheidsraad nog als veilig geacht.

Nu wordt het interessant. Wat is veilig? En wie bepaalt dat? Volgens de Consumentenbond kan ‘langdurig slikken van pillen met B6 leiden tot gevoelloosheid, tintelingen en ernstige zenuwpijn in handen en voeten’. Maar wat is langdurig? En klopt dit wel allemaal?

De werkelijkheid is, zoals meestal, een stuk complexer en het is te hopen dat de minister verder kijkt dan haar neus lang is. Indachtig de historische woorden van Edmund Burke (1771) Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker de vergissing, is een zorgvuldige weging van alle feiten een eerste vereiste.

Vitamine B6, de eigenlijke naam is Pyridoxine, is een erg veilige vitamine. Doseringen van 2000 – 6000 mg per dag kunnen bijwerkingen veroorzaken. Incidenteel is waargenomen dat zeer hoge doseringen klachten als een zwaar gevoel, tintelingen en doofheid van de ledematen konden veroorzaken. Let wel ‘zeer hoge doseringen’. En dan ook nog wanneer pyridoxine alleen (dus zonder andere B-vitamines) werd ingenomen. Saillant detail is overigens dat een tekort aan vitamine B6 vergelijkbare klachten kan oproepen.

Maar het wordt nog interessanter. De vitamine B6 waar we het over hebben is voor ons lichaam niet bruikbaar en dient in het lichaam omgezet te worden in wat we noemen de ‘biologisch actieve’ vorm. Die heet met een technische term “Pyridoxaal-5-fosfaat’. Een omzetting waar onder andere voldoende zink en magnesium voor nodig is en wie heeft dat nog tegenwoordig? Er zijn tal van adhesie betuigingen op het net te vinden van mensen die het ‘slachtoffer’ waren van argeloos vitaminegebruik en die een torenhoge B6 waarde in het bloed bleken te hebben. Het verband is ogenschijnlijk gauw gelegd. Alleen het klopt niet. Geen mens krijgt door het slikken van zelfs 100-500 mg per dag een torenhoge bloedwaarde. Dan is er namelijk iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld een verstoorde omzetting van B6 in de biologisch actieve vorm. Een verschijnsel dat ik verontrustend vaak waarneem. Verbanden zijn niet altijd zo simpel als we denken.

Bedenk dat vrouwen die hormonale anticonceptiva gebruiken (in 2013 toch altijd nog 2/3 van de vrouwen tussen de 18 en de 45) alleen al tussen de 50-100 mg extra vitamine B6 per dag nodig hebben.

(Eerder gepubliceerd geweest in “Blik op Zeewolde”, dec. 2014)


Een reactie plaatsen

Commotie rond Vitamine B6 doseringen

De consumentenbond heeft Minister Schippers gevraagd om wettelijk vast te leggen wat de maximale doseringen zijn van vitamines. Een volgende doordachte stap van de anti-vitamine lobby. Momenteel ligt vitamine B6, of Pyridoxine, onder vuur. De werkelijkheid is veel complexer dan de voorstellingen die de Consumentenbond heeft over deze, zelfs in hoge doseringen, veilige vitamine. Hierover later deze maand meer.


1 reactie

“Actie bond tegen vitaminepillen” (ND 240211)

De Consumentenbond begint een actie tegen vitaminepillen. Als dat op een eerlijke en goed onderbouwde manier zou gebeuren zou het toe te juichen zijn. Er is veel ondeskundigheid in de informatie over de waarde van voedingssupplementen voor gezondheid en ziekte. In toenemende mate willen grote voedingsconcerns en winkelketens meeliften op deze lucratieve markt. Daar zou wat aan gedaan moeten worden, helemaal mee eens.
Maar, als vervolgens dezelfde ondeskundige, ongenuanceerde houding door de kritiserende instantie wordt aangenomen doet dat de geloofwaardigheid van haar analyse niet toenemen. Zoals vaak het geval is in de anti-vitamine lobby, geldt ook hier dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Ongenuanceerde uitspraken, ondersteunt door wat algemene uitspraken van een hoogleraar, pogen de consument van de ene misleiding over te brengen naar de andere. Niets nieuws onder de zon, deze acties in de pers herhalen zich met de regelmaat van de klok.

Laat ik een aantal uitspraken in het gelijknamige artikel in het ND van vandaag eens nader bekijken:

“Teveel extra vitamines kunnen zelfs schadelijk zijn voor de gezondheid, zegt ook hoogleraar Jaap Seidell”. Op zich een waarheid als een koe, zelfs water is schadelijk als je er teveel van gebruikt. De vraag is alleen wat is ‘teveel’?
En elders: Een teveel aan Vitamine A en D is niet goed omdat het lichaam de stoffen in het vet en de lever opslaat. Een teveel aan Vitamine A kan schade aan de hersenen, trillen en concentratiestoornissen veroorzaken”. Van een hoogleraar Voedingsleer aan één van onze universiteiten zou je toch meer kennis van zaken verwachten. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid Vitamine D ligt in Nederland op 800IU (Internationale Eenheden) per dag. Pas bij een gebruik van 40.000 IU per dag gedurende een langere periode treden er schadelijke effecten op.
Ook het aanhalen van de veel besproken Betacaroteen studie (zie deze weblog: onder Betacaroteen) in relatie tot kanker, is geen bewijs van zorgvuldigheid.

In de hele discussie over voedingssupplementen wordt altijd weer verwezen naar de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). De in Nederland gangbare ADH’s zijn gebaseerd op de Amerikaanse tegenhanger, de RDA. Deze waarden zijn gebaseerd op wat de ‘gemiddelde Amerikaan’ nodig zou hebben per dag. Dringt zich vervolgens natuurlijk de vraag op wat ‘de gemiddelde Amerikaan’ is, nog los van de vraag of die gelijk is aan de ‘gemiddelde Nederlander’, maar dat laten we maar even buiten beschouwing. De ‘gemiddelde Amerikaan’ betreft hier, let wel, “iemand van onder de 60, die beschikt over een goede gezondheid, die hoegenaamd geen stress heeft, geen medische problemen heeft, geen medicatie gebruikt, een uitgebalanceerd dieet van circa 2000 kCal per dag eet, met een goede spijsvertering en een normaal lichaamsgewicht”. Als er in de VS een TV programma bestaat als ‘Opsporing Verzocht” ligt hier een geweldige uitdaging waarvan ik voorspel dat die gedoemd is te mislukken. Zo er al een Amerikaan bestaat die aan de hiervoor gegeven typering voldoet, hij zal zeker niet gemiddeld zijn, dat staat vast. En hoe zit het als dit profiel wordt toegepast op de Nederlanders? Neem van mij aan, ook hier zal het een enorme opgave worden om deze ‘persoon’ te vinden. In een land waar ca. 6.000.000 mensen maagzuurremmers gebruiken, waar in 2003 41% van de vrouwen tussen de 18 en de 45 jaar de anticonceptiepil gebruikten (ik heb helaas geen recentere cijfers), waar miljoenen mensen cholesterolremmers slikken, om nog maar te zwijgen over pijnstillers, ontstekingsremmers etc. De gemiddelde consumptie van Aspartaam in Europa, waarschijnlijk de meest schadelijke van alle kunstmatige voedingsadditieven, ligt tussen de 2,8 en 10,1 mg/kg lichaamsgewicht per dag. De schade is immens!
U begrijpt het al, wie anno 2011 rekent met ADH van nutriënten ontkent de rauwe werkelijkheid van alle dag en leeft in een ‘fantasy world’.
De werkelijkheid vraagt om een herdefiniëring van het begrip ADH. Liever zou het vervangen moeten worden door de aanduiding ODH (Optimale Dagelijkse Hoeveelheid).

Het klopt zeker als er geageerd wordt tegen de slogan “baat het niet dan schaadt het niet’. Ook het adviseren van voedingssupplementen moet worden overgelaten aan deskundigen. En als dat de conclusie van de Consumentenbond zou zijn, dan zou ik hun actie van harte ondersteunen.