Just another WordPress.com weblog


6 reacties

Vragen over de gevolgen van Oxytocine-gebruik 5:

Vraag 11: Mijn bevallingen zijn al tien jaar en meer geleden. Heeft het dan nog invloed en heeft het dus zin om het te laten ontstoren?

Als u bedoelt of het zin heeft voor uw kind dan kan ik onomwonden positief reageren. Zoals gezegd zijn het met name de baby’s die doorgaans gevolgen van de oxytocine ondervinden en in principe is dat blijvend, tenzij het gecorrigeerd wordt. Met regelmaat pas ik die behandeling toe op volwassenen die 30 of 40 of meer jaar na hun geboortedag nog steeds opmerkelijk baat hebben bij het herstel van de oxytocine gevoeligheid.

Vraag 12: Heeft de baby waar ik nu zwanger van ben, last van de oxytocine die ik bij mijn vorige bevalling kreeg?

Daar ga ik niet zondermeer van uit tenzij de oxytocine toediening destijds blijvende veranderingen bij u zelf heeft veroorzaakt. In bepaalde gevallen is een verminderde receptor gevoeligheid namelijk wel door te geven in de generaties (Csaba: ‘transgenerational inprinting”).

Vraag 13: Heeft elke homeopaat hier ervaring mee, of hoe weet ik bij wie ik moet zijn om te laten ontstoren?

Daar kan ik helaas geen afdoende antwoord op geven. Je zou mogen verwachten van wel, maar in de praktijk blijken er nog steeds collega’s te zijn die hier geen ervaring mee hebben.

Vraag 14: Is homeopathie de enige manier om van de klachten af te komen?

Zeg nooit ‘nooit’, maar bij mijn weten wel en ik ben er tot op heden wel sterk van overtuigd dat het de snelste en meest zekere route is.

Vraag 15: Zijn er tips voor moeders/vrouwen om een infuus bij een eventuele volgende zwangerschap te voorkomen (indien mogelijk)?

Deze vraag is ook een onderwerp op zich waar ik binnenkort een aparte blog aan zal wijden.

-wordt vervolgd –


Een reactie plaatsen

Kinderen vaker ziek door bezoek crèche

Volgens een promotieonderzoek van Remko Enserink (Universiteit Utrecht) zouden kinderen die naar de crèche gaan twee keer zo vaak ziek zijn als kinderen die thuis blijven. Ook bezoek aan de huisarts zou twee keer zo hoog liggen en er zouden twee keer zo vaak gezondheid complicaties optreden waardoor de kinderen opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Qua kosten komt dit neer op een slordige 100 miljoen extra kosten.

Op zich een interessante analyse waar we niet omheen kunnen. Er kunnen evenwel heel verschillende conclusies uit deze observatie getrokken worden.

De promovendus legt de bal kennelijk bij de kinderopvangverblijven en bepleit de invoering van een keurmerk. Hoe hygiënischer de opvang en hoe nadrukkelijker de preventieve maatregelen, hoe beter. Op zich een loffelijk streven maar het betoog gaat voorbij aan de werkelijke oorzaak. Die ligt namelijk niet op de crèches maar bij de weerstand van de kinderen zelf. Een hele generatie kinderen worden al zeer vroeg opgezadeld met een slecht functionerend immuunsysteem en vervolgens vinden we het dan gek dat ze elkaar aansteken als we ze op een ‘kluitje’ bij elkaar brengen.

Het vaccinatie bombardement dat al vanaf de 2e levensmaand begint, samen met andere factoren als kunstvoeding i.p.v. borstvoeding, stress e.d. leiden ertoe dat heel veel kinderen al op zeer jonge leeftijd te kampen hebben met een verminderde weerstand. Het zou beter zijn als daar meer aandacht aan werd besteedt. Dat zou uiteindelijk een besparing op kunnen leveren die een veelvoud is van de genoemde 100 miljoen.


Een reactie plaatsen

Vitamine D gehalte in moedermelk: hebben zuigelingen extra Vitamine D nodig?

Ik kreeg vandaag een vraag van een jonge moeder inzake de noodzaak van extra vitamine D inname t.b.v. haar dochtertje van een paar maanden die borstvoeding krijgt.

Een interessante kwestie die zeker gezien de lawine aan literatuur over de gezondheidsaspecten van voldoende vitamine D alle aandacht verdient. Vitamine D is een noodzakelijke factoor voor de aanmaak van botweefsel en de groei van tanden bij kinderen. Daarnaast is inmiddels overtuigend bewezen dat vitamine D een sleutelrol vervuld bij de preventie van verschillende soorten kanker, hoge bloeddruk, Diabetes type I en II en het is noodzakelijk voor een goed functionerend immuunsysteem. Lage vitamine D spiegels zijn in relatie gebracht met tal van auto-immuunziektes zoals MS, ziekte van Sjögren, reumatoïde artritis, schildklierontsteking en ziekte van Crohn.

De concentratie vitamine D3 in moedermelk is een directe afspiegeling van de vitamine D status van de moeder. Omdat vitamine D tekort, zeker op het noordelijk halfrond eerder regel dan uitzondering is, zullen er maar weinig zogende moeder zijn die een optimale vitamine D status hebben. Het is hier nogmaals van belang om het verschil uit te leggen tussen ‘optimale’ doses en de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). De ADH voor vitamine D3 voor volwassenen heeft lange tijd op 400IU (=internationale eenheden) per dag gelegen en is recentelijk op advies van de Gezondheidsraad o.i.v. van de grote stroom aan literatuur over vitamine D opgeschroefd naar 800IU. De ADH van 400IU is niet gebaseerd op de hoeveelheid vitamine D3 die je echt nodig hebt voor een optimale gezondheid, maar is gebaseerd op de hoeveelheid vitamine D in één theelepel levertraan, omdat dit voldoende is om te voorkomen dat kinderen Rachitis (=Engelse ziekte) krijgen. Echter, net zoals er een groot verschil is tussen het minimaal noodzakelijke inkomen per maand om in leven te kunnen blijven en een gewenst inkomen om plezierig te kunnen leven is er een groot verschil tussen de minimaal benodigde hoeveelheid van een voedingsstof om daarmee te voorkomen dat we bepaalde gebreksziekten krijgen én de optimale dosis. De dosis die gewenst is om alle processen soepel en optimaal te laten verlopen. Ook de verhoogde ADH van 800IU per dag is bij lange na niet voldoende om in een optimale gezondheid te voorzien.

Het is zeker niet overtrokken om te stellen dat de meeste volwassenen, zeker in de wintermaanden, tussen de 3000-5000IU vitamine D3 per dag nodig hebben voor een optimale gezondheid. Onderzoek in Finland heeft uitgewezen dat een extra inname van 1000IU vitamine D3 door zogende moeders niet in staat was om het gehalte aan vitamine D in moedermelk significant te laten stijgen. Dit gebeurde pas vanaf een extra inname van 2000IU vitamine D3 per dag.

Tegen deze achtergrond is het bepaald niet overbodig om zogende moeders extra vitamine D3 te laten innemen. Het meest optimaal is om de actuele waarde eerst even te laten bepalen in het bloed. Dit kan eenvoudig via de huisarts. Vraag dan wel expliciet de uitslag op van de 25(OH) vitamine D in serum, want artsenlaboratoria hanteren hier nog steeds de achterhaalde lage referenties van 30-100 nmol/L.


Een reactie plaatsen

Borstvoeding en Vitamine D tekort bij baby’s

Ondanks alle bekende voordelen van moedermelk, kunnen baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen een vitamine D-deficiëntie (=tekort) ontwikkelen, zoals uiteengezet in een recente case-studie .

Het betrof een gezond 11-maanden oud Afro-Amerikaans meisje uit Boston (VS). Bij een routine controle bleek er spake van niet meetbare bloedspiegels van 25-hydroxy-vitamine D, en röntgen onderzoek van de polsen en knieën toonde ernstige rachitis (verweking van de botten bij kinderen) en een lage botmineraal dichtheid aan. Vitamine D en calcium supplementen werden voorgeschreven, waardoor de vitamine D niveaus in het bloed vervolgens verbeterden.

Moeders die leven in noordelijke en zuidelijke breedtegraden zijn risicogroepen voor vitamine D-tekort in het bloed en moedermelk, vanwege onvoldoende blootstelling aan ultraviolet licht.  Vrouwen met een donkere huidskleur zijn met name een risicogroep omdat ze vanwege de donkere huid minder vitamine D aanmaken. Hoewel dit Vitamine D tekort bij baby’s soms asymptomatisch is (zonder merkbare symptomen), kan het leiden tot rachitis, groeistoornissen en een slechte botaanmaak.

De auteurs concluderen daarom, “suppletie van Vitamine D is nodig voor baby’s die alleen borstvoeding krijgen omdat ze een verhoogd risico hebben op vitamine D-deficiëntie en de gevolgen ervan voor het skelet en de algehele gezondheid.”