Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Lyme patiënten vragen aandacht in de kamer

Het is steeds weer verbazend hoe zeer de opvattingen over Lyme, zelfs binnen de patiënten verenigingen, afwijkt van wat er in de wetenschap aan informatie beschikbaar is. Zo hebben de organisaties van Lyme patiënten afgelopen woensdagmiddag in de Tweede Kamer gepleit voor een betere diagnostiek en behandeling van deze steeds vaker voorkomende ziekte. Waar het de diagnose betreft sluit ik me van harte bij hen aan. De in Nederland gangbare laboratorium-testen die door huisartsen en specialisten gebruikt worden, zijn erg onbetrouwbaar. Geen positieve uitslag wil daarom bepaald nog niet zeggen dat er ook geen sprake is van een Borrelia infectie.

De behandeling echter is een ander ding. De focus op langere antibiotica behandelingen vind ik in het licht van de bevindingen in de wetenschap een wonderlijk streven. Hét grote probleem met Borrelia is namelijk dat het micro-organisme een fabelachtig vermogen bezit om zich in de lichaamscellen te verschansen. Daar blijft het onbereikbaar voor het eigen immuunsysteem en ook antibiotica gebruik, zelfs langdurig gebruik kan daar in de regel maar weinig aan veranderen. Vanuit deze verschanste positie kunnen ze het lichaam zeer langdurig bestoken en tot uiterst hardnekkige chronische klachten leiden.

Voorwaarde voor een effectieve behandeling van Lyme is de aanpak van de Intracellulaire Borrelia infectie. Daar is een prachtig en effectief natuurlijk middel voor, namelijk CHD-FA (Carbohydrate Derived Fulvic Acid). Deze 100% zuivere vorm van Fulvinezuur (de énige die niet vervuild is met zware metalen en pesticiden) is een bijzondere substantie die antibacterieel en antiviraal werkt tegen een groot aantal pathogene micro-organismen, waaronder de Borrelia. Zowel inter- als intracellulaire infecties worden er door aangepakt. Het meest bijzondere daarbij is misschien nog wel dat het geen resistentie oproept bij de micro-organismen. Een alom en steeds omvangrijker probleem dat antibiotica vergezeld.

De inmiddels meer dan 10 jaar ervaring die ik heb met deze stof hebben overtuigend geïllustreerd wat de enorme potentie van deze stof is en dat terwijl het lichaam Fulvinezuur probleemloos verdraagt, zelfs over zeer lange perioden, mocht dat nodig zijn.


7 reacties

Ziekte van Lyme

Er wordt tegenwoordig terecht veel aandacht gegeven aan de toename van met Borrelia geinfecteerde teken in de Nederlandse natuurgebieden. De website Borreliose van Robert Bolderdijk is een rijke informatiebron. De infectie met de bacterie Borrelia burgdorferi (=Borreliose) veroorzaakt de alom beruchte Ziekte van Lyme.

Ik wil hier twee zaken onder de aandacht brengen die doorgaans geen of te weinig aandacht krijgen en die belangrijke consequenties hebben voor de behandelmogelijkheden van Lyme.

1. Eén van de grootste problemen met de Borrelia infectie is dat deze bacterie een sterk vermogen heeft om intracellulair te gaan. Die term behoeft wellicht enige toelichting. We maken feitelijk onderscheid tussen intercellulaire infecties en intracellulaire infecties. In het eerste geval bevindt de ziekteverwekker zich in de ruimte tussen de lichaamscellen. Daar is het eigen immuunsysteem actief en kan een antibioticakuur vaak snel werken. In het tweede geval heeft de bacterie zich a.h.w. verschanst ín de cel. Hier is het effect van het eigen immuunsysteem en een korte antibioticakuur volstrekt onvoldoende. Van hieruit kan de infectie voor verdere ontregeling van de gezondheid zorg dragen. Daarom is het idee dat veel huisartsen geven als zou een kuur van 3 weken antibiotica voldoende zijn, doorgaans niet juist.

2. Binnen de natuurwetenschappen is een voortschrijdend inzicht gaande wat er toe leidt dat er steeds meer gedacht en gewerkt wordt vanuit een ‘informatie-denken’. Dit nieuwe paradigma komt in de plaats van het ‘moleculaire-denken’. Tal van voor het lichaam onnatuurlijke stoffen maar ook allerlei ziekteverwekkers zijn in staat om een verstoring in het ‘informatieveld’ van het menselijk lichaam te veroorzaken. Vergelijk het maar met een ‘computervirus’, dat heeft ook geen hardware eigenschappen maar is louter en alleen een stukje verkeerde informatie.  Verkeerde informatie die het systeem onjuist aanstuurt waardoor problemen (disfuncties en op den duur ziekten) kunnen ontstaan. Dit proces kan optreden los van de aanwezigheid van de oorspronkelijke aanstichter van deze ellende. Een veel voorkomend en klassiek voorbeeld is de infectie met EBV (Epstein Barr virus), de veroorzaker van Ziekte van Pfeiffer. Hoeveel mensen die Pfeiffer hebben doorgemaakt klagen vele jaren later niet nog over verminderde energie? En dat terwijl de virus al lang niet meer aantoonbaar (actief) is.

Voor beide problemen is een effectieve natuurlijke oplossing voorhanden.

ad.1. Het plantaardig extract CHD-FA (CarboHydrate Derived Fulvic Acid) is effectief tegen een groot aantal schadelijke bacteriën en virussen. Het kan langdurig zonder enig probleem worden ingenomen, zelfs door mensen die een slecht immuunsysteem hebben of gebruik moeten maken van immuunonderdrukkende middelen vanwege orgaantransplantatie. In ernstige gevallen kan het, desnoods langdurig, gecombineerd worden met een Colloïdale Zilveroplossing.

ad.2. Een isopatische bereiding van de ziekteverwekker, in dit geval Borrelia nosode genoemd, kan middels een speciaal behandelprotocol enerzijds aantonen dát er sprake is van een Borrelia blokkade en tevens gebruikt worden om de storende informatie te elimineren.

Bij CCG willen we u graag op maat adviseren voor de inzet van beide of één van beide methoden als u in het verleden geïnfecteerd bent met Borrelia. Toevoeging van deze behandel componenten maken niet alleen de behandeling van Ziekte van Lyme in alle stadia veel succesvoller, de onder 1 genoemde zaken kunnen ook ingezet worden ter preventie bij mensen die beroepshalve veelvuldig het risico lopen om met geïnfecteerde teken in aanraking te komen, denk aan bosarbeiders, boswachters, natuurfotografen etc.