Just another WordPress.com weblog


15 reacties

Weeënopwekkers op basis van synthetische Oxytocine niet zonder risico’s voor moeder en kind

Het is niet ongebruikelijk om synthetisch oxytocine te gebruiken om de geboorte op te wekken. Ook wordt deze vorm van oxytocine in de vorm van een neusspray gebruikt door zogende vrouwen om daarmee de borstvoeding te reguleren. Vooral als jonge moeders werken en daarom kolven om de moedermelk op andere tijdstippen per flesje aan de baby te geven, maken er nogal eens gebruik van.

Het kan natuurlijk medisch gezien onvermijdelijk zijn om de geboorte op deze manier een handje te helpen. Maar juist dan is het goed om te weten dat deze vorm van Oxytocine niet zelden z’n ‘sporen’ achterlaat, zowel bij moeder als bij kind.

Sporen in de vorm van een zogenaamde ‘blokkade’. Voor veel mensen een vaag begrip en daarom verwijzen ze het gemakshalve naar het rijk der fabelen. Maar al die ouders die hun kind hebben laten behandelen voor blokkades als gevolg van vaccinaties, voedingsadditieven (met name aspartaam en MSG), geneesmiddelengebruik e.d. weten dat ze het zich bepaald niet verbeelden. Wanneer blokkades worden getraceerd en opgeruimd leidt dat niet zelden tot een spectaculaire verbetering in het functioneren van het betreffende kind.

Talloze kinderen (en volwassen vrouwen) hebben we inmiddels behandeld voor een Oxytocine blokkade. De klachten die samenhangen met een Oxytocine blokkade kunnen zeer divers zijn. Er zijn sterke aanwijzingen dat een (belangrijk?) deel van de kinderen met A(D)HD en/of Dyslexie deze klachten hebben (mede) als gevolg van de weeënopwekkers die er bij de geboorte zijn gebruikt.


1 reactie

Balans Magazine (03/10) over “Voeding en Gedrag”

In het maart-nummer van Balans Magazine, het blad van de Vereniging Balans, wordt aandacht besteed aan de relatie tussen voeding en gedrag. Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Ik wil de komende tijd een aantal zaken uit dit artikel de revue laten passeren. Het artikel is een mooie illustratie van hoe moeilijk het is zuiver en eerlijk wetenschappelijk te denken, vooral omdat we ons vaak niet realiseren dat we veel nog niet weten. Dit laatste wil ik even kort illustreren aan de hand van de bekende geschiedenis van de Hongaarse arts Ignaz Semmelweis. Deze in 1818 in Boedapest geboren arts is de ontdekker van de oorzaak van de kraamvrouwenkoorts waar in die tijd veel vrouwen aan overleden, nog vóórdat het bestaan van bacteriën en virussen was ontdekt. Juist daarom vonden tijdgenoten zijn idee om de handen te wassen bij het verlaten van de snijzaal (waar in lijken werd gesneden) en vóór het betreden van de verlosruimte, zo absurd. De weerstand was dan ook enorm, hoewel de feiten, i.c. sterke daling van sterfte op de afdeling waar hij de bevallingen deed, zeer opvallend was. Ook hier geldt, en de geschiedenis kent tal van voorbeelden, wat je niet wilt zien dat zie je ook niet. Het duurde nog tot rond 1890 voor zijn ideeën over antiseptisch onderzoek ingang vonden. Pas na de ontdekking door Louis Pasteur van de bacterie kreeg zijn methode de nodige theoretische onderbouwing.

Waarom deze inleiding? Eén van de conclusies van het artikel in Balans Magazine is” “Additieven zoals aspartaam of suiker leiden zelden tot hyperactiviteit”. En verder: “Additiva veroorzaken geen ADHD, dus vermijden van additiva leidt niet tot significante vermindering van het ADHD gedrag”. Wellicht ten overvloede, maar additiva zijn kunstmatige toevoegingen in de voeding. Dit is een wetenschappelijk en aantoonbaar onzorgvuldige en onjuiste conclusie. Het uitgangspunt van deze bewering is namelijk dat er alleen sprake kan zijn van een effect zolang de stof, bijvoorbeeld aspartaam, wordt ingenomen. Wanneer na het staken van het aspartaam gebruik geen verandering optreedt in het gedrag van het kind wordt dús geconcludeerd dat er geen relatie is tussen aspartaam gebruik en ADHD. Dit kan je alleen stellen als je alle andere variabelen kent en zeker weet dat dit de enige verandering is. En daar wringt nu net de schoen, net als in de tijd van Semmelweis. Het gebruik van aspartaam is namelijk in staat een bepaalde verstoring in het lichaam achter te laten die blijft bestaan lang nadat het gebruik van aspartaam is gestopt. Het is deze verstoring die we in de CEASE therapie een ‘blokkade’ noemen die verantwoordelijk is voor de leer- en/of gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD. Het weglaten van de aspartaam verandert aan deze situatie niets en dus is de conclusie voorbarig en aantoonbaar onjuist. Binnen de homeopatische praktijk is al vele malen op talloze plaatsen aangetoond dat de relatie bestaat tussen de blokkade en het gedragsprobleem. De blokkade is wél veroorzaakt door het aspartaamgebruik van het kind of zelfs van de moeder tijdens de zwangerschap, maar als de blokkade eenmaal is ontstaan is het doorgaand gebruik van aspartaam geen noodzakelijke factor. De zaak is dus aanzienlijk complexer dan de schrijvers van het artikel in Balans Magazine willen doen geloven. En daarmee verhinderen ze ongewild en onbedoeld talloze kinderen een goed herstel.

De conclusie is feitelijk precies tegenovergesteld: “Additiva veroorzaken op grote schaal ADHD en andere leer- en/of gedragsproblemen. Het stoppen van het gebruik van deze additiva is één stap, maar het opsporen en elimineren van de door het gebruik ontstane blokkades is een absoluut noodzakelijke tweede stap.”

Quote: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”, Albert Einstein


1 reactie

Bijwerkingen Mexicaanse griep vaccin ‘vallen mee’

Dit bericht was gisteren te beluisteren op de journaals van de TV. Volgens het Nederlandse Bijwerkingencentrum Lareb vallen de bijwerkingen van de Mexicaanse griepprik erg mee. “Een blauwe plek, een zwelling of een pijnlijke arm, dat zijn wel zo’n beetje de bijwerkingen die optreden na vaccinatie met de prik tegen de Mexicaanse griep”. Een geruststellende gedachte? Nee, een te verwachten reactie die volledig past binnen de eerder door mij aangegeven definitie van ‘bijwerkingen’.

De meest bijwerkingen van de vaccins zullen niet optreden binnen de korte termijn waar het RIVM en nu dus ook het Lareb van uitgaan. Ook hier weer onvolledige en daarmee onjuiste informatie. De te verwachten bijwerkingen zullen in de maanden en jaren na de prik optreden en dan inmiddels al lang niet meer als bijwerking worden beschouwd. [Kijk ook eens naar de ‘Casuïstiek vaccinatieschade’ op 21/10]. Een ieder is gewaarschuwd, als er in de maanden of jaren na deze prik serieuze gezondheidsklachten ontstaan doet u er voor de kans op herstel goed aan om rekening mee te houden dat er een mogelijke relatie is met deze griep vaccinatie. Alleen homeopaten die ervaring hebben met het ontstoren van blokkades als gevolg van bijvoorbeeld vaccinaties kunnen u dan werkelijk helpen. Het homeopathisch middel dat gemaakt is van het Mexicaanse griep vaccin ligt al klaar dus we zijn er klaar voor. Ik gaf het al eerder aan, en voor de critici onder de lezers nogmaals. Het toedienen van een homeopatische bereiding (eigenlijk ‘Isopathisch’) van het vaccin is de enige manier om ondubbelzinnig aan te tonen dat er een door het vaccin veroorzaakte blokkade is (=diagnose). Met behulp van deze medicatie is de blokkade dan ook te elimineren, met alle gezondheidswinst van dien.


Een reactie plaatsen

“Computervirussen” in het kind

We leven in een tijd waarin we in sterk toenemende mate bloot worden gesteld aan een onafzienbare stroom van onnatuurlijke prikkels en stoffen. We realiseren het ons doorgaans onvoldoende, maar sinds de 2e Wereldoorlog zijn er een enorme hoeveelheid nieuwe stoffen gemaakt. Stoffen die van nature niet bestaan. Stoffen die via allerlei industriële processen en allerlei kanalen uiteindelijk bij de mens en niet zelden ook ín de mens terecht komen. U dient hierbij te denken aan o.a. de volgende groepen stoffen:
•    Kunstmatige toevoegingen (conserveer-, smaak-, kleur- en geurstoffen) in onze voeding.
•    Reguliere medicijnen, ook veel zogenaamde zelfzorgmedicijnen die gewoon bij de drogist te koop zijn.
•    Allerlei stoffen die worden toegepast in en om huis (vinyl, vloerbedekking, verf, kunststoffen, etc).
•    Verpakkingsmaterialen (berucht zijn bijvoorbeeld de plastic-weekmakers. Het gebruik van plastics in de voedingsmiddelenindustrie neemt hand over hand toe).
•    Synthetische kleding.
•    Gewasbeschermingsmiddelen.
•    Stoffen die worden gebruikt om de cosmetische eigenschappen van voedingswaren te verbeteren (verfstoffen voor sinaasappels bv. etc.)

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Inmiddels is o.a. door het baanbrekend werk van Dr. Tinus Smits aangetoond dat heel veel stoornissen en aandoeningen bij kinderen mede veroorzaakt worden (soms zelfs hoofdzakelijk veroorzaakt worden) door contact met deze stoffen. Dit begint al tijdens de zwangerschap en neemt toe zodra het kind geboren is. Om een veel voorkomende voorbeeld te noemen: de meeste mensen gebruiken deodorant, vrouwen ook tijdens de zwangerschap. Meestal bevat deodorant aluminiumverbindingen. Dit blijft niet alleen maar op de huid zitten, het wordt door de huid opgenomen en kan zo in het organisme van de vrouw en ook bij het ongeboren leven terecht komen.

De gevolgen van deze onnatuurlijke invloeden kunnen zijn dat er blokkades in het kind ontstaan. Blokkades die zowel kunnen bestaan uit restanten van de synthetische stoffen of uit verstoringen in de ‘informatieprocessen’ in het organisme. Dit laatste kunt u vergelijken met een computervirus. Een computervirus is een ‘stukje’ foute informatie die de aansturing (lees: software) van de computer verstoort waardoor de computer niet meer goed kan functioneren. Terwijl de hardware op dat moment niet is veranderd. Dit probleem komt ook bij mensen in toenemende mate voor. De vaccinaties zijn daarom berucht. Vaccinaties kunnen zo’n informatieblokkade veroorzaken waardoor er een verstoring ontstaat in de functie van het organisme. Hoe meer blokkades er zijn hoe ernstiger doorgaans de verstoring van het ‘systeem’ (lees: uw kind).
Op dit moment is er maar één manier om deze blokkades aan te tonen en op te ruimen: isopathie. Isopathie betekent dat wanneer er een vermoeden van een blokkade bestaat de veroorzaker daarvan (bv. het vaccin) in homeopatische vorm (nosode genoemd) wordt toegediend in wekelijks stijgende potentie, gedurende 4 weken. Wanneer een kind op deze kuur geen enkele reactie vertoont is er zeer waarschijnlijk geen blokkade die door deze stof is ontstaan. Wanneer er wel een duidelijke reactie is betekent dit dat de blokkade er echt zit (=diagnose), door de herhaling van de nosode wordt deze blokkade weggewerkt (=behandeling). Het computervirus wordt als het ware geëlimineerd.

U kunt hierover meer lezen op de website van Dr. Tinus Smits.