Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Vitamine D speelt een rol in de preventie van Colon Carcinoom (Dikkedarmkanker)

De laatste cijfers zijn me niet bekend, maar in 2007 bleek dat er in Europa ieder jaar meer dan 400.000 nieuwe patiënten met colon carcinoom (=dikkedarmkanker) worden gediagnosticeerd. Jaarlijks overlijden er 212.000 aan deze vorm van kanker. Kanker van de dikkedarm en het rectum zijn daarmee de tweede meest voorkomende vorm van kwaadaardige kanker in Europa. Veel mensen krijgen bij het ouder worden darmpoliepen. Een colon poliep is een gesteelde goedaardige slijmvliestumor in de dikke darm. Naar schatting 50% van alle mensen boven de 60- jaar hebben ten minste één colon poliep. Sommige van die poliepen kunnen verder groeien en ontaarden in een kwaadaardige dikke darm kanker. Dit gebeurd naar schatting in 75% van de gevallen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat Vitamine D een belangrijke preventie rol in dit proces kan spelen. De American Cancer Society heeft in 2003 al gepubliceerd dat hogere Vitamine D niveaus gerelateerd kunnen worden aan een lager risico voor het optreden van colon poliepen. Daarbij is dan nog gebruik gemaakt van de relatief conservatieve referenties. Het is op dit blog al vaker genoemd maar de door de reguliere geneeskunde gehanteerde normaalwaarde voor 25(OH)Vitamine D (30-100 nmol/L) is volgens de actuele stand van kennis in de wetenschap zondermeer achterhaald. Onderzoekers pleiten nu nadrukkelijk voor een waarde van 200 nmol/L.

Het risico op dikke darmkanker neemt al meer dan 50% af bijeen bloedwaarde van 150 nmol/L, dit percentage zal alleen nog maar toenemen als de recente referenties uit de wetenschap worden aangehouden. Periodieke screening op Vitamine D status zou een absolute must zijn voor iedereen en zeker voor alle mensen boven de 50 jaar.


7 reacties

“Borstkanker risico is ‘mogelijk te elimineren’ door Vitamine D spiegels te verhogen”, zeggen wetenschappers:

Borstkanker is zo sterk gerelateerd aan Vitamine D tekort dat het risico dat vrouwen lopen op deze ziekte mogelijk geëlimineerd kan worden door de vitamine D status te verhogen tot het niveau dat door wetenschappers als de optimale natuurlijke waarde wordt beschouwd.

Dit is de boodschap van Dr. Cedric Garland, vitamine D onderzoeker en pionier op een in Canada gehouden conferentie over “Diagnose en Behandeling van Vitamine D tekort”.   Deze conferentie was georganiseerd door de Geneeskunde faculteit van de Universiteit van Toronto. Op deze conferentie was de grootste groep Vitamine D onderzoekers van Noord-Amerika dit jaar verzameld. Het researchveld inzake Vitamine D is een uiterst actief terrein binnen de wetenschap. Het leverde alleen dit kalenderjaar al meer dan 3000 academische publicaties op. Dat maakt Vitamine D veruit het meest vruchtbare onderzoeksterrein binnen de geneeskunde van het afgelopen jaar. De studies geven aan dat er relaties zijn tussen Vitamine D tekort en kanker, hart- en vaatziekten, MS en vele andere ziekten.

Al eerder op deze webblog heb ik gemeld dat de Nederlandse artsen stellen dat een Vitamine D status (25[OH]VitamineD in serum) tussen de 30 en 100 nmol/L moet liggen.

Dr. Reinold Vieth, professor aan het ‘Departement of Laboratory Medicine and Pathobiology’ van de Universiteit van Toronto en directeur van het “Bone and Mineral Laboratory’ verbonden aan Mount Sinaï Ziekenhuis, benadrukt dat zoogdieren die in de open lucht leven in zonnige klimaten bloedconcentraties hebben van deze vorm van Vitamine D tot 200 nmol/L. Garland presenteerde tijdens de conferentie met zijn lezing onder de titel “”Borstkanker als een Vitamine D deficiëntie ziekte” gegevens om aan te tonen dat het verhogen van de Vitamine D status naar omstreeks dit niveau (200 nmol/L) het risico van borstkanker zelfs met meer dan 77% kan verlagen.

Onderzoek heeft aangetoond dat de Canadese bevolking in 97% van de gevallen een Vitamine D deficiëntie heeft. In Nederland krijgt momenteel ongeveer één op de tien vrouwen borstkanker.

Wij pleiten ervoor dat iedere Nederlandse vrouw van boven de 18 jaar haar Vitamine D status laat bepalen. Feitelijk zou dit standaard onderdeel van een in de basisverzekering opgenomen preventieve maatregel moeten zijn ter preventie van ten minste borstkanker. Mensen kunnen dit via de huisarts laten bepalen, vraag dan wel nadrukkelijk om de bepaling van 25(OH)Vitamine D in serum en vraag ook de waarde van de uitslag op. De vermelding dat het goed is, geeft geen juiste informatie vanwege de veel te lage referentiewaarden.

Voor hen wiens huisarts niet wil meewerken geven we de mogelijkheid om via CCG in Zeewolde (info@ccgonline.eu) voor 32 euro de bepaling te laten doen, inclusief het advies.

Wanneer u zelf de bepaling hebt laten doen kunt u bij ons voor 10 euro terecht voor een op maat advies wat u zou moeten doen om de vitamine D status binnen redelijk tijd op het gewenste niveau van 150-200 nmol/L te brengen.

Wacht niet tot het te laat is, voorkomen is beter en aanzienlijk goedkoper dan genezen’


Een reactie plaatsen

Vrouwen met borstkanker hebben een te laag Vitamine D gehalte

Een studie van het  Medisch Centrum van de Universiteit van Rochester heeft aangetoond dat vrouwen met borstkanker een te laag Vitamine D gehalte hebben. In de onderzochte groep van 166 vrouwen bleek het gemiddelde gehalte aan Vitamine D in het bloed 27 ng/ml te zijn. Hoewel het Amerikaanse Institute of Medicine suggereert dat de bloedwaarden op 32 ng/ml zouden moeten liggen zijn er tal van wetenschappers die aangeven dat een waarde van 60 ng/ml meer in de richting komt. Om een waarde van 27 ng/ml op het peil van 60 ng/ml te kunnen brengen zou iemand ten minste 3000 I.E. (Internationale Eenheden) Vitamine D3 dagelijks moeten slikken gedurende ten minste 8 weken. De in Nederland gehanteerde ADH waarden zijn hiermee vergeleken zo laag dat dit nooit tot een adequate stijging van de vitamine D waarde in het bloed zal leiden.

Symptomen van Vitamine D deficiëntie zijn o.a. spierpijn, zwakke botten (snel botbreuken), slechte energie en een gevoel van uitputting, verlaagde weerstand, symptomen van depressiviteit en stemmingswisselingen, en slaapproblemen.

De uitslag van deze studie is niet verrassend gezien de eerder aangetoonde relatie tussen vitamine D tekort en het risico op borstkanker bij vrouwen (zie elders in deze webblog).


2 reacties

Merendeel kinderen in de VS heeft Vitamine D tekort

Dat is de conclusie van een recent gepubliceerd onderzoek onder 6000 kinderen in de leeftijd van 1 tot 21 jaar in de VS. Het betreft een studie van het Albert Einstein College van de Geneeskunde faculteit van de Yeshiva Universiteit. Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Pediatrics. “We hadden wel verwacht dat we een tekort aan Vitamine D zouden tegenkomen in deze groep, maar de mate waarin dit probleem in het hele land werd aangetroffen was een schok”, zo stelt de hoofdauteur van de studie, Dr. Juhi Kumar (MD, MPH).

De onderzoekers hebben, onder leiding van professor Michal L. Melamed (MD), hoogleraar aan het Einstein College, de gegevens onderzocht van 6000 kinderen in de leeftijd van 1 tot 21 jaar die hebben deelgenomen aan de ‘National Nutrition Examination Servey (NHANES) in de periode 2001 – 2004. “Er waren al wel kleinere studie die hadden aangetoond dat vitamine D tekort veel voorkwam in bepaalde populaties kinderen, maar niemand had het nog onderzocht binnen een groep met een landelijke dekking”, constateerde Dr. Melamed.

Er werd van ‘onvoldoende Vitamine D’ gesproken wanneer de waarden lagen tussen de 15-29 nanogram per milliliter (ng/mL) en van ‘tekort aan Vitamine D’ bij waarden lager dan 15 ng/mL. Maar liefst 61% van de populatie had onvoldoende Vitamine, een percentage dat, wanneer het doorberekend wordt naar de hele Amerikaanse bevolking zou betekenen dat 50,8 miljoen kinderen in de VS een vitamine D tekort hebben. Echt vitamine D tekort kwam bij 9% van de populatie voor, dat staat gelijk aan 7,6 miljoen kinderen in de VS.

De boodschap voor kinderartsen is dat Vitamine D tekort een serieus probleem is met consequenties die zich niet beperken tot de gezondheid van de botten, maar ook met lange termijn negatieve effecten voor de gezondheid van hart- en vaatziekten.

Deze bevindingen bevestigen de observaties die inmiddels in tal van andere studies zijn gedaan, Vitamine D tekort op het noordelijk halfrond is bepaald geen zeldzaamheid. Periodieke screening zou wenselijk zijn en het optimaliseren van Vitamine D status bij zowel kinderen als volwassenen zal op termijn een ingrijpend effect hebben op de volksgezondheid. Er is geen enkele reden om te denken dat het er in Nederland veel beter voorstaat, in tegendeel.

(Huis)artsen laboratoria in Nederland hanteren voor volwassenen nog steeds de referentiewaarde van 12-40 ng/mL terwijl wetenschappers wereldwijd adviseren om te streven naar een minimale bloedwaarde van 60 ng/mL [25(OH)vitamine D in serum]. Als er in Nederland al op geprikt wordt dan betekent het dus dat het grootste deel van de mensen ten onrechte te horen krijgt dat de Vitamine D status niet afwijkend is.


Een reactie plaatsen

Borstvoeding en Vitamine D tekort bij baby’s

Ondanks alle bekende voordelen van moedermelk, kunnen baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen een vitamine D-deficiëntie (=tekort) ontwikkelen, zoals uiteengezet in een recente case-studie .

Het betrof een gezond 11-maanden oud Afro-Amerikaans meisje uit Boston (VS). Bij een routine controle bleek er spake van niet meetbare bloedspiegels van 25-hydroxy-vitamine D, en röntgen onderzoek van de polsen en knieën toonde ernstige rachitis (verweking van de botten bij kinderen) en een lage botmineraal dichtheid aan. Vitamine D en calcium supplementen werden voorgeschreven, waardoor de vitamine D niveaus in het bloed vervolgens verbeterden.

Moeders die leven in noordelijke en zuidelijke breedtegraden zijn risicogroepen voor vitamine D-tekort in het bloed en moedermelk, vanwege onvoldoende blootstelling aan ultraviolet licht.  Vrouwen met een donkere huidskleur zijn met name een risicogroep omdat ze vanwege de donkere huid minder vitamine D aanmaken. Hoewel dit Vitamine D tekort bij baby’s soms asymptomatisch is (zonder merkbare symptomen), kan het leiden tot rachitis, groeistoornissen en een slechte botaanmaak.

De auteurs concluderen daarom, “suppletie van Vitamine D is nodig voor baby’s die alleen borstvoeding krijgen omdat ze een verhoogd risico hebben op vitamine D-deficiëntie en de gevolgen ervan voor het skelet en de algehele gezondheid.”