Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Voor of tegen vaccinaties?

Al te gemakkelijk worden ouders die zich kritisch opstellen t.o.v. vaccinaties weggezet als anti vaxxers. Is dat juist?

Laat me e.e.a. illustreren aan de hand van een eenvoudig voorbeeld.

Voorbeeld

Stel ik rij in een auto waarbij ik constateer dat de besturing zo af en toe onvoorspelbaar reageert waardoor ik al een aantal keren in gevaarlijke situaties ben beland. Ternauwernood wist ik corrigerend in te grijpen anders waren er vast ongelukken gebeurd. Ik ga naar mijn garage en meld mijn probleem. Het is een gerenomeerd merk van Duitse makelij en geproduceerde volgens de spreekwoordelijke grondigheid waarmee onze oosterburen met techniek weten om te gaan. Mijn dealer hoort mijn verhaal aan en reageert ontkennend. “Mijnheer, zegt hij, dat is onmogelijk, onze auto’s zijn absoluut veilig en hebben alle testen uitstekend doorstaan, het kan eenvoudig weg niet kloppen. Ik denk dat het aan uw rijstijl ligt. Maar wacht, ik zal even een proefritje maken met uw auto.” Enige tijd later komt de dealer opgewekt weer terug, hij heeft niets vreemds gemerkt, de auto is tip-top in orde. Ik meld nog dat het probleem zich niet voortdurend voordoet en het kan dus zijn dat hij het daarom niet gemerkt heeft. Maar nee, hij houdt stellig vast aan de overtuiging dat de auto niets mankeert. Ik voel mij duidelijk niet serieus genomen en vertrek gefrustreerd weer huiswaarts.

Het moge duidelijk zijn dat ik me hierbij niet neerleg en ik bezoek een andere dealer, maar ook daar ontvang ik dezelfde behandeling. Thuisgekomen kruip ik achter de computer en zoek of er wellicht anderen zijn die vergelijkbare ervaringen hebben. Tenslotte staat mijn veiligheid en die van mijn gezin op het spel.

Na enig zoeken ontdek ik dat meer mensen dezelfde ervaringen hebben. Ik heb het me duidelijk niet verbeeld.

Uiteindelijk worden deze meldingen opgemerkt door een bekende vereniging van wielrijders en deze weet de overheid te alarmeren. De producent kan er niet langer omheen en er komt een terugroepactie. Alle auto’s van dat type uit een bepaalde periode moeten terug naar de garage en er zal een onderdeel vervangen worden waarvan gebleken is dat het bepaalde gebreken kan hebben.

Ben ik daarmee een tegenstander van dat automerk geworden? Nee, zeker niet, maar de veiligheid van mij en m’n gezin staat voorop en ik wil dat de producent, die prat gaat op de veiligheid van zijn bolides, dat ook waarmaakt.

Anti vaxxers

De meeste mensen die ik heb ontmoet die kritisch zijn op vaccinaties zijn helemaal niet principieel tegen vaccinaties, geen anti vaxxers dus. Maar mensen die de veiligheid van zichzelf en hun kinderen hoog hebben staan en daarom ondubbelzinnige onderbouwing willen zien van de vermeende effectiviteit en veiligheid van vaccins. Niet meer dan een basisrecht in een democratische samenleving zou je zeggen.

Tal van politici blaten mee in het koor van voorstanders van kritiekloos vaccineren en roepen om het hardst, niet gehinderd door kennis van zaken, dat vaccineren zo effectief en zo veilig is. Wel, dan is het toch niet teveel gevraagd om dat gewoon keihard aan te tonen? Maar dan wel beoordeeld door een onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Tenslotte keurt de slager in Nederland ook niet z’n eigen vlees.

Waarom wordt de griepprik jaar na jaar schaamteloos aangeprezen terwijl zelfs de Cochrane Collaboration, dat is zo’n onafhankelijk wetenschappelijk instituut, geen wetenschappelijke onderbouwing voor de werkzaamheid heeft kunnen vinden. Nee, die is er ook niet. Vreemd toch?

Lees de schokkende werkelijkheid over de schrikbarende stijging van baarmoederhalskanker onder vrouwen in de leeftijd van 25-29 jaar. Landen met het grootste percentage gevaccineerde vrouwen laten de grootste stijging zien van baarmoederhalskanker. En dat terwijl het HPV vaccin juist zou moeten beschermen tegen deze ziekte. Je zult als ouders maar moeten leven met de wetenschap dat je je dochter(s) hebt geadviseerd de prik toch vooral te gaan halen en dan binnen enkele jaren horen dat ze baarmoederhalskanker heeft. Dat vergeef je jezelf nooit meer.

Dat je kritisch bent op de veiligheid is niet meer dan normaal en dat maakt je niet tot een anti vaxxer. Dat heet “verantwoordelijk ouderschap”.


Een reactie plaatsen

Sterfte door hogere B12-waarde?

Het kan u nauwelijks ontgaan zijn, volgens een groot onderzoek van het UMCG zou een hogere Vitamine B12 waarde in het bloed een grotere sterfte kans voorspellen. De pers is er uiteraard direct mee aan de haal gegaan en afgelopen maand verschenen er tal van berichten in de landelijke en regionale pers die waarschuwden tegen hoge B12 waarden. Onrust onder veel mensen die al jaren horen dat een tekort aan B12 behalve een veel voorkomend probleem ook een groot gezondheidsrisico is. Niet voor niets wordt door wetenschappers met kennis van zaken B12 wel de “masterkey van de stofwisseling” genoemd.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand? En is de commotie in de pers wel terecht?

Correlatie

De conclusie van de onderzoekers luidt: In this population-based cohort study, high plasma concentrations of vitamin B12 were associated with an increased risk of all-cause mortality.” Er is dus kennelijk een statistische correlatie gevonden tussen hogere B12 waarden in het bloed en sterfte, binnen een grote groep mensen.

Wat zegt dat? Eerlijke gezegd helemaal niets. Terecht merkt Sophie Broersen in Medisch Contact op “Het is niet aangetoond dat deze relatie causaal is.” Maar dat is nu precies wel de suggestie die veel berichtgeving uitdraagt. Ter illustratie het volgende:

In 2000 verscheen er een publicatie in “Teaching Statistics” met als titel: “Storks Deliver Babies (p = 0.008).” De samenvatting luidt als volgt:

This article shows that a highly statistically significant correlation exists between stork populations and human birth rates across Europe. While storks may not deliver babies, unthinking interpretation of correlation and p-values can certainly deliver unreliable conclusions. 

Er is dus een duidelijke correlatie tussen de populatie ooievaars in Europa en het aantal geboren kinderen. Wanneer de pers groot uitpakt omdat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er een snoeiharde correlatie is tussen de populatie ooievaars in een bepaald gebied en het aantal kinderen dat daar geboren wordt, dan wordt dat toch ook niet gebracht als bewijsvoering voor de aloude theorie dat babies door de ooievaar worden afgeleverd? Waarom tovert dit voorbeeld een glimlach op het gezicht van de meeste mensen en schiet de bevolking in de stress als het gaat over een correlatie tussen B12 gehalte in het bloed en sterfte kans?

Uitvoering van de studie

Er is iets vreemds met deze studie. De onderzoekers hebben tal van gegevens verzameld van de onderzochte groep deelnemers, waaronder een hele reeks bloedwaarden naast de serum-B12 bepaling. Er wordt vermeld dat voor het bepalen van de serum-B12 waarde gebruik is gemaakt van de ‘Elecsys Vitamin B12 II assay (Roche Diagnostics)’ test. De toelichting die de producent van deze analyse geeft bij deze test vermeldt o.a. het volgende: “Recent publications suggest that in addition the following biomarkers should be measured to improve the specificity of diagnosis: folate, methylmalonic acid (MMA), homocysteine and holotranscobalamine.” – (onderstreping van mij) –

Tot mijn verbazing hebben de onderzoekers uit dit rijtje alleen de homocysteïne bepaling in hun data verzameling meegenomen. Ik kan nergens een verantwoording vinden voor deze zeer opmerkelijke keuze. Immers het is onder wetenschappers met kennis van zaken een algemeen bekend gegeven dat alléén het bepalen van de serum-B12 waarde een zeer beperkte klinische betekenis heeft. Ter illustratie moet de prachtige review in “Frontiers in Molecular Biosciences” genoemd worden met als titel: “Biomarkers and Algorithms for the Diagnosis of Vitamin B12 Deficiency.” De onderzoekers die verantwoordelijk zijn voor deze publicatie schrijven t.a.v. de serum-B12 bepaling: “Thus, total serum B12 is not a reliable biomarker of vitamin B12 status when used alone.” En juist daarom stellen ze een uitgebreidere biomarker analyse én een daaruit afgeleid algoritme voor, om te bepalen of er sprake is van een B12 deficiëntie. In de Groningen studie is hiervan niets terug te vinden.

Grote vraag

De grote vraag t.a.v. de Groningen studie is wat de werkelijke motivatie is geweest voor het uitvoeren van deze studie. Als het bedoeld was om écht inzicht te krijgen in de relatie tussen de B12 status van een grote populatie mensen en de betekenis daarvan voor hun gezondheid dan hebben ze de plank zeker mis geslagen. Deze studie blijft dan niet overeind tegenover de grote hoeveelheid studies die op inhoudelijke gronden hebben aangetoond hoe belangrijk B12 is voor de gezondheid en hoezeer de standaard serum-B12 bepaling daarvoor geen voldoende valide bloedanalyse is.

Wanneer de doelstelling was om zoveel publieke onrust te veroorzaken dat er een beleidsbevestigende werking vanuit zou gaan onder het ‘gewone publiek’, dan zijn ze vermoedelijk voorlopig in hun opzet geslaagd.

“I only believe in statistics that I doctored myself” ―Winston Churchill