Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Belang-rijk

Het is niet mijn bedoeling om van deze column een maandelijkse rubriek voor boekbespreking te maken, maar toch wil ik in deze eerste column van het nieuwe jaar nog een keer een boek de hoofdrol geven. Een belangrijk boek. Met dat ik dit woord opschrijf realiseer ik me dat het een heel interessant woord is. Belang-rijk, rijk aan belangen. Ja, maar belangen voor wie. Wat belangrijk is voor mij hoeft niet belangrijk voor u te zijn. Soms kunnen zaken heel belangrijk zijn in algemene zin maar niet als belangrijk ervaren worden. In onze moderne tijd spelen journalisten een grote rol in het creëren van ‘belangrijkheid’ of een ‘gevoel van belangrijkheid’. Als de pers, in welke vorm dan ook, ergens veel aandacht aan besteedt wordt het automatisch als belangrijk beleefd en omgekeerd.

Soms is iets werkelijk heel belangrijk, omdat het gaat om belangen die alle of het meerendeel van de mensen aangaan maar zijn de belangen van machtige tegenpartijen, we spreken van tegenstrijdige belangen, zo groot dat er verwarring kan ontstaan. Wat werkelijk belangrijk is wordt weggezet als onbelangrijk en vise versa.

Het boek waar ik op doel is geschreven door een journalist, die sinds 1989 gespecialiseerd is in gezondheidszorg. En dat is een onderwerp van groot belang omdat het ons allemaal aangaat. Het betreft drs. Toine de Graaf. Een éérlijke journalist. Hij schroomt niet om ronduit de feiten te noemen ook als dat haaks staat op de belangen van machtige partijen met flink wat tegengestelde belangen.

De titel van het boek luidt: ‘De kracht van de alternatieven’ met als ondertitel – duel in de geneeskunde met uw gezondheid als inzet -. Alleen al de ondertiteling maakt dat het een belángrijk boek is.

433066

Niet eerder las ik zo’n helder boek over de situatie van de gezondheidszorg in Nederland waar het de verdeling betreft in twee kampen: de regulieren en de alternatieven. De ondertiteling van het boekje illustreert duidelijk dat het gaat over de strijd tussen die twee kampen en de consequenties van die strijd voor u als ‘consument van zorg’. Als het gaat om macht in termen van financiële middelen, politieke steun en media aandacht is het een zeer ongelijke strijd. Het is duidelijk dat de regulieren dan de macht aan hun zijde hebben. Van ‘Loesje’ is de zeer kernachtige uitspraak: ‘Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid’. Media kunnen de illusie overeind houden dat iets ‘de mening van de meerderheid is’. En juist daarom is het zo’n belangrijk boekje.

Het eerste deel gaat over de jacht die gemaakt wordt op de alternatieve geneeskunde. Deze jacht, en de media aandacht daarvoor, heeft het zicht op de kracht vertroebeld: ‘aandacht voor de hele mens die veilig en betaalbaar is’.

Deel twee gaat over het meten met twee maten;  ‘de pot verwijt de ketel’- strategie binnen het veld van de regulieren.

Deel drie gaat over de kentering die zeker waarneembaar is. Gevoed vanuit de wetenschap en vanuit de toenemende frustraties bij de patiënten zijn er hoopgevende ontwikkelingen.

Het boekje sluit af met een terugkeer naar het begin door in te zoemen op de kracht van de alternatieven.

Omdat iedereen, vroeg of laat, met de gezondheidszorg te maken krijgt is dit boek een absolute aanrader. Helder geschreven en goed onderbouwd.

(Eerder gepubliceerd in “Blik op Zeewolde” jan. 2017)


Een reactie plaatsen

Effectief en duurzaam afvallen (VII)

Eén van de mogelijke blokkades waarom gewichtsverlies of liever “optimalisatie” van het gewicht, niet of moeizaam lukt is het verschijnsel van exorfinen-belasting. Exorfinen zijn polopeptiden die in de spijsvertering ontstaan als gevolg van de vertering van gluten, koemelk-eiwitten, soja of spinazie. Daarnaast kunnen bepaalde micro-organismen in de darm deze stofjes produceren. Dr. William Davis behandelt het thema in relatie tot tarwe, in zijn boek “Broodbuik” op pagina 64 “Exorfinen” de tarwe-breinconnecetie”.

wheat-belly

Uitgebreide informatie over het thema is te vinden op de zeer informatieve website van Exendo. Ook heeft er een lezenswaardig reeks artikelen gestaan in het tijdschrift Arts Therapeut & Apotheker en heeft de website van de natuurdiëtisten goede informatie over dit thema. Kortom er is genoeg goede informatie over dit onderwerp te lezen.

exorfinen

(Bron: Exendo.be)

De effecten van een exorfinen-belasting zijn zeer divers, maar één van de gevolgen is dat het een verstoring geeft van het verzadigingsgevoel waardoor mensen met een exorfinen belasting doorgaans veel meer eten dan nodig en goed is voor ze. Of er sprake is van een exorfinen belasting is middels een urine test vast te stellen.