Ccgforum's Weblog

Just another WordPress.com weblog


3 reacties

Vitamine B6 Nieuws

De Consumentenbond haalt het nieuws vanwege een onderzoek naar het vitamine B6 gehalte van verschillende supplementen. Het B6 gehalte blijkt vaak hoger te zijn dan op het etiket staat. Terecht dat ze daar tegen ageren, want de wetgeving vereist – eveneens terecht – dat wat er in zit ook waarheidsgetrouw op het etiket vermeld is.

Maar dan komt het. Er wordt gepleit dat de minister, alsof ze niets beters te doen heeft, wettelijk gaat vastleggen dat de maximumgrens van 25 mg vitamine B6 in supplementen wordt gehandhaafd. Omdat 25 mg wordt door de EFSA (de Europese Voedselautoriteit) en de Gezondheidsraad nog als veilig geacht.

Nu wordt het interessant. Wat is veilig? En wie bepaalt dat? Volgens de Consumentenbond kan ‘langdurig slikken van pillen met B6 leiden tot gevoelloosheid, tintelingen en ernstige zenuwpijn in handen en voeten’. Maar wat is langdurig? En klopt dit wel allemaal?

De werkelijkheid is, zoals meestal, een stuk complexer en het is te hopen dat de minister verder kijkt dan haar neus lang is. Indachtig de historische woorden van Edmund Burke (1771) Hoe groter de macht, hoe gevaarlijker de vergissing, is een zorgvuldige weging van alle feiten een eerste vereiste.

Vitamine B6, de eigenlijke naam is Pyridoxine, is een erg veilige vitamine. Doseringen van 2000 – 6000 mg per dag kunnen bijwerkingen veroorzaken. Incidenteel is waargenomen dat zeer hoge doseringen klachten als een zwaar gevoel, tintelingen en doofheid van de ledematen konden veroorzaken. Let wel ‘zeer hoge doseringen’. En dan ook nog wanneer pyridoxine alleen (dus zonder andere B-vitamines) werd ingenomen. Saillant detail is overigens dat een tekort aan vitamine B6 vergelijkbare klachten kan oproepen.

Maar het wordt nog interessanter. De vitamine B6 waar we het over hebben is voor ons lichaam niet bruikbaar en dient in het lichaam omgezet te worden in wat we noemen de ‘biologisch actieve’ vorm. Die heet met een technische term “Pyridoxaal-5-fosfaat’. Een omzetting waar onder andere voldoende zink en magnesium voor nodig is en wie heeft dat nog tegenwoordig? Er zijn tal van adhesie betuigingen op het net te vinden van mensen die het ‘slachtoffer’ waren van argeloos vitaminegebruik en die een torenhoge B6 waarde in het bloed bleken te hebben. Het verband is ogenschijnlijk gauw gelegd. Alleen het klopt niet. Geen mens krijgt door het slikken van zelfs 100-500 mg per dag een torenhoge bloedwaarde. Dan is er namelijk iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld een verstoorde omzetting van B6 in de biologisch actieve vorm. Een verschijnsel dat ik verontrustend vaak waarneem. Verbanden zijn niet altijd zo simpel als we denken.

Bedenk dat vrouwen die hormonale anticonceptiva gebruiken (in 2013 toch altijd nog 2/3 van de vrouwen tussen de 18 en de 45) alleen al tussen de 50-100 mg extra vitamine B6 per dag nodig hebben.

(Eerder gepubliceerd geweest in “Blik op Zeewolde”, dec. 2014)


Een reactie plaatsen

Kinderen vaker ziek door bezoek crèche

Volgens een promotieonderzoek van Remko Enserink (Universiteit Utrecht) zouden kinderen die naar de crèche gaan twee keer zo vaak ziek zijn als kinderen die thuis blijven. Ook bezoek aan de huisarts zou twee keer zo hoog liggen en er zouden twee keer zo vaak gezondheid complicaties optreden waardoor de kinderen opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Qua kosten komt dit neer op een slordige 100 miljoen extra kosten.

Op zich een interessante analyse waar we niet omheen kunnen. Er kunnen evenwel heel verschillende conclusies uit deze observatie getrokken worden.

De promovendus legt de bal kennelijk bij de kinderopvangverblijven en bepleit de invoering van een keurmerk. Hoe hygiënischer de opvang en hoe nadrukkelijker de preventieve maatregelen, hoe beter. Op zich een loffelijk streven maar het betoog gaat voorbij aan de werkelijke oorzaak. Die ligt namelijk niet op de crèches maar bij de weerstand van de kinderen zelf. Een hele generatie kinderen worden al zeer vroeg opgezadeld met een slecht functionerend immuunsysteem en vervolgens vinden we het dan gek dat ze elkaar aansteken als we ze op een ‘kluitje’ bij elkaar brengen.

Het vaccinatie bombardement dat al vanaf de 2e levensmaand begint, samen met andere factoren als kunstvoeding i.p.v. borstvoeding, stress e.d. leiden ertoe dat heel veel kinderen al op zeer jonge leeftijd te kampen hebben met een verminderde weerstand. Het zou beter zijn als daar meer aandacht aan werd besteedt. Dat zou uiteindelijk een besparing op kunnen leveren die een veelvoud is van de genoemde 100 miljoen.


Een reactie plaatsen

Commotie rond Vitamine B6 doseringen

De consumentenbond heeft Minister Schippers gevraagd om wettelijk vast te leggen wat de maximale doseringen zijn van vitamines. Een volgende doordachte stap van de anti-vitamine lobby. Momenteel ligt vitamine B6, of Pyridoxine, onder vuur. De werkelijkheid is veel complexer dan de voorstellingen die de Consumentenbond heeft over deze, zelfs in hoge doseringen, veilige vitamine. Hierover later deze maand meer.


Een reactie plaatsen

Reguliere kanker behandeling, en dan…..?

Regelmatig krijg ik vragen van mensen die een reguliere kanker behandeling achter de rug hebben en zich afvragen wat ze dan kunnen doen. Daarna komen ze als regel in een periodiek controle traject met alle onzekerheden van dien.

Een heel terechte vraag. Het beantwoorden van deze vraag hangt natuurlijk direct samen met de visie op kanker. Doordat de reguliere kanker behandeling zich uitsluitend richt op de tumor en niet op de mogelijke oorzaken is hun vervolgtraject ook uitsluitend gericht op het zo vroeg mogelijk traceren van nieuwe tumor activiteit. Maar dát wil je nu juist zo graag zien te voorkomen, dat er weer tumor activiteit ontstaat.

Voor ons is de tumor het ‘product’ van een diepere ontregeling, verstoring in het organisme. Lees hiervoor mijn eerdere serie blogs over kanker. De reguliere kanker behandeling richt zich op de tumor maar niet op het onderliggende probleem. Dit probleem blijft derhalve volledig bestaan na de afronding van de chemo en/of bestraling. Om nog maar te zwijgen over de reële mogelijkheid dat deze voor het lichaam agressieve behandelmethoden de oorzaken alleen maar verder versterken.

Er is dus alles voor te zeggen om juist bij deze groep patiënten na afloop van de reguliere therapie een grondig preventie programma te starten. Een traject waarin de oorzaken in beeld worden gebracht en gericht worden aangepakt teneinde de kans op een herhaling van de tumor activiteit in de toekomst te minimaliseren.

Hoezeer ik ook begrijp dat veel kankerpatiënten na afloop van een vaak loodzwaar regulier traject behandel-moe zijn en nu eindelijk eens het gevoel willen hebben ‘niet meer ziek te zijn’. Toch moet ik hiervoor waarschuwen. Gerichte preventie is meer noodzaak dan ooit juist in deze fase. Zie het ook niet als een bevestiging dat u ‘toch nog ziek’ bent, maar als een gerichte investering in uw gezondheid.