Ccgforum's Weblog

Just another WordPress.com weblog


2 reacties

Gevolgen van Pil-gebruik onderschat

In 2011 gebruikte volgens berekeningen van het CBS bijna 38% van de vrouwen tussen de 16 en de 50 jaar de anticonceptiepil. Dat zijn verontrustende cijfers omdat de schadelijke effecten van Pil-gebruik massaal onderschat worden, zowel door artsen/apothekers als door de gebruiksters zelf.

  1. Het vrouwelijk hormonale functioneren maakt deel uit van het omvangrijke en belangrijke regelsysteem dat we aanduiden als het Neuro-hormonale systeem. Dit systeem dient u als een complex netwerk te beschouwen waarbij de onderlinge samenhang en invloed van de afzonderlijke componenten van het regelsysteem op de rest van het systeem groot is. Het is derhalve onjuist om te denken dat je één van de componenten van dit regelsysteem kunstmatig buitenspel kunt zetten zonder dat dit de rest van het regelsysteem beïnvloed.
  2. Verder wordt er geen rekening gehouden met het gegeven dat het gebruik van de anticonceptiepil roofbouw pleegt op verschillende nutriënten van het lichaam, te weten: Foliumzuur, Magnesium, Tyrosine, Vitamine B2, B3, B6, B12, Vitamine C en zink. Dit betekent dat door het gebruik van de Pil een tekort aan deze voedingsstoffen ontstaat, wat op den duur weer leidt tot gezondheidsklachten. en ziekten


Een reactie plaatsen

Bijhouden levenslijn belangrijk

We leven in een uiterst complexe tijd. De factoren die onze gezondheid beïnvloeden zijn veel en de laatste decennia is het aantal mogelijke ziekmakende factoren alleen maar enorm toegenomen.

Wanneer er in een behandeling uitgegaan wordt van de totale mens dan kunnen allerlei gebeurtenissen uit het verleden verstrekkende invloed hebben op de gezondheid in het hier en nu. Het zou zeer aan te bevelen zijn dat ouders belangrijke gebeurtenissen en gezondheid gerelateerde zaken in chronologische volgorde betreffende hun kinderen zouden noteren. Met behulp van timeline software is dit heel simpel en overzichtelijk en het kan een eventuele behandeling binnen de complementaire geneeskunde zeer aanzienlijk vergemakkelijken.

Voor Apple is de Timeline 3D van Beedocs een betaalbaar en prachtig stuk software voor deze toepassing. Er zijn vergelijkbare programma’s ontwikkeld voor Microsoft.

Noteer van uw kind(eren) bijzonderheden in de zwangerschap, rond de geboorte, tijdstippen van vaccinaties en medicijngebruik, ziektegebeurtenissen, traumatische gebeurtenissen, veranderingen in de leefomgeving van het kind, veranderingen in de samenstelling van het gezin, etc. etc.

U kunt het beschouwen als een soort dagboek in telegramstijl maar dan geprojecteerd op een levenslijn waardoor relaties tussen gebeurtenissen en klachten veel eerder zichtbaar worden. Voorbeeld levenslijn