Just another WordPress.com weblog


2 reacties

Comotie rond de jaarlijkse Griepprik

Volgens een publicatie in het Geneesmiddelenbulletin is de effectiviteit van de jaarlijkse griepprik wetenschappelijk niet bewezen. “Er is weinig betrouwbaar bewijs over influenzavaccinatie, maar er is wel bewijs van grootschalige manipulatie van conclusies en van verdachte onderzoeken,” aldus auteur Dick Bijl, de hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin.

Niets nieuws onder de zon. Al in 2009 maakte ik op deze blog melding van een studie uit 2006 van het gerenommeerde research instituut de Cochrane Collaboration dat tot vergelijkbare conclusies kwam. Toen is er niets veranderd en dat zal er nu ook niet.

Aan het eind van de dag hoorde ik een interview op Radio 1 met dhr. Roel Couthino, directeur van de afdeling ‘Infectieziekten’ van het RIVM. U weet wel, dat Rijksinstituut dat ter voorbereiding op de Mexicaanse griepvaccinatie ook dagelijks in het nieuws was om alle ongerustheid bij twijfelende Nederlanders weg te nemen. Voor communicatiedeskundigen en psychologen leverde genoemd interview een schat aan studiemateriaal op. Ongelofelijk hoe een leidinggevend wetenschapper zich zo te buiten kan gaan aan onzinnige redeneringen op het moment dat er gedegen kritiek uit het eigen kamp komt. Hij maakte ineens een interessante tegenstelling tussen hem (en zijn medestanders vóór de jaarlijkse griepprik) en zogenaamde ‘orthodoxe wetenschappers’. Kennelijk zijn dat wetenschappers die consequent trachten vast te houden aan de alom bejubelde regels voor Evidence Based medicine. Vandaag de dag klinkt ‘orthodox’ niet meer zo gunstig, je bent dan al gauw ouderwets en zelfs fundamentalistisch.Er wordt hier duidelijk met twee maten gemeten. En waarom, zo vraag je je af? Wie het weet mag het zeggen. Maar welke argumentatie kan er zijn om in deze tijd € 56,6 miljoen uit te geven aan iets waarvan de effectiviteit op z’n zachtst gezegd uiterst discutabel is om daar vervolgens 3,5 miljoen Nederlanders jaarlijks mee te belasten?

Ik verwijs nogmaals naar de eerder genoemde studie van de Cochrane Collaboration. Zij hebben zich, getuige de titel van de studie, destijds al verbaasd over de discrepantie die er is tussen enerzijds het beleid en anderzijds het gebrek aan wetenschappelijke bewijslast t.b.v. de werkzaamheid van de griepvaccinatie.

Waarschijnlijk worden veel landgenoten die behoren tot de groep van 3,5 miljoen, geruisloos in slaap gesust door de ‘geruststellende’ woorden van Roel Coutinho, maar ook hier geldt: een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wat nl. wél wetenschappelijk is aangetoond, is dat 5 achtereenvolgende jaren de griepprik, de kans op ziekte van Alzheimer op latere leeftijd met een factor 10 vergroot.


Een reactie plaatsen

“Voedingssupplementen kunnen schadelijk zijn” (2)

Het internationaal bekende Ortho Instituut komt met een inhoudelijke reactie op de eerder genoemde studie die in de JAMA is gepubliceerd. Het onderzoek dat dit instituut heeft gedaan bevestigt mijn vermoeden dat de AMA altijd kritisch nagerekend moet worden als ze publiceren over onderwerpen uit het kamp van de Complementaire Geneeskunde. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van het Ortho Instituut.


Een reactie plaatsen

“Voedingssupplementen kunnen schadelijk zijn” (ND 11-10-11)

Onder deze kop maakt het ND van vanmorgen melding van een publicatie in het medische tijdschrift Journal of the American Association. Nu is het helaas ook in de wetenschap altijd van belang om te zien uit welke bron iets komt. Ik heb nog geen gelegenheid gehad om de studie zelf te bekijken, dat zal zeker gebeuren. Maar de AMA (American Medical Association) is het reguliere medische bolwerk in de VS. Als zij zich met enthousiasme op zo’n studie werpen maakt me dat voorzichtig.

Maar goed, stel dat de studie deugdelijk is uitgevoerd en dat de vraagstelling juist was geformuleerd, dan geeft de conclusie inderdaad te denken. Kennelijk ging het in de onderzochte groep vrouwen om het gebruik van voedingssupplementen op eigen initiatief. En daar ligt precies het belangrijke punt waar de onderzoekers terecht op wijzen. Teveel mensen denken dat voedingssupplementen per definitie ‘gezond’ zijn en dat je daar dus best zelf wat mee kan ‘rommelen’. Onder het mom van ‘baat het niet dan schaadt het niet’ slikken heel veel mensen zo maar wat supplementen op basis van geruchten of folders van de fabrikant.

Ik deel de conclusie van de wetenschappers dat de meeste voedingssupplementen eigenlijk alleen ingezet zouden moeten worden op basis van een deskundige advies. Afgestemd op de individuele situatie dragen voedingssupplementen zeer zeker bij aan een betere levenskwaliteit en een hogere levensverwachting.


Een reactie plaatsen

Aspartaam gebruik en schildklieraandoeningen

Het gebruik van aspartaam, een synthetische suikervervanger, kan de (mede)oorzaak zijn van het ontstaan van auto-immuun schildklier aandoeningen.

In het lichaam wordt aspartaam omgezet in de giftige stof formaldehyde. Ook kan doorgaand aspartaam gebruik bij patiënten met de ziekte van Graves of Hashimoto de klachten verslechteren. Veel mensen met genoemde auto-immuunziektes lijden aan gewichtstoename en zullen daardoor eerder geneigd zijn gebruik te maken van deze uiterst schadelijke suiker-vervanger.


Een reactie plaatsen

Arts Ruud v.d. Veen over Acupunctuur

Occult of niet?

Het is weer eens zo ver. De term ‘occult’ wordt gebruikt om de alternatieve geneeskunde in de verboden hoek te zetten. Althans de oosterse therapieën “die zijn gebaseerd op onzichtbare energiebanen” aldus Ruud van der Ven, in een interview in het ND van 03-10-11.

De interviewer Petra Noordhuis doet er nog een schepje bovenop door in haar vraagstelling de cliché “Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van aanvullende behandelingen…” van stal te halen. Bepaald geen indrukwekkend staaltje journalistiek, moet ik zeggen.

Niet gehinderd door kennis van zaken en wel door (bij)geloof wordt de acupunctuur in de hoek van occulte methoden gezet. Onderbouwing met argumenten is er niet in het artikel in het ND, mogelijk komen die in het boek voor, maar ik waag dat te betwijfelen. De subjectieve beleving van Ruud v.d. Ven inzake de ellende die hij in z’n leven heeft meegemaakt en zijn persoonlijke overtuiging dat dit te wijten is aan een vroeg opgelopen occulte belasting, mag nauwelijks een serieus argument genoemd worden.

Kennelijk is Ruud v.d. Ven, evenmin als de interviewster, op de hoogte van de stapels aan fundamenteel wetenschappelijke studies inzake het bestaan en de eigenschappen van de verguisde energiebanen.

Onwetendheid is niet erg, maar dat etaleren als ‘inzicht’ is een houding die m.i. beter vermeden kan worden.

Er zijn wel eens mensen die wél kennis van zaken hebben die me vragen of ik niet eens moe wordt van al dat eindeloze geklets over de niet-reguliere geneeskunde. Om eerlijk te zijn, ja dat wordt ik. Na 30 jaar kom ik nog steeds dezelfde flauwekul verhalen tegen terwijl de sprekers totaal niet op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de fundamentele wetenschappen op dit vlak. Het bewijst alleen maar dat veel gepraat niet is gebaseerd op inhoudelijke argumenten maar op een hardnekkig ‘menen’. Ik noem het bijgeloof en dat heeft niets met wetenschap te maken. Maar kennelijk zijn er nog steeds uitgevers die boeken met deze onzin vullen en op de markt brengen. Maar ja, zolang er een lezerspubliek is dat kritiekloos onzin absorbeert kan ik ze commercieel gezien geen ongelijk geven.