Just another WordPress.com weblog


3 reacties

Vaccin tegen roken.

Big Pharma is nog lang niet klaar met het ontwikkelen van vaccins. Een nieuwe loot aan de stam van vaccins is de ontwikkeling van het nicotinevaccin. Het eerste vaccin, volgens de pers, dat een gedragsverandering veroorzaakt.

Het vaccin zorgt ervoor dat er anti-stoffen gemaakt worden tegen de stof nicotine. Hierdoor kan de nicotine de hersenen niet binnendringen en zou het verslavende effect uitblijven. De bijwerkingen worden gering genoemd, maar hierbij doelt men zoals gewoonlijk alleen op de neven-effecten die op korte termijn optreden. De lange termijn effecten zijn nog niet bekend en er is weinig redenen om hierover optimistisch te zien. In de eerste plaats zullen we ook bij dit vaccin, zoals bij alle andere vaccins, de zogenaamde blokkades krijgen als gevolg van de vaccinatie. Aan de andere kant hebben we reden tot zorg omdat er binnen het lichaam een op nicotine gelijkend molecuul is, nicotinamide genoemd. Een andere naam voor Vitamine B3. Nicotine en nicotinamide hebben een sterk overeenkomstige molecuul-structuur. Zodanig zelfs dat één van de schadelijke effecten van roken is de competitie die nicotine aangaat met nicotinamide. Hierdoor komt de opname en het gebruik van nicotinamide in gevaar. En vitamine B3 is een uiterst belangrijke stof met tal van functies in het organisme.

Dus, niet te vroeg juichen a.u.b.

En de voorstelling van zaken die in de pers gegeven wordt als zou dit een veelbelovende manier zijn om jongeren van het roken af te houden door ze als kind reeds tegen nicotine te vaccineren vinden we uiterst bedenkelijk.


1 reactie

Screening vermindert Prostaatkanker sterfte niet.

Screening voor prostaatkanker blijkt geen significante invloed te hebben op het aantal sterfgevallen door deze ziekte. Maar het risico van over-detectie en overbehandeling is aanzienlijk, aldus een publicatie in het British Medical Journal (BMJ) n.a.v. een 20-jaar durende studie.
Prostaatkanker is een van de meest voorkomende kankers bij mannen over de hele wereld. Screening wordt veel gebruikt in diverse landen, maar blijft omstreden, omdat deskundigen het niet eens kunnen worden of de voordelen de potentiële schade en kosten van overdiagnose en overbehandeling van gezonde mannen overtreffen.
De auteurs zijn van mening dat mannen volledig moeten worden geïnformeerd over de mogelijke gevaren van de behandeling, en de psychologische effecten van vals-positieve testresultaten, voordat ze worden gescreend.

Het is onze nadrukkelijke mening dat preventie van prostaatkanker op een heel ander vlak zou moeten plaats vinden. Periodieke controle van Vitamine D status, beschikbaarheid van voor de prostaat zo belangrijke nutriënten als selenium, zink, vitamine E e.d. zou veel meer impact kunnen hebben tegen een fractie van de kosten in vergelijking met grootschalige screening. Ook de toestand van de productie van de steroïde hormonen (geslachtshormonen en stresshormonen) kan van groot belang zijn. Optimale testosteronspiegels werken namelijk beschermend tegen het ontstaan van prostaatkanker terwijl lage testosteronspiegels juist bevorderend werken.