Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Dood door Pneumokokken vaccinatie

In het Nederlands Dagblad komt professor Ben van der Zeijst aan het woord, verbonden aan het LUMC als hoogleraar vaccins en vaccinaties over de recente tragische dood van enkele kinderen kort nadat ze waren ingeënt tegen het Pneumokokkenvirus. Ik snap dat je met zo’n leerstoel geacht wordt het louter heilzame effect van vaccinaties, vrucht van onze moderne geneeskunde, hoog te houden. En wat is dan de meest misbruikte en geijkte manier om het gedeukte imago en het tanende vertrouwen van al die jonge onzekere ouders te herstellen? Jawel, statistiek, de kansberekening. Ik heb al eerder op deze weblog een uitspraak van een geniale wetenschapper geciteerd “Alleen de reinen van hart mogen statistiek bedrijven“. En zo is het. Want je kunt met statistiek de meest grote onzin een schijn van wetenschappelijkheid meegeven waardoor niet ingewijden doorgaans gemakkelijk onder de indruk raken en overstag gaan. Ter illustratie heeft bedoelde wetenschapper ooit een onderzoek gepubliceerd over de relatie tussen de populatie ooievaars in een bepaalde regio en het aantal in die streek geboren kinderen. Er bleek statisch een uitgesproken correlatie te bestaan. Wat dan vervolgens, doorredenerend in de wetenschappelijke lijn, de veronderstelling rechtvaardigt (let wel: wetenschappelijk correct) dat er dus wel degelijk een relatie is tussen de populatie ooievaars en de geboorte van baby’s. Reden genoeg om onze heersende opvatting en overtuiging over de wijze waarop wij als mensen ons voortplanten grondig te herzien.

Maar als het dan over zo iets controversieels als vaccinaties gaat, wordt dezelfde redenering ineens wel zonder blikken of blozen gebruikt.

“De kans dat het vaccin hun dood heeft veroorzaakt, is bijna nul”, verzekert Van der Zeijst. Wat een geruststellende uitspraak! En conform het homeopatisch principe wordt angst hier met angst bestreden. Ouders die de euvele moed hebben om hun baby onder deze omstandigheden dan maar niet te laten vaccineren (hoe komen ze op het idee!) krijgen het volgende te horen van deze hooggeleerde heer: “Maar zij nemen dan ook het risico dat hun kind ondertussen besmet raakt met pneumokokken”. Geen wonder dat zoveel mensen vandaag de dag heen en weer geslingerd tussen angst en vrees niet meer weten wat ze moeten doen.

Er zijn jaarlijks ongeveer honderd baby’s die zonder bekende doodsoorzaak sterven, volgens Van der Zeijst. En aangezien de baby’s in Nederland in het eerste levensjaar al een hele batterij prikken te verwerken krijgen is “dus de kans dat een kind dat recentelijk een vaccinatie heeft gehad ‘spontaan’ overlijdt, statistisch vrij groot”. Let op het woordje ‘spontaan’ in deze uitspraak, want daar zit ‘m nu precies de kneep. Het RIVM en de voorstanders van het Rijksvaccinatie programma bepalen namelijk onderling wat hier de betekening is van ‘spontaan’. En dan kunt u als ouder praten als Brugman maar u staat tegenover een nuchtere wetenschappelijke overmacht die bepaald wat goed voor u is en voor uw kind.

Wij zien dagelijks kinderen in de praktijk die lijden onder de gevolgen van de vaccinaties. We tonen ook aan dat dit geen loze theorie is maar meetbare waarheid, want als we die kinderen op basis van deze inzichten behandelen verdwijnen in de meeste gevallen de klachten. Het RIVM zal beweren dat al deze aandoeningen en klachten wetenschappelijk gezien niet als bijwerkingen van de vaccinatie mogen worden beschouwd. Maar, zo redeneer ik dan, alle statistiek ten spijt, voor mij geldt nog steeds ‘Wie geneest heeft gelijk’. En als kinderen ingrijpend opknappen nadat ze behandeld zijn met een homeopatische bereiding van het vaccin (beproefde methode om vaccinatieschade te elimineren) dan is dat bewijs genoeg. En als ik de ervaringen van de vele duizenden homeopaten over de hele wereld optel dan kan ik niet anders dan concluderen dat de omvang van vaccinatieschade op kinderen gigantisch is. Slechts een fractie daarvan wordt door het RIVM en consorten aangemerkt als ‘bewezen’ schade.

Het zou me niets verbazen als binnenkort het bericht in de krant verschijnt dat onderzoek heeft aangetoond dat er geen enkele relatie is tussen de sterfte van deze baby’s en de kort daarvoor toegediende vaccinaties. Slaapt u maar rustig verder, de overheid zorgt voor u.


5 reacties

Casuïstiek: Mexicaanse Griep

Al eerder is er op deze weblog melding gemaakt van de opvallende effectiviteit van Fulvinezuur (CHD-FA; Carbohydrate Dirived Fulvic Acid) tegen pathogene (=ziekteverwekkende) bacteriën, virussen en schimmels. Ook tegen het Mexicaanse griepvirus is deze 100% natuurlijke substantie verrassend effectief.

Donderdag jl. werd ik gebeld door een cliënt die aangaf dat hij de diagnose Mexicaanse Griep had gekregen. Alle verschijnselen wezen daar ook op. Het betrof een musicus die vandaag (zaterdag) ergens als dirigent moest optreden, maar hij zag dat niet doorgaan op deze manier. Hij vroeg me of wij er misschien een oplossing voor hadden. Hij is diezelfde middag begonnen met stomen met Fulvinezuur. We maken daarvoor gebruik van een inhalator waarin Fulvinezuur samen met wat heet water en wat eucalyptus wordt gemengd. Om de 2-3 uur enkele minuten stomen, dat is alles. Al na de eerste keer stomen, zo vertelde hij me gisterenmiddag, was er een verbetering merkbaar. Die verbetering zette door en de volgende ochtend was hij koortsvrij. Het hoesten was al veel minder. Nog wel moe, maar zodanig opgeknapt dat hij vandaag gewoon naar z’n uitvoering kon gaan.

Een spectaculaire verbetering in nog geen 24 uur. Dit is een geweldige illustratie van de effectiviteit van Fulvinezuur bij de behandeling van (luchtweg)infecties, inclusief de Mexicaanse griep.

Follow-up maandag 09-11-09:

Het gaat heel goed, zaterdag een prima uitvoering gehad. Geen terugslag gehad zondag. Energie heeft zich hersteld, voelt zich energiek. Slijmvliezen geven nog wat lichte uitscheiding. Advies: nog even doorgaan met 2x daags stomen totdat slijmvliezen helemaal rustig zijn.