Just another WordPress.com weblog


2 reacties

Merendeel kinderen in de VS heeft Vitamine D tekort

Dat is de conclusie van een recent gepubliceerd onderzoek onder 6000 kinderen in de leeftijd van 1 tot 21 jaar in de VS. Het betreft een studie van het Albert Einstein College van de Geneeskunde faculteit van de Yeshiva Universiteit. Het artikel is gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Pediatrics. “We hadden wel verwacht dat we een tekort aan Vitamine D zouden tegenkomen in deze groep, maar de mate waarin dit probleem in het hele land werd aangetroffen was een schok”, zo stelt de hoofdauteur van de studie, Dr. Juhi Kumar (MD, MPH).

De onderzoekers hebben, onder leiding van professor Michal L. Melamed (MD), hoogleraar aan het Einstein College, de gegevens onderzocht van 6000 kinderen in de leeftijd van 1 tot 21 jaar die hebben deelgenomen aan de ‘National Nutrition Examination Servey (NHANES) in de periode 2001 – 2004. “Er waren al wel kleinere studie die hadden aangetoond dat vitamine D tekort veel voorkwam in bepaalde populaties kinderen, maar niemand had het nog onderzocht binnen een groep met een landelijke dekking”, constateerde Dr. Melamed.

Er werd van ‘onvoldoende Vitamine D’ gesproken wanneer de waarden lagen tussen de 15-29 nanogram per milliliter (ng/mL) en van ‘tekort aan Vitamine D’ bij waarden lager dan 15 ng/mL. Maar liefst 61% van de populatie had onvoldoende Vitamine, een percentage dat, wanneer het doorberekend wordt naar de hele Amerikaanse bevolking zou betekenen dat 50,8 miljoen kinderen in de VS een vitamine D tekort hebben. Echt vitamine D tekort kwam bij 9% van de populatie voor, dat staat gelijk aan 7,6 miljoen kinderen in de VS.

De boodschap voor kinderartsen is dat Vitamine D tekort een serieus probleem is met consequenties die zich niet beperken tot de gezondheid van de botten, maar ook met lange termijn negatieve effecten voor de gezondheid van hart- en vaatziekten.

Deze bevindingen bevestigen de observaties die inmiddels in tal van andere studies zijn gedaan, Vitamine D tekort op het noordelijk halfrond is bepaald geen zeldzaamheid. Periodieke screening zou wenselijk zijn en het optimaliseren van Vitamine D status bij zowel kinderen als volwassenen zal op termijn een ingrijpend effect hebben op de volksgezondheid. Er is geen enkele reden om te denken dat het er in Nederland veel beter voorstaat, in tegendeel.

(Huis)artsen laboratoria in Nederland hanteren voor volwassenen nog steeds de referentiewaarde van 12-40 ng/mL terwijl wetenschappers wereldwijd adviseren om te streven naar een minimale bloedwaarde van 60 ng/mL [25(OH)vitamine D in serum]. Als er in Nederland al op geprikt wordt dan betekent het dus dat het grootste deel van de mensen ten onrechte te horen krijgt dat de Vitamine D status niet afwijkend is.


Een reactie plaatsen

Mexicaanse griepvaccin en zwangere vrouwen

Er is al veel over gezegd, en waarschijnlijk is het nog te weinig. Eén van de meest schokkende en verontrustende zaken die ik evenwel nog wil noemen en benadrukken is het feit dat zwangere vrouwen worden aangemerkt als een risicogroep voor de Mexicaanse griep en derhalve straks massaal benaderd worden om het vaccin tegen de Mexicaanse griep te komen halen. Nu zijn vaccinaties een heet hangijzer, dat is inmiddels wel duidelijk. Voor de reguliere geneeskunde is het één van de heilige huisjes. Eén van de schoolvoorbeelden van de enorme waarde van de reguliere zorg voor de gezondheidstoestand in de wereld. Voor werkers in de complementaire zorg dient dat beeld ingrijpend genuanceerd te worden. Niet op basis van theoretische overwegingen maar door de dagelijkse praktijk die in vele duizenden praktijken over de hele wereld wordt gezien. Vaccinaties zijn lang niet zo onschuldig als wel wordt aangenomen. Ten minste zouden de voorwaarden waaronder gevaccineerd wordt aan een ingrijpende herziening en uitbreiding toe zijn.

Als ik constateer bij hoeveel kinderen met leer- en/of gedragsproblemen, tot aan autisme toe, blokkades als gevolg van de reguliere vaccinaties een sleutelrol spelen, dan slaat de angst je om het hart. Zwangere vrouwen vaccineren met een onbeproefd vaccin, waarvan inmiddels veel aanwijzigingen zijn dat het middel wel eens vele malen erger zou kunnen zijn dan de kwaal, betekent dat we een complete volgende generatie opzadelen met een erfenis waar geen weldenkend mens de verantwoordelijkheid voor zou moeten willen dragen of kán dragen. Slechts geregeerd door angst (=een slechte raadgever) of hebzucht (de belanghebbenden achter de schermen), kan zo’n advies tot stand komen.

Het is alleen maar te hopen dat heel veel zwangere vrouwen de verantwoordelijkheid nemen voor hun nog ongeboren leven. Een gezond kind krijgen is een gunst, een kind gezond houden is een hele kunst. Zeker vandaag de dag.