Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Dreiging EU wetgeving tegen voedingssupplementen en biologische voeding

Onderstaand bericht kreeg ik doorgestuurd van een betrokken relatie. Ik breng het bericht graag en met klem onder jullie aandacht met het verzoek om de petitie ook te ondertekenen:

BERICHT

………………….het gebruik en de inzet van natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding de facto onmogelijk dreigen te maken.

Lees onderstaande tekst en neem een besluit waar je achter kunt staan. Niet of je tegen dan wel vóór het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding bent. Dat moet  een ieder voor zich zelf uitmaken. Beoordeel echter wel of je het van belang vindt dat we als burgers gewoon zelf onze eigen keuzes kunnen blijven maken.

Toen ik deze mail enkele dagen geleden binnen kreeg, was de stand van het aantal protesterende EU burgers 787.457  Bij het zetten van mijn elektronische handtekening was dat zojuist opgelopen naar  887.139.

Dus nog  een kleine 113.000 te gaan voor “ Zij, daar in Brussel “ gaan luisteren.

Beste mensen,

De overheid is steeds meer natuurlijke geneesmiddelen en biologische voeding
aan het verbieden. Eind 2009 zou deze zogenoemde ‘Codex Alimentarius’ regel
in gaan. Maar als er 1 miljoen handtekeningen zijn dan wordt dit eerst
bespreekbaar gemaakt.

Weinig mensen weten hiervan omdat het niet in het
reguliere nieuws te vinden is. Dus voordat we het weten gaat deze regel
sluipsgewijs al in en heeft u alleen nog de keuze uit giftig bespoten
voedsel en chemisch/syntetische medicijnen. En dan is het te laat!

Er gaat het gerucht dat het wel meevalt, maar dat is niet waar: in sommige
landen zijn al bedrijven failliet of failliet aan het gaan. Een producent
van natuurlijke shampoo e.d. mag officieel zijn producten nog wel maken maar
niet meer verkopen! Het is dus menens.

Voorbeelden van de nieuwe regels:

– geen natuurlijke vitaminen meer in baby- en kindervoeding (zogenaamde
voedselveiligheid).

– een groot deel van alle antroposofische geneesmiddelen (en ook van andere
natuurlijke middelen, zoals ayurvedische) valt buiten de toegestane
samenstelling en wordt dus verboden (de enige reden is dat de
registratie-criteria zo zijn opgesteld dat deze middelen erbuiten vallen).

Vreemd genoeg worden juist de meest natuurlijke middelen verboden. Weet u
ook waarom?

Er zijn niet genoeg politieke partijen die tegen de bemoeizucht van de
overheid in actie willen komen. Maar bij 1 miljoen handtekeningen is de EU
verplicht te luisteren. Daarom is het ontzettend belangrijk dat veel mensen
deze actie (Eliant) gaan steunen met handtekeningen.

Eliant is een antroposofisch initiatief, maar de zaak waar zij voor strijden
is veel breder. Het gaat niet alleen om alternatieve geneeskunst en
babyvoeding maar om de vraag in hoeverre wij toestaan dat de overheid (in
dit geval de EU) onze vrije keuze beperkt.

Tot nu toe is deze  vorm van elektronisch protest de enige kracht om
hiertegen wat te doen. Dus: vertel het door vertel het door!
Vul je naam en email in om de 1 miljoen te halen zodat het bespreekbaar
gemaakt wordt.

Gebruik deze link!

Attendeer zoveel mogelijk mensen op deze mogelijkheid om protest aan te tekenen. Neem er even de tijd voor, de klok straks terugdraaien zal niet lukken!


1 reactie

Professor Katan en zijn kijk op gezonde voeding

Voor een deskundige beoordeling van het boek van Prof. Katan over gezonde voeding verwijs ik de lezer naar de website van Tessa Gottschal en Marijke de Waal Malefijt.

Het hebben van een wetenschappelijke titel of titels is helaas niet altijd een garantie voor waarheidsvinding of objectiviteit. Zeker is dat prof. Katan met z’n boude uitspraken de aandacht van de pers weet te krijgen, in die opzet is hij ruimschoots geslaagd. De inhoud van veel van z’n beweringen is minder indrukwekkend.


Een reactie plaatsen

Diarree veroorzakende bacterie zou belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van Colon carcinoom (dikke darmkanker).

Van de beruchte maagbacterie H.pylori (Helicobacter pylori) weten we al heel lang dat deze maagzweren kan veroorzaken en tevens verantwoordelijk is voor het merendeel van de maagkanker gevallen. Onderzoekers van de gerenommeerde John Hopkins universiteit hebben na onderzoek het vermoeden dat er een soortgelijk probleem speelt bij het ontstaan van colon carcinoom (dikke darmkanker), altijd nog de meest voorkomende kanker in West-Europa.

Hier gaat het om stammen van de veel voorkomende Bacteroïdes fragilis (ETBF) die diarree kan veroorzaken. Volgens onderzoek zou deze bacterie bij 20-35% van de kinderen en volwassenen met diarree voorkomen en in maar liefst bij 40% van de gevallen van colon carcinoom. Dieronderzoek (muizen) heeft aangetoond dat deze bacterie hardnekkige ontstekingen van het slijmvlies van de dikke darm kan veroorzaken, een mogelijke voorloper van colon carcinoom. Men spreekt inmiddels al van de “H.pylori van de dikke darmkanker”.

De onderzoekers stellen: “Indien wat we zien in muizen ook voor mensen geldt, zal de chronische ontsteking de genetische informatie van de colon cellen beschadigen, waardoor er ongecontroleerde groei kan ontstaan en daardoor kanker”.

Commentaar:

Deze bevindingen lijken belangwekkend, zeker gezien het veelvuldig voorkomen van colon carcinoom in de Westerse Wereld. Ook lijkt dit een bevestiging voor de waarnemingen in andere studies dat het gebruik van Probiotica mogelijk een beschermende rol kan spelen bij het ontstaan van colon carcinoom.


1 reactie

Anti-oxidanten en kanker II

Voortbordurend op eerdere blogs en op de commotie in de pers rond het thema Anti-oxidanten en kanker wil ik nog wat feiten onder de aandacht brengen. Feiten die kennelijk bewust verzwegen worden want waarom zouden ze niet door wetenschappers als prof. Katan en anderen worden opgemerkt?

Anti-oxidanten en kanker II:

Het is belangrijk om vooraf te stellen dat de vraagstelling wel of geen voedingsupplementen tijdens de behandeling van kanker geen simpel te beantwoorden vraag is. We moeten goed beseffen dat kanker een uiterst complexe ziekte is. Niemand heeft nog ondubbelzinnig kunnen vaststellen welke supplementen een kankerpatiënt zou moeten nemen of in welk stadium dat zou moeten gebeuren. Het kan zijn dat bepaalde supplementen nuttig zijn in bepaalde fasen van de kankerbehandeling maar schadelijk in een andere fase. Dat maakt dat zorgvuldigheid op z’n plaats is en dat het adviseren van supplementen echt voorbehouden moet zijn aan mensen met verstand van zaken. Het vraagt ook van de wetenschappers een genuanceerde opstelling, er is nog geen simpel antwoord pro of contra mogelijk, daarvoor is de ziekte te complex en de uitingsvorm te divers.

Ter nuancering enkele wetenschappelijke gegevens betreffende de dosering van supplementen bij kanker die ik mis in de al gevoerde discussies.

Critici van het gebruik van anti-oxidanten voor en tijdens de conventionele behandeling van kanker stellen dat ze ook kankercellen beschermen tegen vrije radicalen en daardoor de behandeling met chemotherapeutica bijvoorbeeld (die veelal gebaseerd is op het principe van vrije radicalen vorming) zouden tegenwerken. Voorstanders van deze benadering stellen juist dat hoog gedoseerde anti-oxidanten voor en tijdens de conventionele behandeling de effectiviteit van de behandeling kunnen vergroten door het vergroten van de tumor respons en door vermindering van de toxiciteit van de kuur voor gezonde weefsels (Prasad et al. 1999b).

Eén manier om dit dilemma te benaderen is om te kijken naar de duidelijke verschillen tussen lage dosis en hoge dosis anti-oxidanten op kankercellen (Prasad et al. 1998; 1999b). Anti-oxidanten zoals vitamine A (en de daarvan afgeleide geneesmiddelen), Vitamine E (tocopheryl succinaat), vitamine C en bepaalde carotenoïden hebben in afzonderlijke hoge doseringen een bewezen inducerend effect op celdifferentiatie, groeiremming en apoptose (=geprogrammeerde celdood; een proces wat in kankercellen is geblokkeerd) bij knaagdieren en bij menselijke kankercellen zowel in Vitro als in Vivo (Park 1988; Cohen et al. 1995; Prasad et al. 1996). Vitamine C bijvoorbeeld stimuleert de groei van kankercellen in de humane oorspeekselklier en humane leukemiecellen in Vitro (Park 1988) in lage doseringen van 50 mcg/ml. Zulke lage dosis hebben echter geen significant effect op de groei van andere kankercellen (Prasad et al. 1996).

Eén studie toonde aan dat een mengsel van 4 verschillende anti-oxidanten (13-cis-retinoïd zuur, natrium ascorbaat, tocopheryl succinaat en sommige carotenoïden) een opmerkelijke remming gaven van de groei van humane melanoom cellen in Vitro (Prasad et al. 1994). Afzonderlijk hadden deze anti-oxidanten geen effect op de groei van deze tumorcellen. Verdubbeling van de dosis van één van de anti-oxidanten (vitamine C) reduceerde de groei verder van deze tumorcellen in Vitro (Prasad et al. 1994).

Een mengsel van vier anti-oxidanten bleek ook effectiever dan de toepassing van de afzonderlijke anti-oxidanten bij humane oorspeekselklier kankercellen in Vitro (Prasad et al. 1996). Deze observatie is belangrijk omdat het experimenteel aantoont dat een mengsel van anti-oxidanten effectiever kan zijn dan de toepassing van een enkelvoudige anti-oxidant voor het verminderen van tumorgroei.

Ik zou zo nog geruime tijd door kunnen gaan. Er is overtuigend veel onderzoek beschikbaar dat aantoont dat kankerpatiënten enorme voordelen kunnen hebben van het slikken van supplementen. De moeilijkheid is echter enerzijds de enorme complexiteit van de ziekte en anderzijds de gigantische weerstand die er bestaat in het reguliere veld als het gaat om een werkelijk integrale kankerbehandeling. Als wetenschappers en artsen hun vooroordelen zouden laten varen en op een eerlijke en onbevangen wijze naar de beschikbare data zouden kijken dan zouden we gezamenlijk een belangrijke stap voorwaarts kunnen maken, in het belang van de patiënt. Dé partij echter die hier op geen enkele wijze belang bij heeft is de farmaceutische industrie. Zij kent slechts één drive en dat is een door patenten afgeschermde monopolie positie in het belang van de aandeelhouders.

Kankerpreventie:

Het is een ander verhaal dat tal van anti-oxidanten een kankerpreventief effect hebben, waarbij voorop moet worden gesteld dat het geen natuurlijke situatie is om bepaalde enkelvoudige anti-oxidanten langdurig in hoge concentraties te nemen. Voorop staat dat onze voeding ons medicijn en ons medicijn onze voeding dient te zijn. Daar waar de voeding bepaalde tekorten niet kan aanvullen (en dat is helaas anno 2009 wel steeds meer het geval) dient dat door middel van supplementen te worden aangevuld, maar bij voorkeur met zogenaamde breedspectrum preparaten die zoveel mogelijk de complexe samenstelling van voeding evenaren. Monopreparaten moeten eigenlijk alleen gebruikt worden in handen van deskundige voorschrijvers.

Dagelijks zie ik wetenschappelijke publicaties langskomen die aantonen dat anti-oxidanten een kanker preventief effect hebben. Zojuist bijvoorbeeld over het heilzame effect van thee drinken. Thee drinkers hebben een hogere levensverwachting vanwege de dagelijkse inname van bepaalde in thee voorkomende anti-oxidanten.


Een reactie plaatsen

Vooruitgang in de wetenschap

Voor de goede verstaander wil ik de volgende diepzinnige waarheid van de grote wetenschapper Max Planck ter overdenking meegeven:

Een nieuwe wetenschappelijke waarheid overwint niet door de tegenstanders te overtuigen en hen het licht te laten zien, maar omdat de tegenstanders tenslotte sterven en er een nieuwe generatie opgroeit die ermee vertrouwd is.

(Max Planck, in zijn wetenschappelijke autobiografie.)


1 reactie

WHO keert zich tegen homeopathische middelen

Niets nieuws onder de zon. Er wordt weer eens een aanval gedaan op het bestaansrecht van de homeopathie. Welk een timing! Net nu er grote twijfels bestaan over het nut en vooral over het ‘niet-schadelijk zijn’ van het vaccin tegen de Mexicaanse griep komt een groep jonge wetenschappers op het briljante en originele idee om de homeopathie maar weer eens onder de publieke aandacht te brengen. Want, zo stellen zij, de toepassing van homeopathie op veel voorkomende infectieziekten in derde wereld landen kan veel mensenlevens in gevaar brengen. Wat een onverwachte zorg voor deze mensen, het is werkelijk aandoenlijk. En de WHO, al even aangedaan door al het lijden in minder bedeelde landen neemt de zorg over en vertaalt die in een officieel statement. En uiteraard, de pers neemt dat klakkeloos over. De geschiedenis herhaalt zich. Kom niet aan het heilige huisje van de reguliere geneeskunde, de vaccinaties!

De argumentatie van de jonge wetenschappers is verbluffend en getuigt van een ongekend staaltje creatief denkwerk. Hun leermeesters kunnen trots zijn, ze hebben het begrepen. “Er is namelijk geen enkel bewijs dat deze middelen kunnen helpen”. Geweldig, wat een vondst.

Ik heb wel een voorstel. Als we nu eens alles binnen de Reguliere Geneeskunde stopzetten wat onbewezen is. Zomaar, met onmiddellijke ingang. U maakt zich zorgen over wat er dan zou gebeuren? Het is bekend dat tijdens artsenstakingen het aantal sterfgevallen afneemt. Dus wie weet, misschien zullen we verrast zijn. En ook alle onderzoek wat gesponsord is door de Farmaceutische Industrie en dat louter een van te voren geregisseerd antwoord geeft op de onderzoeksvraag, wordt dan geschrapt. De bestelling door Minister Klink van het onbewezen Mexicaanse griepvaccin wordt geannuleerd en van het geld dat we zo overhouden (en dat zal onvoorstelbaar veel geld zijn) laten we een kritische maar eerlijke groep wetenschappers (ik ken ze, ze zijn er dus echt) het werk van een organisatie als Homeopaten Zonder Grenzen onderzoeken, uiteraard volgens de regels der kunst. En dan blijft er nog onvoorstelbaar veel geld over, want de homeopaten die binnen HZG periodiek naar Derde Wereld landen afreizen om lokaal gezondheidswerkers op te leiden in de schone kunst der homeopathie doen dat onbezoldigd, m.a.w. vrijwillig. En dat geld gaat dan naar ontwikkelingswerk voor schoon water enz.

Nu ben ik géén jonge wetenschapper en als ík dit kan bedenken dan moet deze internationale club begenadigde denkers met zoveel betere voorstellen kunnen komen. We wachten gespannen af.

Ondertussen adviseer ik de (jonge) collega’s van HZG gewoon door te gaan met hun geweldige werk. Misschien onbewezen, maar als geld niet de drijfveer is (en dat ís het niet) dan blijft er weinig anders over dan echte compassie. En daar hebben we, hoe dan ook, in deze wereld hard behoefte aan. Daar kunnen ze binnen het regulier-farmaceutische kamp nog een puntje aan zuigen.


Een reactie plaatsen

Vitamine D en kanker

Het is alweer even geleden, maar één van de lezers vroeg n.a.v. mijn blog over de preventieve rol van een optimale Vitamine D status en kankerpreventie wat de literatuurreferenties waren waarop ik mijn percentages baseerde.

Daarom hierbij de referenties, ga er maar even voor zitten, want het zijn er al met al niet weinig.

Literatuurreferenties Vitamine D3 en kanker

Succes ermee.

Wim


2 reacties

Verhoogt het gebruik van Betacaroteen de kans op kanker bij rokers?

Het eerder genoemde artikel in de Volkskrant over de Nature studie inzake Anti-oxidanten en kanker maakt weer eens gebruik van de inmiddels bekende en veel besproken Finlandstudie over de relatie tussen inname van Bètacaroteen (bekende oranje/rode kleurstof uit o.a. wortels en fruit) en het voorkomen van longkanker bij rokers. Je wordt er zo langzamerhand wel eens flauw van zo vaak als deze studie weer opduikt.

Hoe zit het nu eigenlijk met deze studie:

De resultaten van de studie toonden aan dat rokers die bètacaroteen innamen een 18% hogere kans hadden op het ontwikkelen van longkanker. Hoewel er minder gevallen van prostaatkanker werd gediagnosticeerd onder degenen die vitamine E kregen toegediend dan degenen die dat niet deden, werd dit punt niet naar voren gebracht, maar dat terzijde.

Wat waren de tekortkomingen in de studie? Het waren er veel.

  • In de studie wordt alleen gebruik gemaakt van 1/8 tot 1/40 van de dosering van vitamine E waarvan door meer dan 20 eerdere studies was aangetoond dat het leidde tot een verlaging van het risico op longkanker bij rokers.
  • Er werd slechts 1/10 van de dosering van bètacaroteen gebruikt zoals aanbevolen door andere deskundigen voor de preventie van longkanker bij rokers.
  • De doelgroep waren mensen uit Finland, ondanks het feit dat zowel de British Medical Journal als de American Journal of Clinical Nutrition aangeven dat  Finland een van de slechtste landen ter wereld is voor de uitvoering van kanker/voeding studies omdat:
    • (1) Finnen hebben een van ’s werelds hoogste consumptie van alcohol door rokers en alcohol interfereert met het verbruik van zowel vitamine E als bètacaroteen in het lichaam, én
    • (2) Finland heeft een extreem laag niveau van het essentiële mineraal selenium in de bodem, en selenium werkt samen met vitamine E in de rol van kankerpreventie.

Een recente, veel minder bekendheid studie, uitgevoerd in China i.s.m. het National Cancer Institute, maakte gebruik van 50 microgram selenium, samen met 30 mg vitamine E en 15 mg van bètacaroteen. Dit onderzoek betrof 30.000 mensen van 40 jaar en ouder, die ofwel gezond waren of leden onder ‘premaligne oesofagale dysplasie’ [veranderingen van de wand van de slokdarm die voorafgaan aan het ontstaan van kwaadaardige kankerprocessen in die regio]. Degenen die de combinatie van deze drie voedingsstoffen kregen, hadden een significant lager risico op sterven aan kanker en andere ziekten.

  • Andere punten van kritiek van de studie zijn ook het feit dat de studie begon onmiddellijk na de kernramp van Tsjernobyl, die zich in 1986 voltrok, en Finland was een van de eerste gebieden die te lijden had onder de zware neerslag van radioactief materiaal. Deze variabele verhoogt risico op kanker en dat maakt het werk van deze lage niveaus van antioxidanten moeilijker.
  • De vorm van vitamine E die werd gebruikt is de minder krachtige synthetische dl-alfa-tocoferol in plaats van de fysiologische vorm d-alfa-tocoferol.
  • En alle gebruikte supplementen werden gekleurd met quiniline geel, een stof met bekende kankerverwekkende eigenschappen.

De auteurs zelf zijn zo zorgvuldig geweest om erop te wijzen dat er geen andere studies zijn die ooit hebben aangetoond dat er eventuele schade kan ontstaan door het gebruik van bètacaroteen, terwijl veel studies juist gunstige effecten hebben aangetoond. Daarnaast zijn er geen bekende mechanismen voor de toxische effecten van bètacaroteen. Hun algemeen samenvattende conclusie was: “Ondanks de formele statistische significantie, kan deze bevinding heel goed te wijten zijn aan toeval.”

Waarom worden deze feiten nooit genoemd door de journalisten die maar al te gretig de studie van stal halen in hun nimmer aflatende strijd tegen gezonde voeding en voedingsupplementen. Ook hier geldt de oude uitspraak: “Alleen de reinen van hart mogen statistiek bedrijven”. Journalisten zouden moeten stoppen met het citeren van publicaties terwijl ze niet gehinderd worden door enige kennis van zaken.


Een reactie plaatsen

Geen bewijs voor minder griepcomplicaties door gebruik Oseltamivir (=Tamiflu)

Dit is de titel van een gelijknamig artikel in het NTvG (Nederlands Tijdschrift voor  Geneeskunde). In dit artikel geeft de arts-epidemioloog Dr. L. Bonneux een kritische analyse van het gebruik van Tamiflu bij de Mexicaanse griep en vooral de gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing ervan. Zijn eindconclusie liegt er niet om en je vraagt je des te meer af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat de Minister zoveel belastinggeld durft te gebruiken voor een zo twijfelachtig medicijn.

Daar komt nog bij dat er auteurs zijn die benadrukken dat één van de effecten van het gebruik van dit middel is dat er een verlaging van de lichaamstemperatuur optreedt. Dit heeft als groot nadeel dat hierdoor secundair de gevoeligheid voor virale infecties juist toeneemt. Virussen reageren heel gevoelig op een stijging (koorts) van de lichaamstemperatuur. Kunstmatige daling van die temperatuur speelt de virus feitelijk alleen in de kaart.

Het zou wenselijk zijn dat een onafhankelijke commissie zich eens zou buigen over de rol van alle belanghebbenden of mogelijk belanghebbenden rondom het hele Mexicaanse griep gebeuren.