Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Vereniging tegen Kwalzalverij krijgt nul op request!

De bovengenoemde Vereniging die in den lande algemene bekendheid geniet vanwege de niet aflatende kruistocht tegen alles wat niet-regulier is in de geneeskunde, heeft voor de tweede maal nul op request gekregen. Lees hierover meer op de uitstekende website van het IOCOB.

Het is goed nieuws dat deze vereniging nu eindelijk eens op z’n nummer wordt gezet. Het is goed dat we kritisch zijn en dat moet ook, maar dan naar beide zijden. Die genuanceerdheid ontbreekt volledig bij genoemde vereniging. Met een fundamentalistisch aandoend fanatisme bestrijd ze alle niet-reguliere geneeskunde met een inzet die zelfs Don Quichote zou doen verbleken.