Just another WordPress.com weblog


2 reacties

CDP-choline stimuleert natuurlijke Groeihormoon productie

In de jeugdjaren is het Groeihormoon (GH) verantwoordelijk voor de enorme groei die we in onze jonge jaren doormaken. Kinderen die te weinig van dit belangrijke Hypofyse hormoon produceren blijven erg klein. Toch is de rol van dit hormoon bepaald niet uitgespeeld wanneer we uitgegroeid zijn. Volwassenen die een tekort aan dit hormoon hebben vertonen verschijnselen van een versnelde veroudering, zoals: versnelde en sterke rimpelvorming, verminderde energieproductie, afname van libido, toename van lichaamsvet en versnelde osteoporose. Verder zijn ook hart- en vaataandoeningen algemeen bij volwassenen met een te lage GH productie. Vanaf het 20e levensjaar daalt de GH productie bij gezonde mensen iedere 7 jaar ongeveer 50% . Vanwege de overtuigend positieve effecten van toediening van GH op genoemde processen wordt dit door allerlei artsen op tal van plaatsen in de wereld toegepast. GH injecties blijken bijvoorbeeld een zeer effectieve manier om overtollig lichaamsvet weg te werken zonder ingrijpende diëten. Uiteraard zitten er ook nadelen aan deze handelswijze omdat het behalve een dure ingreep, bepaald ingrijpend is om de rest van je leven jezelf te moeten injecteren. Daarnaast is het toedienen van GH iets dat alleen onder nauwgezette controle van de andere hormonen kan gebeuren om te voorkomen dat er ongewenste interacties ontstaan. Dit is eigenlijk alleen een optie voor anti-verouderingsfanaten.

Het neemt echter niet weg dat het zo optimaal mogelijk houden van ons hormoonstelsel zeer belangrijke gezondheidsconsequenties heeft. Zo zijn er gelukkig ook minder ingrijpende manieren om het GH niveau te optimaliseren.

CDP Cholinechloride versterkt de GH productie en is een belangrijke stimulans voor gezonde hersenfunctie.

Een groeiend aantal publicaties geeft aan dat Cytidine-5′-Diphosphaat Choline (CDP Choline) de GH uitscheiding kan stimuleren. Hierdoor wordt de hersenfunctie van ouder wordende volwassenen op tal van punten positief beïnvloed. Onderzoek op mensen heeft overtuigend aangetoond dat CDP-choline bij gezonde oudere volwassenen resulteert in een ingrijpende stijging van de GH productie. Er was een viervoudige toename in het serum waarneembaar t.o.v. de uitgangswaarden. Aanvullend op deze gegevens is aangetoond dat CDP-Choline ook via andere mechanismen de integreteit van hersencellen en daarmee de gezondheid van de hersenen bevorderd. CDP Choline fungeert als een intermediair in de synthese van de celmembraan van hersencellen en het bevordert zo de celmembaar structuur en functie van gezonde hersencellen. CDP Choline gaat de vorming en afzetting van Amyloïd-beta tegen. Dit is een pathologisch eiwit in de hersenen van patiënten met de ziekte van Alzheimer. Onderzoek op mensen toonde aan dat CDP Choline de productie van de essentiële neurotransmitter Noradrenaline stimuleert en uit dieronderzoek blijkt dat het de concentratie verhoogd van de belangrijke neurotransmitters dopamine en serotonine.

Klinische studies is gebleken dat CDP Choline een veelbelovende factor is voor de verbetering van leeftijdgerelateerde geheugen stoornissen, voor het stimuleren van de cognitieve prestaties bij beginnende Alzheimer en dat het ondersteunend werkt op het herstel van zowel hersenembolie als hersenbloeding.

Samenvattend kan gesteld worden dat CDP Choline een krachtige rol kan spelen bij het ondersteunen van gezonde GH niveaus en bij het optimaliseren van gezonde hersenfunctie bij het verouderen.


Een reactie plaatsen

Hoe veilig is het Baarmoederhalskanker vaccin nu echt?

Het is opvallend dat in de Nederlandse pers regelmatig deskundigen en vertegenwoordigers van een instituut als het RIVM aan het woord komen die bagatelliserend spreken over de ‘vermeende bijwerkingen’ van het vaccin. Hiermee proberen ze de enorme twijfels die bij veel mensen bestaan over de veiligheid van het vaccin weg te nemen. Ten slotte wordt de campagne met slechts 60% dekkingsgraad als ‘niet geslaagd’ beschouwd. Hoewel er twee vaccins in omloop zijn, Gardasil (VS) en Cervarix (NL) is er geen enkele reden om aan te nemen dat Cervarix veiliger is dan Gardasil.

Hoe zijn de feiten, of anders gezegd, de ‘vermeende bijwerkingen”? Ik citeer de doorgaans uitstekend geïnformeerde en gedocumenteerde Engelse wetenschapsjournaliste Lynne McTaggert in Medisch Dossier:

Hoe effectief is het vaccin?
Bij een klinisch onderzoek voorafgaand aan de lancering, uitgevoerd door de Dartmouth Medical School in New Hampshire en gesponsord door GlaxoSmithKline, werd beweerd dat het HPV-vaccin 100 procent effectief een hardnekkige HPV-infectie van de types 16 en 18 kan stoppen. Maar de hele trial had maar twee jaar en drie maanden geduurd. De resultaten van langere onderzoeken (gemiddeld drie jaar) werden pas gepubliceerd toen het vaccin al was toegelaten. Deze trials heten de FUTURE I en II: Females United To Unilaterally Reduce Endo-ectocervical Disease. Ze werden tegelijk gepubliceerd in het New England Journal of Medicine van 10 mei 2007.
Uit FUTURE I bleek dat de effectiviteit slechts 20 procent was, voornamelijk in stadium CIN1, het stadium dat gewoonlijk uit zichzelf overgaat. In FUTURE II waren vier placebogecontroleerde onderzoeken gedaan met in totaal 20.583 vrouwen die het vaccin hadden gekregen tegen vier HPV-stammen, tegen twee stammen of een placebo. Hoewel het onderzoek meldde dat het vaccin in 99 procent van de gevallen werkte, werd het aantal keren dat de stadia 2 en 3 en het stadium van baarmoederhalskanker voorkwamen, slechts met 18 procent teruggedrongen. In FUTURE II werd zelfs vrijwel geen bewijs gevonden dat het vaccin een substantiële bescherming bood tegen CIN3: het stadium met de meeste kans dat het doorgroeit tot kanker. Het vaccin voorkomt alleen een klein percentage van de afwijkingen in stadium CIN2, die maar voor 5 procent van de gevallen van kwaadaardige kanker verantwoordelijk zijn. Bij nog een onderzoek, waaraan meer centra deelnamen, het HPV PATRICIA (Papilloma Trial against Cancer in Young Adults), was de werkzaamheid niet significant tegen HPV-1811.
Wanneer deze gegevens bekend zijn, is het van belang even goed te rekenen. Als het vaccin alleen met succes die afwijkingen voorkomt die maar voor 5 procent van de gevallen van kanker verantwoordelijk zijn, en er zijn per jaar 11.020 ziektegevallen en 3177 sterfgevallen, voorkomt het vaccin op z’n best 553,5 ziektegevallen en 159 sterfgevallen per jaar in Amerika. Die winst weegt bij lange na niet op tegen de ‘verliezen’ bij jonge meisjes. Van hen krijgen er namelijk minstens 4500 ernstige bijwerkingen waaronder tien met dodelijke afloop.

Misschien beschouwen de officials en de commerciële jongens achter de schermen het als een ‘niet geslaagde’ campagne, het is feitelijk een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. Nog nimmer gaf de Nederlandse bevolking blijk van een zo massaal groeiend besef van verantwoordelijkheid en kritisch denkvermogen waar het regulier medisch handelen betreft. Een opmerkelijke daad van zelfbewustzijn, een hoopvol teken voor de toekomst.