Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

Vaccinaties: weet wat u doet!

Voor veel mensen is informatie van de overheid en de reguliere medische sector de enige bron van informatie over vaccinaties waarop ze zich baseren. Dat is verontrustend als je bedenkt hoeveel belastende informatie er is over de mogelijk schadelijke effecten van vaccinaties. Je mag van weldenkende en verantwoordelijke mensen verwachten dat ze zich grondig verdiepen in een behandeling die grote risico’s met zich mee kan brengen.

De website van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is een betrouwbare informatiebron die de andere kant van vaccineren laat zien. Neem hiervan kennis voordat u zichzelf of uw kinderen aan deze potentieel gevaarlijke behandeling bloot stelt.