Just another WordPress.com weblog


Een reactie plaatsen

IVF-artsen oneens over helpen dikke vrouwen

Het Nederlands Dagblad van 3 februari vermeldt onder bovenstaande kop dat IVF klinieken vaak dikke vrouwen weigeren te helpen omdat ze moeilijker zwanger worden en een grotere kans hebben op een miskraam en complicaties. Er blijkt vervolgens onenigheid te bestaan tussen de verschillende klinieken over wat dan precies onder ‘te dik’ wordt verstaan.

Er wordt melding gemaakt van een op handen zijnde studie die in Groningen (UMCG) dit jaar gestart wordt naar het verband tussen overgewicht en verminderde vruchtbaarheid.

Ik ben zeer benieuwd of in dat onderzoek ook de volgende gegevens worden meegenomen. Feiten die helemaal niet opnieuw onderzocht zouden hoeven worden omdat ze al lang onderzocht zijn. Feiten die een zo voor de hand liggende verklaring voor het fenomeen bieden dat het eigenlijk verbazingwekkend is dat er in de kranten geen melding van wordt gemaakt.

# Een groot deel van de vrouwen (mannen en kinderen overigens ook) met overgewicht blijken een te lage ochtendtemperatuur te hebben (< 36,6 gr. Celsius axillair gemeten bij het wakker worden en vóór het opstaan, op dag 2,3,4 en 5 van de menstruatie). Meer dan 35 jaar geleden heeft Dr. Broda O. Barnes in de US al onderzocht dat dit een zekere indicatie is voor een te traag basaal metabolisme (=ruststofwisseling). Toen al concludeerde hij dat zeker 40% van de Amerikanen aan dit probleem leden. Gezien onze praktijk ervaringen is het in Nederland zeker niet gunstiger.

# Al deze vrouwen hebben ten minste een probleem met de omzetting van het schildklierhormoon T4 (=voorraad hormoon) naar het biologisch actieve eindproduct T3. Velen hebben ook een subklinische of klinische Hypothyreoïdie (=te trage werking van de schildklier). De medici kijken als regel niet naar de T4/T34 omzetting en missen volgens tal van wetenschappers daardoor 90% van alle mensen met een vertraagde schildklierstofwisseling.

# Al deze vrouwen hebben een tekort aan het mineraal jodium. Jodium tekort is een belangrijke reden voor ongewenste kinderloosheid, voor overgewicht, voor miskramen en andere complicaties tijdens de zwangerschap.

# Een te laag jodium depot en de daarmee samenhangende verstoring van het hormonale systeem maakt ieder programma voor gewichtsvermindering door levensstijl interventies tot een frustratie voor de betrokken vrouwen. Méér bewegen, gezonder eten etc, allemaal behartenswaardige adviezen, maar zolang de stofwisseling niet optimaal functioneert een weinig stimulerend vooruitzicht voor al die vrouwen met overgewicht die zo graag zwanger zouden willen worden.


Een reactie plaatsen

Is jodium veilig tijdens de zwangerschap?

Volgens de WHO (World Health Organization) is jodiumtekort de belangrijkste enkelvoudige oorzaak van achterstand in de geestelijke ontwikkeling die te voorkomen is.

Een publicatie in het gerenomeerde tijdschrift Nutrition (Volume 24, Issue 5, May 2008, Pages 458-461) maakt melding van een onderzoek naar jodiumtekort bij zwangere vrouwen in Rome. In deze stad is sinds 2005 een project gaande om jodiumtoevoeging middels zout (30mg/kg) te verzorgen. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat maar liefst 92% van de zwangere vrouwen in de eerste 3 maanden van de zwangerschap  onder de minimaal vereiste hoeveelheid jodium bleven. Terwijl de regio waar het onderzoek werd uitgevoerd niet als een jodiumarme streek mocht worden aangemerkt.

Dit zijn verontrustende getallen. De consequenties van jodiumtekort tijdens de zwangerschap zijn ernstig. Voor de foetus kan jodiumtekort leiden tot neurologische afwijkingen en een verlaagd IQ. Het kan zelfs aanleiding geven tot een hogere kans op sterfte van de foetus. En dan werd hier nog gerekend naar de referentiewaarden die door de WHO worden geadviseerd. Menig jodium deskundige zal streven naar aanzienlijk hogere waarden. Jodiumtekort tijdens de zwangerschap is in verband gebracht met de volgende aandoeningen bij kinderen: ADHD, depressieve klachten, dwerggroei en de al eerder genoemde neurologische afwijkingen en verlaagd IQ. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid zou het zeer aan te bevelen zijn dat er meer aandacht komt voor het jodiumgehalte van onze bevolking. Vrouwen die een zwangerschapswens hebben doen er goed aan dit te laten onderzoeken vóórdat ze zwanger worden.